Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Primátor mesta osobne zagratuloval vranovským jubilantom

Správy / Mesto Vranov / Primátor mesta osobne zagratuloval vranovským jubilantom

Aké sú môžnosti reklamy?

V rámci Mesiaca úcty k starším privítal primátor mesta Ján Ragan v obradnej sieni našich spoluobčanov, ktorí sa tohto roku dožili resp. ešte dožijú sedemdesiat rokov. Na slávnosť pod názvom Rozozvučanie sŕdc-úcta k starším pozval primátor Vranova dokopy stotridsať občanov, z ktorých nakoniec prijalo pozvanie deväťdesiatjeden. „Je to už v poradí deviaty ročník. Túto tradíciu zaviedol ešte bývalý primátor Juraj Lešo,“ ozrejmila Viera Machková z Metského úradu vo Vranove n/T. Hneď v úvode sa najvyšší predstaviteľ samosprávy prihovoril jubilantom krátkym príhovorom: „Každoročne pripravujeme rôzne stretnutia a posedenia v Mesiaci úcty k starším. Stalo sa už milou tradíciou pozývať do obradnej sieni jubilujúcich sedemdesiatnikov, aby sme Vám aj takýmto spôsobom vyjadrili našu úctu, a aby sme spoločne strávili niekoľko chvíľ pri umeleckom slove a ľudovej piesni. Som rád, že sa mi dostalo veľkej cti, predstúpiť pred Vás, občanov, ktorí ste neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta.“ Primátor sa jubilantom ešte poďakoval za ich ochotnú prácu pre svoje deti, vnukov a možno aj pravnukov a taktiež aj za prácu pre naše mesto. „V mene svojom i všetkých obyvateľov nášho pekného mesta vám úprimne blahoželám k okrúhlym narodeninám. Nech je vaša budúcnosť naplnená pohodou, nech to slniečko vo Vás zohrieva každého, vo Vašej blízkosti ešte veľmi dlho. Želám Vám, aby Vás všetko zlé obchádzalo, a aby boli Vaše ďalšie dni naplnené šťastím,“ povedal na záver primátor J. Ragan. Po príhovore osobne zagratuloval všetkým zúčastneným jubilantom a zároveň im odovzdal aj malý darček ako spomienku na tento deň. Oslávenci sa nakoniec podpísali do spoločenskej kroniky mesta. Pekné chvíle strávené v strávené v spoločnosti primátora im spríjemnili Vranovskí heligonkári a speváčka Mária Jenčová. Na záver si všetci spoločne pripili pohárom vína, ktorá len utužila spomienku na slávnostný deň.

Primátor mesta osobne zagratuloval vranovským jubilantom

Správy / Mesto Vranov / Primátor mesta osobne zagratuloval vranovským jubilantom

Aké sú môžnosti reklamy?

V rámci Mesiaca úcty k starším privítal primátor mesta Ján Ragan v obradnej sieni našich spoluobčanov, ktorí sa tohto roku dožili resp. ešte dožijú sedemdesiat rokov. Na slávnosť pod názvom Rozozvučanie sŕdc-úcta k starším pozval primátor Vranova dokopy stotridsať občanov, z ktorých nakoniec prijalo pozvanie deväťdesiatjeden. „Je to už v poradí deviaty ročník. Túto tradíciu zaviedol ešte bývalý primátor Juraj Lešo,“ ozrejmila Viera Machková z Metského úradu vo Vranove n/T. Hneď v úvode sa najvyšší predstaviteľ samosprávy prihovoril jubilantom krátkym príhovorom: „Každoročne pripravujeme rôzne stretnutia a posedenia v Mesiaci úcty k starším. Stalo sa už milou tradíciou pozývať do obradnej sieni jubilujúcich sedemdesiatnikov, aby sme Vám aj takýmto spôsobom vyjadrili našu úctu, a aby sme spoločne strávili niekoľko chvíľ pri umeleckom slove a ľudovej piesni. Som rád, že sa mi dostalo veľkej cti, predstúpiť pred Vás, občanov, ktorí ste neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta.“ Primátor sa jubilantom ešte poďakoval za ich ochotnú prácu pre svoje deti, vnukov a možno aj pravnukov a taktiež aj za prácu pre naše mesto. „V mene svojom i všetkých obyvateľov nášho pekného mesta vám úprimne blahoželám k okrúhlym narodeninám. Nech je vaša budúcnosť naplnená pohodou, nech to slniečko vo Vás zohrieva každého, vo Vašej blízkosti ešte veľmi dlho. Želám Vám, aby Vás všetko zlé obchádzalo, a aby boli Vaše ďalšie dni naplnené šťastím,“ povedal na záver primátor J. Ragan. Po príhovore osobne zagratuloval všetkým zúčastneným jubilantom a zároveň im odovzdal aj malý darček ako spomienku na tento deň. Oslávenci sa nakoniec podpísali do spoločenskej kroniky mesta. Pekné chvíle strávené v strávené v spoločnosti primátora im spríjemnili Vranovskí heligonkári a speváčka Mária Jenčová. Na záver si všetci spoločne pripili pohárom vína, ktorá len utužila spomienku na slávnostný deň.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok