Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka sériu rekvalifikačných kurzov

Správy / Ostatné / Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka sériu rekvalifikačných kurzov

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka sériu rekvalifikačných kurzov
Aké sú môžnosti reklamy?

V septembri 2011 evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou 8 503 disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 22,93%, pričom oproti augustu 2011 stúpla o 1,29% a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa celkový počet uchádzačov zvýšil o 513 osôb. Do pracovného pomeru nastúpilo 406 osôb, čo je oproti minulému mesiacu o 144 osôb viac a 263 osôb menej ako v rovnakom období roka 2010.

V boji s nezamestnanosťou sa ÚPSVaR vo Vranove snaží presadiť predovšetkým sériou nástrojov v rámci aktívnych opatrení trhu práce, kde patrí medzi špičku nielen v rámci Prešovského samosprávneho kraja, ale aj v celoslovenskom kontexte. Ďalšou alternatívou je podľa riaditeľa Marcela Matanina Konečného koordinácia kreovania študijných odborov medzi strednými školami a zamestnávateľmi. „Viacerí zamestnávatelia potvrdili, že im chýbajú odborníci vo vybraných typoch profesií. Problém je v tom, že stredné školy niektoré odbory prestali otvárať. Keď sme to preverovali, zistili sme, že školám zase chýba záujem študentov. Preto z našej strany ponúkame rekvalifikačné kurzy, čím do istej miery suplujeme vzdelávacie inštitúcie,“ uviedol ešte v júli M. Matanin Konečný.

V najbližších týždňoch sa budú môcť zvýhodnení a znevýhodnení UoZ evidovaní na ÚPSVaR vo Vranove zapojiť do dvanástich rekvalifikačných kurzov. Sedem z nich obstaráva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a päť kurzov – stolár, nemčina pre opatrovateľky, murár – sadrokartonár (zvýhodnení UoZ), masér a nemčina pre opatrovateľky (znevýhodnení UoZ) – vypísal vranovský úrad. „Pri každom z ponúkaných kurzov sme vychádzali z požiadaviek uchádzačov o zamestnanie, ktoré uviedli pri zaregistrovaní sa do našej evidencie. Pri vypracovávaní zoznamu sme vyberali profesie tak, aby absolventi rekvalifikačného programu mali čo najväčšiu perspektívu uplatniť sa na trhu práce. Predpokladám, že kurzy sa začnú v mesiaci november a doplním, že bližšie informácie, spolu s kompletnou ponukou všetkých dvanástich rekvalifikácií, získajú záujemcovia na našom úrade,“ vysvetľoval M. Matanin Konečný.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka sériu rekvalifikačných kurzov

Správy / Ostatné / Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka sériu rekvalifikačných kurzov

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka sériu rekvalifikačných kurzov
Aké sú môžnosti reklamy?

V septembri 2011 evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou 8 503 disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 22,93%, pričom oproti augustu 2011 stúpla o 1,29% a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa celkový počet uchádzačov zvýšil o 513 osôb. Do pracovného pomeru nastúpilo 406 osôb, čo je oproti minulému mesiacu o 144 osôb viac a 263 osôb menej ako v rovnakom období roka 2010.

V boji s nezamestnanosťou sa ÚPSVaR vo Vranove snaží presadiť predovšetkým sériou nástrojov v rámci aktívnych opatrení trhu práce, kde patrí medzi špičku nielen v rámci Prešovského samosprávneho kraja, ale aj v celoslovenskom kontexte. Ďalšou alternatívou je podľa riaditeľa Marcela Matanina Konečného koordinácia kreovania študijných odborov medzi strednými školami a zamestnávateľmi. „Viacerí zamestnávatelia potvrdili, že im chýbajú odborníci vo vybraných typoch profesií. Problém je v tom, že stredné školy niektoré odbory prestali otvárať. Keď sme to preverovali, zistili sme, že školám zase chýba záujem študentov. Preto z našej strany ponúkame rekvalifikačné kurzy, čím do istej miery suplujeme vzdelávacie inštitúcie,“ uviedol ešte v júli M. Matanin Konečný.

V najbližších týždňoch sa budú môcť zvýhodnení a znevýhodnení UoZ evidovaní na ÚPSVaR vo Vranove zapojiť do dvanástich rekvalifikačných kurzov. Sedem z nich obstaráva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a päť kurzov – stolár, nemčina pre opatrovateľky, murár – sadrokartonár (zvýhodnení UoZ), masér a nemčina pre opatrovateľky (znevýhodnení UoZ) – vypísal vranovský úrad. „Pri každom z ponúkaných kurzov sme vychádzali z požiadaviek uchádzačov o zamestnanie, ktoré uviedli pri zaregistrovaní sa do našej evidencie. Pri vypracovávaní zoznamu sme vyberali profesie tak, aby absolventi rekvalifikačného programu mali čo najväčšiu perspektívu uplatniť sa na trhu práce. Predpokladám, že kurzy sa začnú v mesiaci november a doplním, že bližšie informácie, spolu s kompletnou ponukou všetkých dvanástich rekvalifikácií, získajú záujemcovia na našom úrade,“ vysvetľoval M. Matanin Konečný.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok