Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zima a Pamiatka zosnulých Vranov nezaskočia

Správy / Mesto Vranov / Zima a Pamiatka zosnulých Vranov nezaskočia

Aké sú môžnosti reklamy?

Zimná údržba miestnych komunikácií vo Vranove nad Topľou je zabezpečená. O pripravenosti Mestského bytového podniku informoval primátora Vranova Jána Ragana správca konkurznej podstaty. „Na našom spoločnom stretnutí sme si prešli situáciu súvisiacu s posypovým materiálom, technickým a personálnym zabezpečením. Správca ma uistil, že občania nemusia mať žiadne obavy, aby komunikácie neboli počas nadchádzajúcej zimy zjazdné,“ uviedol J. Ragan, ktorý sa zaujímal a zároveň požiadal správcu, aby s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých pripravil cintoríny v dôstojnom duchu. „V posledných týždňoch prebehla mestom informácia, že správu cintorínov získala priamym zadaním súkromná firma. Rád by som to upresnil. Správu cintorínov zabezpečuje v zmysle platných zmlúv Mestský bytový podnik. Správca sa so súkromnou firmou dohodol na subdovávke. Majetok mesta teda naďalej spravuje MsBP,“ vysvetľoval J. Ragan.

Zima a Pamiatka zosnulých Vranov nezaskočia

Správy / Mesto Vranov / Zima a Pamiatka zosnulých Vranov nezaskočia

Aké sú môžnosti reklamy?

Zimná údržba miestnych komunikácií vo Vranove nad Topľou je zabezpečená. O pripravenosti Mestského bytového podniku informoval primátora Vranova Jána Ragana správca konkurznej podstaty. „Na našom spoločnom stretnutí sme si prešli situáciu súvisiacu s posypovým materiálom, technickým a personálnym zabezpečením. Správca ma uistil, že občania nemusia mať žiadne obavy, aby komunikácie neboli počas nadchádzajúcej zimy zjazdné,“ uviedol J. Ragan, ktorý sa zaujímal a zároveň požiadal správcu, aby s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých pripravil cintoríny v dôstojnom duchu. „V posledných týždňoch prebehla mestom informácia, že správu cintorínov získala priamym zadaním súkromná firma. Rád by som to upresnil. Správu cintorínov zabezpečuje v zmysle platných zmlúv Mestský bytový podnik. Správca sa so súkromnou firmou dohodol na subdovávke. Majetok mesta teda naďalej spravuje MsBP,“ vysvetľoval J. Ragan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok