Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Š. Topľanský: Len sme zastavili pre mesto nevýhodný odpredaj

Správy / Mesto Vranov / Š. Topľanský: Len sme zastavili pre mesto nevýhodný odpredaj

Aké sú môžnosti reklamy?

Televízne káblové rozvody mal od decembra 2009 v prenájme Mestský bytový podnik, a. s., ktorý ročne platil nájom 5 000 € s tým, že v zmysle zmluvy bol povinný udržiavať z príjmov z TKR túto sieť v prevádzkyschopnom stave. Keďže MsBP, a. s. technicky nepripravil prechod televízneho vysielania z analógového na digitálne, svoje ponuky dali na stôl Telecom TKR a ANTIC Telecom Košice. „MsBP, a. s. mal TKR iba v prenájme, ich vlastníkom bolo stále Mesto Vranov, preto mal celý proces zastrešiť mestský úrad. Okrem toho bol primátor J. Ragan predsedom Dozornej rady, ktorá je nadradeným orgánom Predstavenstva, a teda o celom probléme vedel. Ak mám reagovať za bývalé Predstavenstvo, my sme na tento problém vedenie mesta a jeho štatutára – primátora upozorňovali od nášho nástupu vo februári 2011,“ odmieta bývalý predseda Predstavenstva MsBP, a. s. a poslanec MsZ Štefan Topľanský zodpovednosť za vzniknutý stav.

Po rokovaniach na úrovni mestského úradu sa za prítomnosti poslancov MsZ dohodlo vykonanie rekonštrukcie káblových rozvodov mesta spoločnosťou Telecom TKR, v prospech ktorej hovoril fakt, že jej zariadenia boli kompatibilné so zariadeniami mesta a z časového hľadiska sa táto voľba ukazovala ako najefektívnejšia. Hodnota rekonštrukčných prác na Mlynskej ul. a Sídlisku Juh predstavovala 2 200 €.

Hoci MsBP, a. s. nemal od apríla licenciu na vysielanie televízneho signálu, nájomný vzťah s ním Mesto Vranov ukončilo s účinnosťou k 31. júlu 2011. Vysielanie zabezpečoval Telecom TKR na základe prísľubu o odpredaji rozvodov v cene podľa znaleckého posudku, čo poslanci na júnovom zasadnutí potvrdili svojím hlasovaním. Nový vietor v tomto procese prišiel s informáciou, že znalec ocenil hodnotu TKR na 5 tis. €. „Od začiatku som sa prikláňal k obchodnej súťaži, ktorá by bola najtransparentnejšia. Musíme si uvedomiť, že neodpredávame iba technické zariadenia, ale aj databázu klientov. Jedna zo súkromných spoločností ponúka rozšírený balík televíznych programov za 7,63 €. Ak si uvedomíme, že pri predaji získa približne 700 klientov, investícia sa jej vráti už po prvom mesiaci. V každom prípade tento stav trvá sedem mesiacov a mesto ako vlastník rozvodov malo dosť času, aby pripravilo riešenie, ktoré by nás nedostalo do tejto situácie,“ uviedol Š. Topľanský.

Napriek nejasným vzťahom občania za dodané služby platili. J. Ragan tvrdí, že poplatky vyberal MsBP, a.s. a Š. Topľanský hovorí o tom, že MsBP a. s. od apríla nič nefaktúroval . Faktom ostáva, že Telecom TKR poskytovala signál (s najväčšou pravdepodobnosťou) zadarmo. „Bývam na Mlynskej ul., platím poplatky a tiež by ma zaujímalo, komu moje peniaze išli. Na druhej strane, aj keby ma mali odpojiť od signálu, nemôžem súhlasiť s odpredajom majetku za cenu, ktorá je pre mesto nevýhodná. Smutné je, že veľa rozhodnutí sa vo Vranove robí v hodine dvanástej. Podiel poslancov na tomto stave však odmietam. Neurobili sme nič viac a nič menej, len sme zastavili pre mesto nevýhodný odpredaj. Návrhy riešení očakávam od vedenia mesta a zamestnancov úradu, ktorí sú honorovaní za to, aby boli na podobné situácie pripravení,“ dodal Š. Topľanský.       
 

Š. Topľanský: Len sme zastavili pre mesto nevýhodný odpredaj

Správy / Mesto Vranov / Š. Topľanský: Len sme zastavili pre mesto nevýhodný odpredaj

Aké sú môžnosti reklamy?

Televízne káblové rozvody mal od decembra 2009 v prenájme Mestský bytový podnik, a. s., ktorý ročne platil nájom 5 000 € s tým, že v zmysle zmluvy bol povinný udržiavať z príjmov z TKR túto sieť v prevádzkyschopnom stave. Keďže MsBP, a. s. technicky nepripravil prechod televízneho vysielania z analógového na digitálne, svoje ponuky dali na stôl Telecom TKR a ANTIC Telecom Košice. „MsBP, a. s. mal TKR iba v prenájme, ich vlastníkom bolo stále Mesto Vranov, preto mal celý proces zastrešiť mestský úrad. Okrem toho bol primátor J. Ragan predsedom Dozornej rady, ktorá je nadradeným orgánom Predstavenstva, a teda o celom probléme vedel. Ak mám reagovať za bývalé Predstavenstvo, my sme na tento problém vedenie mesta a jeho štatutára – primátora upozorňovali od nášho nástupu vo februári 2011,“ odmieta bývalý predseda Predstavenstva MsBP, a. s. a poslanec MsZ Štefan Topľanský zodpovednosť za vzniknutý stav.

Po rokovaniach na úrovni mestského úradu sa za prítomnosti poslancov MsZ dohodlo vykonanie rekonštrukcie káblových rozvodov mesta spoločnosťou Telecom TKR, v prospech ktorej hovoril fakt, že jej zariadenia boli kompatibilné so zariadeniami mesta a z časového hľadiska sa táto voľba ukazovala ako najefektívnejšia. Hodnota rekonštrukčných prác na Mlynskej ul. a Sídlisku Juh predstavovala 2 200 €.

Hoci MsBP, a. s. nemal od apríla licenciu na vysielanie televízneho signálu, nájomný vzťah s ním Mesto Vranov ukončilo s účinnosťou k 31. júlu 2011. Vysielanie zabezpečoval Telecom TKR na základe prísľubu o odpredaji rozvodov v cene podľa znaleckého posudku, čo poslanci na júnovom zasadnutí potvrdili svojím hlasovaním. Nový vietor v tomto procese prišiel s informáciou, že znalec ocenil hodnotu TKR na 5 tis. €. „Od začiatku som sa prikláňal k obchodnej súťaži, ktorá by bola najtransparentnejšia. Musíme si uvedomiť, že neodpredávame iba technické zariadenia, ale aj databázu klientov. Jedna zo súkromných spoločností ponúka rozšírený balík televíznych programov za 7,63 €. Ak si uvedomíme, že pri predaji získa približne 700 klientov, investícia sa jej vráti už po prvom mesiaci. V každom prípade tento stav trvá sedem mesiacov a mesto ako vlastník rozvodov malo dosť času, aby pripravilo riešenie, ktoré by nás nedostalo do tejto situácie,“ uviedol Š. Topľanský.

Napriek nejasným vzťahom občania za dodané služby platili. J. Ragan tvrdí, že poplatky vyberal MsBP, a.s. a Š. Topľanský hovorí o tom, že MsBP a. s. od apríla nič nefaktúroval . Faktom ostáva, že Telecom TKR poskytovala signál (s najväčšou pravdepodobnosťou) zadarmo. „Bývam na Mlynskej ul., platím poplatky a tiež by ma zaujímalo, komu moje peniaze išli. Na druhej strane, aj keby ma mali odpojiť od signálu, nemôžem súhlasiť s odpredajom majetku za cenu, ktorá je pre mesto nevýhodná. Smutné je, že veľa rozhodnutí sa vo Vranove robí v hodine dvanástej. Podiel poslancov na tomto stave však odmietam. Neurobili sme nič viac a nič menej, len sme zastavili pre mesto nevýhodný odpredaj. Návrhy riešení očakávam od vedenia mesta a zamestnancov úradu, ktorí sú honorovaní za to, aby boli na podobné situácie pripravení,“ dodal Š. Topľanský.       
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok