Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Telecom TKR: Nemôžeme pokračovať v poskytovaní signálu bez právneho základu

Správy / Mesto Vranov / Telecom TKR: Nemôžeme pokračovať v poskytovaní signálu bez právneho základu

Aké sú môžnosti reklamy?

O stanovisko k aktuálnej situácii sme požiadali aj Telecom TKR, s.r.o. Odpoveď jej konateľa Richarda Krajčiho uvádzame v plnom znení: „Spoločnosť Telecom TKR, s.r.o. poskytovala televízny signál pre byty v správe vranovského Mestského bytového podniku od apríla tohto roku. Dôvodom bolo ukončenie prevádzky analógových vysielačov, a prevádzkovateľ siete nebol schopný zabezpečiť dodávku televízneho signálu pre mestské byty. Na žiadosť Mestskej rady vtedy spoločnosť Telecom TKR, s.r.o. vyšla v ústrety a prepojila svoje siete so sieťou káblových rozvodov v správe bytového podniku. V hodine dvanástej sme tak odstránili hrozbu, v dôsledku ktorej by vyše 700 domácností ostalo bez TV signálu. Podľa dohody s mestom, vysielanie malo trvať 2 mesiace s tým, že následne sa mesto rozhodne ako ďalej. V júni tohto roku sa mesto so spoločnosť Telecom TKR, s.r.o. dohodlo na predaji káblových rozvodov v uvedených bytovkách, aby tieto domácnosti mali aj naďalej zaistené poskytovanie TV signálu. Poslanci Mestského zastupiteľstva prijali uznesenie o priamom predaji rozvodov pre Telecom TKR ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to za cenu znaleckého posudku. V znaleckom posudku, ktorý si objednalo mesto a na ktorý sme čakali ďalšie 2 mesiace, znalec ocenil hodnotu mestských televíznych rozvodov na 5200 €. Určite aj preto, že sa do nich roky neinvestovalo: sieť rozvodov je dnes v zlom technickom stave a potrebuje veľké investície na to, aby sa po nich mohli poskytovať moderné digitálne televízne, internetové či telefónne služby. Po oboznámení sa so znaleckým posudkom však Mestské zastupiteľstvo svoje pôvodné ustanovenie o predaji rozvodov pre Telecom TKR s.r.o., za cenu stanovenú mestom objednaným znalcom, zrušilo. Na základe uvedených faktov, spoločnosť Telecom TKR nemôže pokračovať poskytovaní signálu bez právneho základu. Ako sme už oznámili, s vypínaním televízneho signálu začneme dnes (piatok, 28. 10 2011, pozn. red.). Obyvateľom dotknutých bytových domov na ulici Mlynská a sídlisko JUH odporúčame, aby svoje návrhy komunikovali so svojimi volenými zástupcami, ktorí nepochopiteľne menia vlastné uznesenia.“
Napriek avizovanému vypnutiu signálu, spoločnosť svoju legitímnu „hrozbu“ v čase našej uzávierky počas víkendu nenaplnila.

Telecom TKR: Nemôžeme pokračovať v poskytovaní signálu bez právneho základu

Správy / Mesto Vranov / Telecom TKR: Nemôžeme pokračovať v poskytovaní signálu bez právneho základu

Aké sú môžnosti reklamy?

O stanovisko k aktuálnej situácii sme požiadali aj Telecom TKR, s.r.o. Odpoveď jej konateľa Richarda Krajčiho uvádzame v plnom znení: „Spoločnosť Telecom TKR, s.r.o. poskytovala televízny signál pre byty v správe vranovského Mestského bytového podniku od apríla tohto roku. Dôvodom bolo ukončenie prevádzky analógových vysielačov, a prevádzkovateľ siete nebol schopný zabezpečiť dodávku televízneho signálu pre mestské byty. Na žiadosť Mestskej rady vtedy spoločnosť Telecom TKR, s.r.o. vyšla v ústrety a prepojila svoje siete so sieťou káblových rozvodov v správe bytového podniku. V hodine dvanástej sme tak odstránili hrozbu, v dôsledku ktorej by vyše 700 domácností ostalo bez TV signálu. Podľa dohody s mestom, vysielanie malo trvať 2 mesiace s tým, že následne sa mesto rozhodne ako ďalej. V júni tohto roku sa mesto so spoločnosť Telecom TKR, s.r.o. dohodlo na predaji káblových rozvodov v uvedených bytovkách, aby tieto domácnosti mali aj naďalej zaistené poskytovanie TV signálu. Poslanci Mestského zastupiteľstva prijali uznesenie o priamom predaji rozvodov pre Telecom TKR ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to za cenu znaleckého posudku. V znaleckom posudku, ktorý si objednalo mesto a na ktorý sme čakali ďalšie 2 mesiace, znalec ocenil hodnotu mestských televíznych rozvodov na 5200 €. Určite aj preto, že sa do nich roky neinvestovalo: sieť rozvodov je dnes v zlom technickom stave a potrebuje veľké investície na to, aby sa po nich mohli poskytovať moderné digitálne televízne, internetové či telefónne služby. Po oboznámení sa so znaleckým posudkom však Mestské zastupiteľstvo svoje pôvodné ustanovenie o predaji rozvodov pre Telecom TKR s.r.o., za cenu stanovenú mestom objednaným znalcom, zrušilo. Na základe uvedených faktov, spoločnosť Telecom TKR nemôže pokračovať poskytovaní signálu bez právneho základu. Ako sme už oznámili, s vypínaním televízneho signálu začneme dnes (piatok, 28. 10 2011, pozn. red.). Obyvateľom dotknutých bytových domov na ulici Mlynská a sídlisko JUH odporúčame, aby svoje návrhy komunikovali so svojimi volenými zástupcami, ktorí nepochopiteľne menia vlastné uznesenia.“
Napriek avizovanému vypnutiu signálu, spoločnosť svoju legitímnu „hrozbu“ v čase našej uzávierky počas víkendu nenaplnila.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok