Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovčanov ohrozovali v jeden deň dve mimoriadne udalosti

Správy / Ostatné / Vranovčanov ohrozovali v jeden deň dve mimoriadne udalosti

Aké sú môžnosti reklamy?

Krízový štáb Obvodného úradu vo Vranove má za sebou pernú stredu, pretože musel zasadať hneď k dvom mimoriadnym udalostiam. Prvú spôsobil náraz nákladného vlaku do odstavenej cisterny, v ktorej bol uložený nebezpečný odpad a hrozil únik čpavku. Druhá mimoriadna situácia nastala po zrážke cisterny prevážajúcej topný olej s nákladným vozidlom medzi obcami Soľ a Jastrabie s tým, že olej unikol do rieky Topľa. Obidve udalosti boli, samozrejme, imitované s cieľom preveriť v rámci súčinnostného cvičenia pripravenosť štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb na území okresu Vranov. Súčinnostné cvičenie vykonal Obvodnú úrad vo Vranove.

Pri podozrení na únik čpavku bola evakuovaná Základná škola Sídlisko II. a situáciu monitorovali špecialisti z Kontrolného a chemického laboratória v Jasove. Ako uviedla M. Jakubová, takmer 800 žiakov sa podarilo premiestniť na školský dvor za dve minúty a pätnásť sekúnd, čo považuje za výborný výsledok. „Keďže sme si neboli istí, či uniká čpavok alebo iná látka a v podobných situáciách si nemôžeme dovoliť žiadne pochybnosti, prizvali sme jednotku z laboratória v Jasove. Jej členovia skonštatovali, že namerané hodnoty nemajú vplyv na ohrozenie obyvateľstva a preto sme evakuáciu ukončili,“ uviedol vedúci Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ vo Vranove Pavol Molčan.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove Jozef Ondrej vysvetlil, že čpavok je rýchlo prchavá žieravina, ktorá leptá sliznicu, čím poškodzuje zdravie a ohrozuje život. „Na rozdiel od väčšiny chemických látok sa čpavok dá v ovzduší identifikovať už v koncentráciách, ktoré ešte nie sú škodlivé. Pokiaľ by takáto situácia nastala reálne, najefektívnejším riešením je prekryť si nos a ústa vlhkou tkaninou a čo najskôr opustiť kontaminovaný priestor,“ poradil J. Ondrej.

Pri úniku topného oleja do Tople zasahovali spolu s vranovskými hasičmi aj pracovníci Správy povodia Bodrogu a Hornádu, ktorí za účelom zachytenia a odčerpania olejovej škvrny postavili dve norné steny – drevenú a nafukovaciu. „Dnes v náš prospech hrala vyhovujúca výška hladiny. Keďže je nízka, tok je pomalší a tým pádom škvrnu spomaľuje. Podobné cvičenia absolvujeme pravidelne aj na vodnej nádrži Domaša, kde je však stojatá hladina. Pri tečúcej rieke nám jej tok stavanie nornej steny sťažuje a pokiaľ chceme, aby bol zásah efektívny, musíme dodržať iné technické zásady,“ vysvetľoval J. Ondrej.

Predsedníčka krízového štábu a prednostka Obvodného úradu vo Vranove Mária Jakubová hodnotila priebeh súčinnostného cvičenia pozitívne. „Krízový štáb splnil všetky úlohy, ktoré mal naplánované. Ak by vznikla mimoriadna udalosť a bola by vyhlásená mimoriadna situácia, konali by sme pod určitým časovým tlakom. Vtedy by sme sa určite menej venovali papierovej robote a viac praktickým činnostiam. Za dôležitý považujem fakt, že všetky zložky krízového štábu preukázali pri jednotlivých zásahoch správny postup. Som si istá, že ak by nás konfrontovala reálna mimoriadna udalosť, zvládli by sme ju,“ hodnotila M. Jakubová.

Vranovčanov ohrozovali v jeden deň dve mimoriadne udalosti

Správy / Ostatné / Vranovčanov ohrozovali v jeden deň dve mimoriadne udalosti

Aké sú môžnosti reklamy?

Krízový štáb Obvodného úradu vo Vranove má za sebou pernú stredu, pretože musel zasadať hneď k dvom mimoriadnym udalostiam. Prvú spôsobil náraz nákladného vlaku do odstavenej cisterny, v ktorej bol uložený nebezpečný odpad a hrozil únik čpavku. Druhá mimoriadna situácia nastala po zrážke cisterny prevážajúcej topný olej s nákladným vozidlom medzi obcami Soľ a Jastrabie s tým, že olej unikol do rieky Topľa. Obidve udalosti boli, samozrejme, imitované s cieľom preveriť v rámci súčinnostného cvičenia pripravenosť štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb na území okresu Vranov. Súčinnostné cvičenie vykonal Obvodnú úrad vo Vranove.

Pri podozrení na únik čpavku bola evakuovaná Základná škola Sídlisko II. a situáciu monitorovali špecialisti z Kontrolného a chemického laboratória v Jasove. Ako uviedla M. Jakubová, takmer 800 žiakov sa podarilo premiestniť na školský dvor za dve minúty a pätnásť sekúnd, čo považuje za výborný výsledok. „Keďže sme si neboli istí, či uniká čpavok alebo iná látka a v podobných situáciách si nemôžeme dovoliť žiadne pochybnosti, prizvali sme jednotku z laboratória v Jasove. Jej členovia skonštatovali, že namerané hodnoty nemajú vplyv na ohrozenie obyvateľstva a preto sme evakuáciu ukončili,“ uviedol vedúci Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ vo Vranove Pavol Molčan.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove Jozef Ondrej vysvetlil, že čpavok je rýchlo prchavá žieravina, ktorá leptá sliznicu, čím poškodzuje zdravie a ohrozuje život. „Na rozdiel od väčšiny chemických látok sa čpavok dá v ovzduší identifikovať už v koncentráciách, ktoré ešte nie sú škodlivé. Pokiaľ by takáto situácia nastala reálne, najefektívnejším riešením je prekryť si nos a ústa vlhkou tkaninou a čo najskôr opustiť kontaminovaný priestor,“ poradil J. Ondrej.

Pri úniku topného oleja do Tople zasahovali spolu s vranovskými hasičmi aj pracovníci Správy povodia Bodrogu a Hornádu, ktorí za účelom zachytenia a odčerpania olejovej škvrny postavili dve norné steny – drevenú a nafukovaciu. „Dnes v náš prospech hrala vyhovujúca výška hladiny. Keďže je nízka, tok je pomalší a tým pádom škvrnu spomaľuje. Podobné cvičenia absolvujeme pravidelne aj na vodnej nádrži Domaša, kde je však stojatá hladina. Pri tečúcej rieke nám jej tok stavanie nornej steny sťažuje a pokiaľ chceme, aby bol zásah efektívny, musíme dodržať iné technické zásady,“ vysvetľoval J. Ondrej.

Predsedníčka krízového štábu a prednostka Obvodného úradu vo Vranove Mária Jakubová hodnotila priebeh súčinnostného cvičenia pozitívne. „Krízový štáb splnil všetky úlohy, ktoré mal naplánované. Ak by vznikla mimoriadna udalosť a bola by vyhlásená mimoriadna situácia, konali by sme pod určitým časovým tlakom. Vtedy by sme sa určite menej venovali papierovej robote a viac praktickým činnostiam. Za dôležitý považujem fakt, že všetky zložky krízového štábu preukázali pri jednotlivých zásahoch správny postup. Som si istá, že ak by nás konfrontovala reálna mimoriadna udalosť, zvládli by sme ju,“ hodnotila M. Jakubová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok