Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Ragan: Rozhodnutie Telecom TKR neodsudzujem, chcem rokovať

Správy / Mesto Vranov / J. Ragan: Rozhodnutie Telecom TKR neodsudzujem, chcem rokovať

Aké sú môžnosti reklamy?

Slovenská republika sa zaviazala, že analógové vysielanie ukončí do konca roka 2012. Vypnutie analógového vysielača Košice – Dubník bolo naplánované na 4. apríl 2011. Hoci média na túto tému upozorňovali v dostatočnom predstihu, Vranov si svoju domácu úlohu nechal na poslednú chvíľu. V čase prechodu na digitálny signál mal televízne káblové rozvody (TKR) v prenájme Mestský bytový podnik, a.s. a keďže podľa primátora Jána Ragana nebol schopný zabezpečiť zmenu technológie, oslovila radnica firmu Telecom TKR. „Dostali sme sa do časovej tiesne a keďže zariadenia Telecom TKR boli kompatibilné s našimi, firma nám vyšla v ústrety, čím sa nám podarilo zabezpečiť, aby občania neostali bez televízneho signálu. V tej chvíli to bolo najlepšie riešenie, s čím sa stotožnili aj poslanci prítomní na našom spoločnom rokovaní,“ pripomenul nedávnu históriu J. Ragan a dodal, že pokiaľ by MsBP, a. s. upozornil na skutočnosť súvisiacu so zmenou analógového vysielania na digitálne skôr, celá situácia sa mohla vyvíjať inak. Bývalý konateľ MsBP, a.s. Ján Lapčák potvrdil, že na zmenu technických pomerov upozorňovali už v roku 2010, no mediálna rada sa prvýkrát stretla až v marci 2011. „Ak by malo dôjsť k technickému zhodnoteniu, bola by to pre nás stratová činnosť. TKR sme totiž dostali do správy bez toho, aby sa do nich v minulosti investovalo. Náklady nám teda vznikali, ale čisté peniaze sme dávali prenajímateľovi. Keďže sme si investície do technológií dovoliť nemohli, stali sme sa nekonkurencie schopní a aj preto časť klientov od nás odišla, čím sa opäť príjmy podniku znížili,“ konštatoval J. Lapčák.

Po zrealizovaní potrebných technických úkonov vysielal v mestských rozvodoch od apríla Telecom TKR. Na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci rozhodli o ich priamom predaji práve tejto firme. Cena za TKR mal byť určená znaleckým posudkom, pričom sa predpokladalo s hodnotou na úrovni 50 tis. €. Znalecký posudok však uzrel svetlo sveta až po rozhodnutí MsZ s tým, že verdikt znalca znel – 5 tis. €. „Nič mi nebránilo v tom, aby som zmluvu podpísal a rozvody odpredal. No sám nie som presvedčený o tom, či táto cena určená znalcom je adekvátna a preto som zmluvu neuzatvoril. S Telecom TKR som chcel rokovať o možnom nájme aj z toho dôvodu, že ešte stále prebiehajú súdne spory s firmou Bytterm, ktorá TKR prevádzkovala v minulosti,“ vysvetľoval J. Ragan, prečo Mesto Vranov, napriek platnému uzneseniu, neuzatvorilo s Telecom TKR zmluvu o odpredaji TKR.

Na septembrovom zasadnutí sa poslanci MsZ k otázke odpredaja TKR vrátili s tým, že cena určená znalcom sa im zdala nízka. Príbeh pokračovali v októbri, kedy zastupiteľstvo júnové uznesenie zrušilo. J. Ragan na pondelkovej tlačovke komentoval rozhodnutie poslancov ako unáhlené a ako ďalší postup načrtol rokovania s Telecom TKR. „Zrušenie uznesenia môže mať za následok, že Telecom TKR preruší dodávku signálu. V tejto chvíli nemáme náš vzťah zmluvne ošetrený a ťažko môžeme očakávať ústretovosť od niekoho, komu sme dali sľub, ktorý sme potom zrušili,“ načrtol možný scenár v pondelok doobeda Ján Ragan.

Jeho slová sa ukázali ako prorocké, pretože ešte v ten deň Telecom TKR oznámil, že od piatku signál naozaj vypína. Vo štvrtok zvolal J. Ragan mimoriadnu mestskú radu, aby jej oznámil, že uznesenie o zrušení predaja TKR spoločnosti Telecom TKR nepodpíše a naopak, pokúsi sa otvoriť ďalšiu sériu rokovaní o nových podmienkach, či už prenájme alebo odpredaji za vyššiu cenu. „Rozhodnutie Telecom TKR neodsudzujem, no napriek ich jasnému stanovisku sa budem snažiť ešte rokovať. Ak naozaj dôjde k odpojeniu signálu, bude to na základe rozhodnutia poslancov a iniciatívy Š. Topľanského a L. Ondrušovej,“ znela priama odpoveď J. Ragana.

J. Ragan: Rozhodnutie Telecom TKR neodsudzujem, chcem rokovať

Správy / Mesto Vranov / J. Ragan: Rozhodnutie Telecom TKR neodsudzujem, chcem rokovať

Aké sú môžnosti reklamy?

Slovenská republika sa zaviazala, že analógové vysielanie ukončí do konca roka 2012. Vypnutie analógového vysielača Košice – Dubník bolo naplánované na 4. apríl 2011. Hoci média na túto tému upozorňovali v dostatočnom predstihu, Vranov si svoju domácu úlohu nechal na poslednú chvíľu. V čase prechodu na digitálny signál mal televízne káblové rozvody (TKR) v prenájme Mestský bytový podnik, a.s. a keďže podľa primátora Jána Ragana nebol schopný zabezpečiť zmenu technológie, oslovila radnica firmu Telecom TKR. „Dostali sme sa do časovej tiesne a keďže zariadenia Telecom TKR boli kompatibilné s našimi, firma nám vyšla v ústrety, čím sa nám podarilo zabezpečiť, aby občania neostali bez televízneho signálu. V tej chvíli to bolo najlepšie riešenie, s čím sa stotožnili aj poslanci prítomní na našom spoločnom rokovaní,“ pripomenul nedávnu históriu J. Ragan a dodal, že pokiaľ by MsBP, a. s. upozornil na skutočnosť súvisiacu so zmenou analógového vysielania na digitálne skôr, celá situácia sa mohla vyvíjať inak. Bývalý konateľ MsBP, a.s. Ján Lapčák potvrdil, že na zmenu technických pomerov upozorňovali už v roku 2010, no mediálna rada sa prvýkrát stretla až v marci 2011. „Ak by malo dôjsť k technickému zhodnoteniu, bola by to pre nás stratová činnosť. TKR sme totiž dostali do správy bez toho, aby sa do nich v minulosti investovalo. Náklady nám teda vznikali, ale čisté peniaze sme dávali prenajímateľovi. Keďže sme si investície do technológií dovoliť nemohli, stali sme sa nekonkurencie schopní a aj preto časť klientov od nás odišla, čím sa opäť príjmy podniku znížili,“ konštatoval J. Lapčák.

Po zrealizovaní potrebných technických úkonov vysielal v mestských rozvodoch od apríla Telecom TKR. Na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci rozhodli o ich priamom predaji práve tejto firme. Cena za TKR mal byť určená znaleckým posudkom, pričom sa predpokladalo s hodnotou na úrovni 50 tis. €. Znalecký posudok však uzrel svetlo sveta až po rozhodnutí MsZ s tým, že verdikt znalca znel – 5 tis. €. „Nič mi nebránilo v tom, aby som zmluvu podpísal a rozvody odpredal. No sám nie som presvedčený o tom, či táto cena určená znalcom je adekvátna a preto som zmluvu neuzatvoril. S Telecom TKR som chcel rokovať o možnom nájme aj z toho dôvodu, že ešte stále prebiehajú súdne spory s firmou Bytterm, ktorá TKR prevádzkovala v minulosti,“ vysvetľoval J. Ragan, prečo Mesto Vranov, napriek platnému uzneseniu, neuzatvorilo s Telecom TKR zmluvu o odpredaji TKR.

Na septembrovom zasadnutí sa poslanci MsZ k otázke odpredaja TKR vrátili s tým, že cena určená znalcom sa im zdala nízka. Príbeh pokračovali v októbri, kedy zastupiteľstvo júnové uznesenie zrušilo. J. Ragan na pondelkovej tlačovke komentoval rozhodnutie poslancov ako unáhlené a ako ďalší postup načrtol rokovania s Telecom TKR. „Zrušenie uznesenia môže mať za následok, že Telecom TKR preruší dodávku signálu. V tejto chvíli nemáme náš vzťah zmluvne ošetrený a ťažko môžeme očakávať ústretovosť od niekoho, komu sme dali sľub, ktorý sme potom zrušili,“ načrtol možný scenár v pondelok doobeda Ján Ragan.

Jeho slová sa ukázali ako prorocké, pretože ešte v ten deň Telecom TKR oznámil, že od piatku signál naozaj vypína. Vo štvrtok zvolal J. Ragan mimoriadnu mestskú radu, aby jej oznámil, že uznesenie o zrušení predaja TKR spoločnosti Telecom TKR nepodpíše a naopak, pokúsi sa otvoriť ďalšiu sériu rokovaní o nových podmienkach, či už prenájme alebo odpredaji za vyššiu cenu. „Rozhodnutie Telecom TKR neodsudzujem, no napriek ich jasnému stanovisku sa budem snažiť ešte rokovať. Ak naozaj dôjde k odpojeniu signálu, bude to na základe rozhodnutia poslancov a iniciatívy Š. Topľanského a L. Ondrušovej,“ znela priama odpoveď J. Ragana.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok