Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhlásenie delegátov 22. mimoriadneho snemu ZMOVR k navrhovanému financovaniu miestnej a regionálnej samosprávy

Správy / Obce / Vyhlásenie delegátov 22. mimoriadneho snemu ZMOVR k navrhovanému financovaniu miestnej a regionálnej samosprávy

Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 17.10.2011 sa uskutočnil 22. mimoriadny snem ZMOVR, ktorý združuje 66 obcí a 2 mestá. Delegáti snemu zásadne nesúhlasia s pripravovaným vládnym návrhom zákona, ktorý schválila vláda na svojom zasadnutí dňa 21.9.2011, podľa ktorého dôjde k značnému zásahu do spôsobu financovania miest a obcí Slovenska. Vnímame to ako tvrdý zásah do výkonu samosprávy, ktorý sa vykonáva z pozície moci a to bez dôslednej analýzy, konzultácie a súhlasu stavovskej organizácie ZMOS. Je pre nás zarážajúce, že systém financovania miest a obcí, ktorý bol zavedený fiškálnou decentralizáciou a stabilizoval financovanie miestnej a územnej samosprávy, sa ide teraz búrať. Ide sa búrať bez toho, aby sa k tomu vykonala rozsiahla celospoločenská a odborná diskusia, ktorá bola pri jeho zavádzaní.

V poslednom období je samospráva vystavovaná útokom zo strany politikov a poslancov NR SR. Samospráva vždy pôsobila a pôsobí ako stabilizačný nástroj a prvok našej spoločnosti. Keď však niekto cielene útočí na samosprávu bez toho, aby ovládal jej základné princípy a mal aspoň základné vedomosti o jej fungovaní, pripadá nám to ako snaha o likvidáciu a centralizáciu moci. Rôzne druhy zákonov, ktoré boli schválené, alebo sa pripravujú , či už sú to vládne alebo poslanecké, smerujú k ohrozeniu fungovania samosprávy.

Preto chceme požiadať všetkých kompetentných, hlavne poslancov NR SR, aby v záujme stability miest a obcí urobili všetky kroky pre dobrú spoluprácu a tým podporili fungovanie samosprávy, ako stabilnej zložky našej spoločnosti.

Samospráva každodenne zabezpečuje život v našich obciach a mestách. Zabezpečuje základné potreby ich obyvateľov a k tomu je potrebné aj dostatočné finančné krytie.

Delegáti snemu preto jednohlasne nesúhlasia s pripravovanou zmenou financovania miest a obcí, ako aj s pripravovanou novelou zákona o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. Tento krok ešte viac finančne zaťaží našich obyvateľov. Samospráva chce pre všetkých zabezpečiť aspoň tie najzákladnejšie a najpotrebnejšie štandardy.

Želáme si, aby zvíťazil zdravý rozum nad populizmom a neodbornosťou. Preto žiadame poslancov NR SR, aby nepodporili návrh zákona o ŠR SR na rok 2012 na úkor miest a obcí, aby nedovolili zmeniť systém ich financovania bez dohôd medzi ZMOS-om a štátnou správou. Samospráva je pripravená pre otvorenú diskusiu a hľadanie riešení problémov, ktoré prináša život.

Preto delegáti mimoriadneho snemu ZMOVR vyjadrujú zásadný nesúhlas s predloženými návrhmi, ktoré pripravila vláda SR na zmenu systému financovania miest a obcí.

Starostovia a primátori Vranovského regiónu plne podporujú úsilie vedenia ZMOS ako aj požiadavku Rady ZMOS na zvolanie mimoriadneho snemu ZMOS na prerokovanie životne dôležitej témy pre samosprávu.

Starostovia a primátori Združenia miest a obcí Vranovského regiónu

Vyhlásenie delegátov 22. mimoriadneho snemu ZMOVR k navrhovanému financovaniu miestnej a regionálnej samosprávy

Správy / Obce / Vyhlásenie delegátov 22. mimoriadneho snemu ZMOVR k navrhovanému financovaniu miestnej a regionálnej samosprávy

Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 17.10.2011 sa uskutočnil 22. mimoriadny snem ZMOVR, ktorý združuje 66 obcí a 2 mestá. Delegáti snemu zásadne nesúhlasia s pripravovaným vládnym návrhom zákona, ktorý schválila vláda na svojom zasadnutí dňa 21.9.2011, podľa ktorého dôjde k značnému zásahu do spôsobu financovania miest a obcí Slovenska. Vnímame to ako tvrdý zásah do výkonu samosprávy, ktorý sa vykonáva z pozície moci a to bez dôslednej analýzy, konzultácie a súhlasu stavovskej organizácie ZMOS. Je pre nás zarážajúce, že systém financovania miest a obcí, ktorý bol zavedený fiškálnou decentralizáciou a stabilizoval financovanie miestnej a územnej samosprávy, sa ide teraz búrať. Ide sa búrať bez toho, aby sa k tomu vykonala rozsiahla celospoločenská a odborná diskusia, ktorá bola pri jeho zavádzaní.

V poslednom období je samospráva vystavovaná útokom zo strany politikov a poslancov NR SR. Samospráva vždy pôsobila a pôsobí ako stabilizačný nástroj a prvok našej spoločnosti. Keď však niekto cielene útočí na samosprávu bez toho, aby ovládal jej základné princípy a mal aspoň základné vedomosti o jej fungovaní, pripadá nám to ako snaha o likvidáciu a centralizáciu moci. Rôzne druhy zákonov, ktoré boli schválené, alebo sa pripravujú , či už sú to vládne alebo poslanecké, smerujú k ohrozeniu fungovania samosprávy.

Preto chceme požiadať všetkých kompetentných, hlavne poslancov NR SR, aby v záujme stability miest a obcí urobili všetky kroky pre dobrú spoluprácu a tým podporili fungovanie samosprávy, ako stabilnej zložky našej spoločnosti.

Samospráva každodenne zabezpečuje život v našich obciach a mestách. Zabezpečuje základné potreby ich obyvateľov a k tomu je potrebné aj dostatočné finančné krytie.

Delegáti snemu preto jednohlasne nesúhlasia s pripravovanou zmenou financovania miest a obcí, ako aj s pripravovanou novelou zákona o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. Tento krok ešte viac finančne zaťaží našich obyvateľov. Samospráva chce pre všetkých zabezpečiť aspoň tie najzákladnejšie a najpotrebnejšie štandardy.

Želáme si, aby zvíťazil zdravý rozum nad populizmom a neodbornosťou. Preto žiadame poslancov NR SR, aby nepodporili návrh zákona o ŠR SR na rok 2012 na úkor miest a obcí, aby nedovolili zmeniť systém ich financovania bez dohôd medzi ZMOS-om a štátnou správou. Samospráva je pripravená pre otvorenú diskusiu a hľadanie riešení problémov, ktoré prináša život.

Preto delegáti mimoriadneho snemu ZMOVR vyjadrujú zásadný nesúhlas s predloženými návrhmi, ktoré pripravila vláda SR na zmenu systému financovania miest a obcí.

Starostovia a primátori Vranovského regiónu plne podporujú úsilie vedenia ZMOS ako aj požiadavku Rady ZMOS na zvolanie mimoriadneho snemu ZMOS na prerokovanie životne dôležitej témy pre samosprávu.

Starostovia a primátori Združenia miest a obcí Vranovského regiónu

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok