Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Ragan je s vyrokovanými garanciami spokojný

Správy / Mesto Vranov / J. Ragan je s vyrokovanými garanciami spokojný

Aké sú môžnosti reklamy?

Na základe rozhodnutia poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou bude nájomný vzťah medzi Mestom Vranov a Bukózou Energo, a. s. pokračovať s novými podmienkami. Prvou zmenou oproti základnej zmluve bude výška nájmu, ktorá sa v roku 2011 mení na 274 tis. € a po zostávajúcu dobu nájmu bude vo výške 200 tis. €. Zároveň sa uvoľnila tvorba ceny tepla kopírujúc reálne náklady podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Významným kompromisom zo strany Bukózy Energo, a. s. je záväzok preinvestovať v priebehu šiestich rokov 4 mil. €. „Výška nájmu sa znížila z dôvodu, že nebol vybudovaný horúcovod a Bukóza Energo, a. s. naďalej vykuruje teplom z plynových kotolní. Z toho dôvodu nemôže garantovať výšku nájmu, s ktorou sa predpokladalo pri vybudovaní horúcovodu. Myslím si, že schválením tohto dodatku sme zaznamenali určitý posun. Ako zástupca občanov som cítil potrebu zabezpečiť túto vykurovaciu sezónu a zároveň som chcel garancie pre ďalšie investície do tepelného hospodárstva, na ktoré mesto v súčasnosti nemá. Preto som rád, že sme sa s Bukózou Energo, a. s. na nových podmienkach dohodli,“ hodnotil podmienky v schválenom dodatku primátor Vranova Ján Ragan.

Otvorenou otázkou naďalej ostáva výstavba horúcovodu. Na základe platnej zmluvy je povinnosťou Mesta Vranov pripraviť projektovú dokumentáciu, zabezpečiť vydanie stavebného povolenia, rokovať s vlastníkmi pozemkov, vykúpiť ich a vo finále podať žiadosť o prostriedky z fondov Európskej únie. Hoci Bukóza Energo, a. s. navrhla ako pevný termín pre vydanie stavebného povolenia pod sankciami 1. jún 2012, J. Ragan a poslanci sa s tým nestotožnili. „Nedá sa povedať, že by sa za dva roky neurobilo nič. Od môjho nástupu do funkcie som chcel mať jasno v otázke zmeny stavby pred dokončením. Na túto tému sme rokovali s Krajským stavebným úradom, ktorého stanovisko hovorí o tom, že to bude komplikované, ale zároveň túto alternatívu nevylučujú. Na zmenu stavby pred dokončením sme sa zamerali preto, lebo je to jednoduchšia cesta ako pripraviť nové stavebné povolenie. V každom prípade sa postarám o to, aby práce a rokovania prebiehali intenzívne. Hoci dnes je ťažko vysloviť presný dátum, verím, že v súčinnosti s Bukózou sa posunieme k spoločnému cieľu, ktorým je vybudovanie horúcovodu,“ uviedol J. Ragan.

J. Ragan je s vyrokovanými garanciami spokojný

Správy / Mesto Vranov / J. Ragan je s vyrokovanými garanciami spokojný

Aké sú môžnosti reklamy?

Na základe rozhodnutia poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou bude nájomný vzťah medzi Mestom Vranov a Bukózou Energo, a. s. pokračovať s novými podmienkami. Prvou zmenou oproti základnej zmluve bude výška nájmu, ktorá sa v roku 2011 mení na 274 tis. € a po zostávajúcu dobu nájmu bude vo výške 200 tis. €. Zároveň sa uvoľnila tvorba ceny tepla kopírujúc reálne náklady podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Významným kompromisom zo strany Bukózy Energo, a. s. je záväzok preinvestovať v priebehu šiestich rokov 4 mil. €. „Výška nájmu sa znížila z dôvodu, že nebol vybudovaný horúcovod a Bukóza Energo, a. s. naďalej vykuruje teplom z plynových kotolní. Z toho dôvodu nemôže garantovať výšku nájmu, s ktorou sa predpokladalo pri vybudovaní horúcovodu. Myslím si, že schválením tohto dodatku sme zaznamenali určitý posun. Ako zástupca občanov som cítil potrebu zabezpečiť túto vykurovaciu sezónu a zároveň som chcel garancie pre ďalšie investície do tepelného hospodárstva, na ktoré mesto v súčasnosti nemá. Preto som rád, že sme sa s Bukózou Energo, a. s. na nových podmienkach dohodli,“ hodnotil podmienky v schválenom dodatku primátor Vranova Ján Ragan.

Otvorenou otázkou naďalej ostáva výstavba horúcovodu. Na základe platnej zmluvy je povinnosťou Mesta Vranov pripraviť projektovú dokumentáciu, zabezpečiť vydanie stavebného povolenia, rokovať s vlastníkmi pozemkov, vykúpiť ich a vo finále podať žiadosť o prostriedky z fondov Európskej únie. Hoci Bukóza Energo, a. s. navrhla ako pevný termín pre vydanie stavebného povolenia pod sankciami 1. jún 2012, J. Ragan a poslanci sa s tým nestotožnili. „Nedá sa povedať, že by sa za dva roky neurobilo nič. Od môjho nástupu do funkcie som chcel mať jasno v otázke zmeny stavby pred dokončením. Na túto tému sme rokovali s Krajským stavebným úradom, ktorého stanovisko hovorí o tom, že to bude komplikované, ale zároveň túto alternatívu nevylučujú. Na zmenu stavby pred dokončením sme sa zamerali preto, lebo je to jednoduchšia cesta ako pripraviť nové stavebné povolenie. V každom prípade sa postarám o to, aby práce a rokovania prebiehali intenzívne. Hoci dnes je ťažko vysloviť presný dátum, verím, že v súčinnosti s Bukózou sa posunieme k spoločnému cieľu, ktorým je vybudovanie horúcovodu,“ uviedol J. Ragan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok