Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ambícia Bukózy Energo, a. s. vybudovať horúcovod sa nemení

Správy / Mesto Vranov / Ambícia Bukózy Energo, a. s. vybudovať horúcovod sa nemení

Aké sú môžnosti reklamy?

Člen Predstavenstva Bukóza Energo, a. s. Ján Iľko odchádzal zo zasadnutia mestského zastupiteľstva spokojný s tým, že schválený dodatok považuje za krok dopredu. Zároveň však pripomenul, že bez výstavby horúcovodu ostáva naplnenie základnej zmluvy a výhod z nej plynúcich nerealizovateľné. „Myslím si, že dnes sme sa posunuli dopredu. Na tomto základe vieme nastaviť podmienky tak, aby cena tepla bola v budúcnosti pre obyvateľov Vranova nižšia ako v ostatných mestách na Slovensku. Mrzí ma len to, že poslanci sa sústredili vo veľkej miere na termín vydania stavebného povolenia k 1. 6. 2012. Naším záujmom je len konečne celý proces naštartovať, lebo za dva roky sa neurobilo nič. Treba si uvedomiť, že čím skôr s budovaním začneme, tým skôr môžeme pristúpiť k prehodnoteniu výšky ceny tepla,“ uviedol J. Iľko.

Projekt horúcovodu je postavený na myšlienke dodávky tepla do vranovských domácností z Bukózy. Táto idea však zatiaľ naráža na neexistujúcu distribučnú sieť. Celý zámer by malo postaviť na nohy vybudovanie horúcovodu z prostriedkov Európskej únie. „Ak by sme podali žiadosť my, mohli by sme si nárokovať iba 50% z celkových oprávnených nákladov. Pre samosprávu však platia iné podmienky, to znamená, že jej spoluúčasť predstavuje iba 5%. Z toho dôvodu by predkladateľom projektu bolo Mesto Vranov s tým, že päť percentnú spoluúčasť uhradíme my. Podanie žiadosti je však podmienené platným stavebným povolením, ktoré má zabezpečiť mesto. Pokiaľ nezačneme konať, nemáme sa ako dozvedieť, či majitelia pozemkov budú alebo nebudú ochotní rokovať. Z našej strany nevidíme problém ani v tom, aby sa potrubia zakopali do zeme, no najskôr musí mesto majiteľov predmetných pozemkov osloviť,“ dodal J. Iľko.

Ambícia Bukózy Energo, a. s. vybudovať horúcovod sa nemení

Správy / Mesto Vranov / Ambícia Bukózy Energo, a. s. vybudovať horúcovod sa nemení

Aké sú môžnosti reklamy?

Člen Predstavenstva Bukóza Energo, a. s. Ján Iľko odchádzal zo zasadnutia mestského zastupiteľstva spokojný s tým, že schválený dodatok považuje za krok dopredu. Zároveň však pripomenul, že bez výstavby horúcovodu ostáva naplnenie základnej zmluvy a výhod z nej plynúcich nerealizovateľné. „Myslím si, že dnes sme sa posunuli dopredu. Na tomto základe vieme nastaviť podmienky tak, aby cena tepla bola v budúcnosti pre obyvateľov Vranova nižšia ako v ostatných mestách na Slovensku. Mrzí ma len to, že poslanci sa sústredili vo veľkej miere na termín vydania stavebného povolenia k 1. 6. 2012. Naším záujmom je len konečne celý proces naštartovať, lebo za dva roky sa neurobilo nič. Treba si uvedomiť, že čím skôr s budovaním začneme, tým skôr môžeme pristúpiť k prehodnoteniu výšky ceny tepla,“ uviedol J. Iľko.

Projekt horúcovodu je postavený na myšlienke dodávky tepla do vranovských domácností z Bukózy. Táto idea však zatiaľ naráža na neexistujúcu distribučnú sieť. Celý zámer by malo postaviť na nohy vybudovanie horúcovodu z prostriedkov Európskej únie. „Ak by sme podali žiadosť my, mohli by sme si nárokovať iba 50% z celkových oprávnených nákladov. Pre samosprávu však platia iné podmienky, to znamená, že jej spoluúčasť predstavuje iba 5%. Z toho dôvodu by predkladateľom projektu bolo Mesto Vranov s tým, že päť percentnú spoluúčasť uhradíme my. Podanie žiadosti je však podmienené platným stavebným povolením, ktoré má zabezpečiť mesto. Pokiaľ nezačneme konať, nemáme sa ako dozvedieť, či majitelia pozemkov budú alebo nebudú ochotní rokovať. Z našej strany nevidíme problém ani v tom, aby sa potrubia zakopali do zeme, no najskôr musí mesto majiteľov predmetných pozemkov osloviť,“ dodal J. Iľko.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok