Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovská nemocnica, n. o. presťahovala fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Správy / Ostatné / Vranovská nemocnica, n. o. presťahovala fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovská nemocnica, n. o. pokračuje v napĺňaní vízie skvalitňovania poskytovaných zdravotníckych služieb. V zmysle proklamovaných ambícií odovzdali v piatok medicínsky riaditeľ Sveta zdravia, a. s. Radoslav Čuha a výkonný riaditeľ Vranovskej nemocnice, n. o. Jaroslav Suchý slávnostne do užívania nové priestory fyziatricko – rehabilitačného oddelenia. Hlavným argumentom v prospech jeho presťahovania z Rodinnej oblasti bol zámer sústrediť všetky činnosti na jedno centrálne miesto. „Zdalo sa nám nelogické, aby ambulancia bola v hlavnej budove nemocnice a rehabilitácia o pár kilometrov ďalej. Nové oddelenie funguje týždeň a zmenu si pochvaľujú nielen pacienti, ale aj lekári“ konštatoval J. Suchý.

V nových zrekonštruovaných priestoroch pribudlo 8 lôžok, čím sa kapacita zvýšila na 20. Spolu s 10 lôžkami v Stropkove je Vranovská nemocnica, n. o. schopná pokryť potreby pacientov z Humenného, Michaloviec a Trebišova. Ako dodal J. Suchý, odborný personál je na vysokej kvalifikovanej úrovni a preto chce vedenie nemocnice rozvíjať ďalšie moderné metódy, ktoré sú však závislé na prístrojovom dovybavení. „Postupne chceme dopĺňať prístrojovú techniku, pretože našim jednoznačným cieľom je posúvať štandard starostlivosti stále vyššie. Náš odborný tím sa zúčastnil veľtrhu zdravotníckej techniky, rehabilitácie a zdravia v Brne, kde sme sa nechali inšpirovať najmodernejšími prístrojovými technológiami, z ktorých časť by sme radi privítali v našej nemocnici. Rehabilitácia bude do budúcnosti jednou z našich priorít a z toho dôvodu jej venujeme aj adekvátnu pozornosť,“ zdôraznil J. Suchý.

Celková investícia do rekonštrukcie a vybudovania nového oddelenia si vyžiadala 35 tis. €. Okrem toho, že časť úprav realizovala nemocnica svojpomocne, poďakovanie J. Suchého patrí pri tejto príležitosti viacerým sponzorom. Medzi darcami sú aj Maltézski rytieri zo Švajčiarska, ktorí venovali vybavenie izieb – lôžka, matrace a stolíky. „Postele sú takmer nové alebo používané veľmi krátko. Okrem toho chcem povedať, že všetky lôžka v našej nemocnici sú elektricky polohovateľné, čím sa na Slovensku každý pochváliť nemôže,“ podotkol J. Suchý.

Pridanou hodnotou fyziatricko – rehabilitačného oddelenia je spolupráca s Prešovskou univerzitou, fakultou zdravotníctva, pretože od januára bude vranovské pracovisko slúžiť ako školiace stredisko pre fyzioterapeutov, pričom do budúcnosti sa uvažuje o spolupráci a vytvorení priestoru aj pre pôrodné asistentky. „Veríme, že v rámci tejto spolupráce neostane iba pri príležitosti študentov overiť si teoretické poznatky v praxi, ale časom sa dopracujeme aj k spoločnému projektu na doplnenie techniky, či zlepšenie celkového prostredia. Pre nás to zároveň znamená záväzok, aby sme vytvorili moderné podmienky, ktoré mladým ľuďom napomôžu k profesionálnemu rastu. Smerom do budúcnosti sa totiž nebudeme brániť ani tomu, aby najšikovnejší z nich ostali pracovať u nás, čo je tiež nezanedbateľným bonusom,“ vysvetľoval J. Suchý.

V horizonte najbližších mesiacov plánuje Vranovská nemocnica, n. o. rekonštrukciu radiológie, vybudovanie screeningového pracoviska, presťahovanie doliečovacieho oddelenia a v rámci ARO zriadenie centrálnej intenzívnej starostlivosti, ktorá bude v portfóliu Sveta zdravia, a. s. pilotným projektom. Verejnosť rovnako ocení aj pripravovaný systém manažmentu pacienta. „Po sústredení všetkým oddelení do jednej budovy sa chceme zamerať už iba na zvyšovanie kvalitatívnych štandardov. Z toho dôvodu sme oslovili viaceré firmy, aby nám pomohli nastaviť model, ako by sme mohli manažovať pacienta čo najefektívnejšie nielen z našich interných, ale i súkromných ambulancií. V praxi to bude znamenať asi toľko, že po vyšetrení v ambulancii sa vďaka softvérovému prepojeniu pacient dozvie presný termín a čas, kedy bude môcť odborné vyšetrenie absolvovať,“ rozmenil na drobné pripravovanú novinku J. Suchý.

Vranovská nemocnica, n. o. presťahovala fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Správy / Ostatné / Vranovská nemocnica, n. o. presťahovala fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovská nemocnica, n. o. pokračuje v napĺňaní vízie skvalitňovania poskytovaných zdravotníckych služieb. V zmysle proklamovaných ambícií odovzdali v piatok medicínsky riaditeľ Sveta zdravia, a. s. Radoslav Čuha a výkonný riaditeľ Vranovskej nemocnice, n. o. Jaroslav Suchý slávnostne do užívania nové priestory fyziatricko – rehabilitačného oddelenia. Hlavným argumentom v prospech jeho presťahovania z Rodinnej oblasti bol zámer sústrediť všetky činnosti na jedno centrálne miesto. „Zdalo sa nám nelogické, aby ambulancia bola v hlavnej budove nemocnice a rehabilitácia o pár kilometrov ďalej. Nové oddelenie funguje týždeň a zmenu si pochvaľujú nielen pacienti, ale aj lekári“ konštatoval J. Suchý.

V nových zrekonštruovaných priestoroch pribudlo 8 lôžok, čím sa kapacita zvýšila na 20. Spolu s 10 lôžkami v Stropkove je Vranovská nemocnica, n. o. schopná pokryť potreby pacientov z Humenného, Michaloviec a Trebišova. Ako dodal J. Suchý, odborný personál je na vysokej kvalifikovanej úrovni a preto chce vedenie nemocnice rozvíjať ďalšie moderné metódy, ktoré sú však závislé na prístrojovom dovybavení. „Postupne chceme dopĺňať prístrojovú techniku, pretože našim jednoznačným cieľom je posúvať štandard starostlivosti stále vyššie. Náš odborný tím sa zúčastnil veľtrhu zdravotníckej techniky, rehabilitácie a zdravia v Brne, kde sme sa nechali inšpirovať najmodernejšími prístrojovými technológiami, z ktorých časť by sme radi privítali v našej nemocnici. Rehabilitácia bude do budúcnosti jednou z našich priorít a z toho dôvodu jej venujeme aj adekvátnu pozornosť,“ zdôraznil J. Suchý.

Celková investícia do rekonštrukcie a vybudovania nového oddelenia si vyžiadala 35 tis. €. Okrem toho, že časť úprav realizovala nemocnica svojpomocne, poďakovanie J. Suchého patrí pri tejto príležitosti viacerým sponzorom. Medzi darcami sú aj Maltézski rytieri zo Švajčiarska, ktorí venovali vybavenie izieb – lôžka, matrace a stolíky. „Postele sú takmer nové alebo používané veľmi krátko. Okrem toho chcem povedať, že všetky lôžka v našej nemocnici sú elektricky polohovateľné, čím sa na Slovensku každý pochváliť nemôže,“ podotkol J. Suchý.

Pridanou hodnotou fyziatricko – rehabilitačného oddelenia je spolupráca s Prešovskou univerzitou, fakultou zdravotníctva, pretože od januára bude vranovské pracovisko slúžiť ako školiace stredisko pre fyzioterapeutov, pričom do budúcnosti sa uvažuje o spolupráci a vytvorení priestoru aj pre pôrodné asistentky. „Veríme, že v rámci tejto spolupráce neostane iba pri príležitosti študentov overiť si teoretické poznatky v praxi, ale časom sa dopracujeme aj k spoločnému projektu na doplnenie techniky, či zlepšenie celkového prostredia. Pre nás to zároveň znamená záväzok, aby sme vytvorili moderné podmienky, ktoré mladým ľuďom napomôžu k profesionálnemu rastu. Smerom do budúcnosti sa totiž nebudeme brániť ani tomu, aby najšikovnejší z nich ostali pracovať u nás, čo je tiež nezanedbateľným bonusom,“ vysvetľoval J. Suchý.

V horizonte najbližších mesiacov plánuje Vranovská nemocnica, n. o. rekonštrukciu radiológie, vybudovanie screeningového pracoviska, presťahovanie doliečovacieho oddelenia a v rámci ARO zriadenie centrálnej intenzívnej starostlivosti, ktorá bude v portfóliu Sveta zdravia, a. s. pilotným projektom. Verejnosť rovnako ocení aj pripravovaný systém manažmentu pacienta. „Po sústredení všetkým oddelení do jednej budovy sa chceme zamerať už iba na zvyšovanie kvalitatívnych štandardov. Z toho dôvodu sme oslovili viaceré firmy, aby nám pomohli nastaviť model, ako by sme mohli manažovať pacienta čo najefektívnejšie nielen z našich interných, ale i súkromných ambulancií. V praxi to bude znamenať asi toľko, že po vyšetrení v ambulancii sa vďaka softvérovému prepojeniu pacient dozvie presný termín a čas, kedy bude môcť odborné vyšetrenie absolvovať,“ rozmenil na drobné pripravovanú novinku J. Suchý.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok