Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú

Správy / Mesto Vranov / Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú

Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú
Aké sú môžnosti reklamy?

Nevyhovujúcu dopravnú situáciu v dopravnom uzle pri Základnej škole na Sídlisku II. sa Mesto Vranov rozhodlo na základe požiadavky vedenia ZŠ, poslancov MsZ a podnetu občanov vyriešiť zjednosmernením prejazdu motorových vozidiel v úseku od Mlynskej ul. v smere na Staničnú ul. Od Staničnej ul. v smere ku garážam bude zachovaná obojsmerná premávka. Na zrealizovanie zjednosmernenia ulíc je potrebné doplniť zvislé trvalé dopravné značenie s tým, že celkový náklad vrátane dokumentácie predstavuje 1 400,- €.

Riaditeľ ZŠ na Sídlisku II. Milan Bendik nám vysvetlil, že vedenie školy iniciovalo pracovné stretnutie so zástupcami rodičov, poslancami MsZ a riaditeľom Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove Ľ. Hricikom v júni 2011. Ich spoločným návrhom, ako vyriešiť dlhodobo zlú dopravno-bezpečnostnú situáciu v okolí ZŠ, bolo zjednosmernenie ulíc. „Som veľmi rád, že MsZ prijalo uznesenie o zjednosmernení ulíc, preto sa chcem v mene vedenia školy a rodičov poslancom poďakovať, lebo nám pomohli vyriešiť bezpečnosť našich žiakov. Zároveň verím, že tento projekt bude zrealizovaný, v čo najkratšom čase,“ zaprial si M. Bendik.

Zjednosmernením ulíc od Mlynskej ul. sa dosiahne strategické odľahčenie premávky počas najkritickejšieho obdobia na začiatku a konci vyučovania. Okrem toho, žiaci budú vystupovať iba na chodník pri škole a tiež sa odbúra ich „kľučkovanie“ pomedzi motorové vozidlá v obidvoch smeroch. „Situáciu pri ZŠ na Sídlisku II. poznám detailne, lebo som tam býval, a to viac ma rozhodnutie poslancov teší. Vďaka zjednosmerneniu ulíc sa premávka stane plynulejšia a jednoduchšia. Popri zvýšení bezpečností žiakov sa určite uľaví aj občanom bývajúcim v tejto časti mesta, lebo počas špičky bola dopravná situácia v tejto lokalite naozaj vypätá,“ konštatoval primátor mesta Vranov Ján Ragan.

Poslanec za Sídlisko II. Ľubomír Lukič ocenil, že s novou organizáciou dopravy vzniknú aj nové parkovacie miesta. „Keďže bolo len otázkou času, kedy dôjde k úrazu, navrhli sme situáciu riešiť zjednosmernením ulíc, čím výrazne zvýšime bezpečnosť detí navštevujúcich ZŠ a zároveň získame nové parkovacie miesta,“ uviedol Ľ. Lukič a poslanec MsZ Michal Mudrák ho doplnil: „Tento krok, ktorý sme možno mohli urobiť aj skôr, vítam. Každé ráno je pred školou, i vinou nedisciplinovanosti vodičov, chaos. Parkovaním v oboch smeroch sa priestor umelo zahusťoval, deti prebehovali nebezpečne cez cestu, preto som tento návrh podporil predovšetkým ako rodič.“

Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú

Správy / Mesto Vranov / Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú

Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú
Aké sú môžnosti reklamy?

Nevyhovujúcu dopravnú situáciu v dopravnom uzle pri Základnej škole na Sídlisku II. sa Mesto Vranov rozhodlo na základe požiadavky vedenia ZŠ, poslancov MsZ a podnetu občanov vyriešiť zjednosmernením prejazdu motorových vozidiel v úseku od Mlynskej ul. v smere na Staničnú ul. Od Staničnej ul. v smere ku garážam bude zachovaná obojsmerná premávka. Na zrealizovanie zjednosmernenia ulíc je potrebné doplniť zvislé trvalé dopravné značenie s tým, že celkový náklad vrátane dokumentácie predstavuje 1 400,- €.

Riaditeľ ZŠ na Sídlisku II. Milan Bendik nám vysvetlil, že vedenie školy iniciovalo pracovné stretnutie so zástupcami rodičov, poslancami MsZ a riaditeľom Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove Ľ. Hricikom v júni 2011. Ich spoločným návrhom, ako vyriešiť dlhodobo zlú dopravno-bezpečnostnú situáciu v okolí ZŠ, bolo zjednosmernenie ulíc. „Som veľmi rád, že MsZ prijalo uznesenie o zjednosmernení ulíc, preto sa chcem v mene vedenia školy a rodičov poslancom poďakovať, lebo nám pomohli vyriešiť bezpečnosť našich žiakov. Zároveň verím, že tento projekt bude zrealizovaný, v čo najkratšom čase,“ zaprial si M. Bendik.

Zjednosmernením ulíc od Mlynskej ul. sa dosiahne strategické odľahčenie premávky počas najkritickejšieho obdobia na začiatku a konci vyučovania. Okrem toho, žiaci budú vystupovať iba na chodník pri škole a tiež sa odbúra ich „kľučkovanie“ pomedzi motorové vozidlá v obidvoch smeroch. „Situáciu pri ZŠ na Sídlisku II. poznám detailne, lebo som tam býval, a to viac ma rozhodnutie poslancov teší. Vďaka zjednosmerneniu ulíc sa premávka stane plynulejšia a jednoduchšia. Popri zvýšení bezpečností žiakov sa určite uľaví aj občanom bývajúcim v tejto časti mesta, lebo počas špičky bola dopravná situácia v tejto lokalite naozaj vypätá,“ konštatoval primátor mesta Vranov Ján Ragan.

Poslanec za Sídlisko II. Ľubomír Lukič ocenil, že s novou organizáciou dopravy vzniknú aj nové parkovacie miesta. „Keďže bolo len otázkou času, kedy dôjde k úrazu, navrhli sme situáciu riešiť zjednosmernením ulíc, čím výrazne zvýšime bezpečnosť detí navštevujúcich ZŠ a zároveň získame nové parkovacie miesta,“ uviedol Ľ. Lukič a poslanec MsZ Michal Mudrák ho doplnil: „Tento krok, ktorý sme možno mohli urobiť aj skôr, vítam. Každé ráno je pred školou, i vinou nedisciplinovanosti vodičov, chaos. Parkovaním v oboch smeroch sa priestor umelo zahusťoval, deti prebehovali nebezpečne cez cestu, preto som tento návrh podporil predovšetkým ako rodič.“

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok