Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci budú o tepelnom hospodárstve rokovať mimoriadne

Správy / Mesto Vranov / Poslanci budú o tepelnom hospodárstve rokovať mimoriadne

Aké sú môžnosti reklamy?

Telenovela o tepelnom hospodárstve vo Vranove nad Topľou bude mať ďalšie pokračovanie na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 27. októbra 2011. Na poslednom riadnom rokovaní MsZ schválili poslanci uznesenie, ktorým dali súhlas k príprave dodatku k zmluve s Bukózou Energo. Strategickými bodmi v dodatku bude zníženie ceny nájmu na 200 tis. €, úprava ceny tepla podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a záväzok pre nájomcu investovať 4 mil. € za 6 rokov.

Vranovskí poslanci o tomto bode rokovali takmer hodinu. V rozprave sa venovali nielen histórii vývoja zmluvného vzťahu s Bukózou Energo, ale predovšetkým budúcnosti, ktorá má dva piliere – výška ceny tepla a investície do technológii. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti informoval, že navrhnuté podmienky v rámci pripravovaného dodatku sú akceptovateľným kompromisom pre obidve zmluvné strany. „S Bukózou Energo sme komunikovali od leta. Po náročných rokovaniach sme sa nakoniec prepracovali ku kompromisom, ktoré nám zaručia, že aktuálna vykurovacia sezóna nebude ohrozená. Dohodu na nových podmienkach však potrebujeme schváliť v mestskom zastupiteľstve,“ uviedol J. Ragan.

Nezanedbateľná časť diskusie sa týkala kritiky formy predloženej informatívnej správy s následným návrhom na uznesenie. Viacerí poslanci totiž nesúhlasili s postupom, keď sa od nich žiadalo rozhodnutie bez toho, aby dostali do rúk správu v písomnej podobe. „Pravdou je, že na mestskej rade sme sa dohodli, že v zastupiteľstve bude prednesená informatívna správa. Mojím kolegyniam a kolegom som sa snažil vysvetliť, že neschvaľujeme dodatok, len dávame mestským úradníkom mandát, aby ho pripravili. Každý z poslancov dostane dodatok v predstihu a pokiaľ s ním v pléne nebude súhlas, neschválime ho. Hlasovanie o prijatom uznesení bolo iba prejavom našej vôle smerom k partnerom z Bukózy, pretože vykurovacia sezóna sa začala a preto aj oni potrebujú záruky, či máme alebo nemáme záujem riešiť súčasný stav,“ vysvetľoval predkladateľ návrhu uznesenia Dušan Molek.

Na záver len krátka poznámka. Názorov na postup a návrhy riešení v otázke tepelného hospodárstva padlo od poslancov podstatne viac, ako uvádzame v tomto článku. Keďže vo štvrtok je na programe mimoriadne zasadnutie MsZ, ich reakcie prinesieme v rozšírenej podobe v budúcom čísle.

Poslanci budú o tepelnom hospodárstve rokovať mimoriadne

Správy / Mesto Vranov / Poslanci budú o tepelnom hospodárstve rokovať mimoriadne

Aké sú môžnosti reklamy?

Telenovela o tepelnom hospodárstve vo Vranove nad Topľou bude mať ďalšie pokračovanie na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 27. októbra 2011. Na poslednom riadnom rokovaní MsZ schválili poslanci uznesenie, ktorým dali súhlas k príprave dodatku k zmluve s Bukózou Energo. Strategickými bodmi v dodatku bude zníženie ceny nájmu na 200 tis. €, úprava ceny tepla podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a záväzok pre nájomcu investovať 4 mil. € za 6 rokov.

Vranovskí poslanci o tomto bode rokovali takmer hodinu. V rozprave sa venovali nielen histórii vývoja zmluvného vzťahu s Bukózou Energo, ale predovšetkým budúcnosti, ktorá má dva piliere – výška ceny tepla a investície do technológii. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti informoval, že navrhnuté podmienky v rámci pripravovaného dodatku sú akceptovateľným kompromisom pre obidve zmluvné strany. „S Bukózou Energo sme komunikovali od leta. Po náročných rokovaniach sme sa nakoniec prepracovali ku kompromisom, ktoré nám zaručia, že aktuálna vykurovacia sezóna nebude ohrozená. Dohodu na nových podmienkach však potrebujeme schváliť v mestskom zastupiteľstve,“ uviedol J. Ragan.

Nezanedbateľná časť diskusie sa týkala kritiky formy predloženej informatívnej správy s následným návrhom na uznesenie. Viacerí poslanci totiž nesúhlasili s postupom, keď sa od nich žiadalo rozhodnutie bez toho, aby dostali do rúk správu v písomnej podobe. „Pravdou je, že na mestskej rade sme sa dohodli, že v zastupiteľstve bude prednesená informatívna správa. Mojím kolegyniam a kolegom som sa snažil vysvetliť, že neschvaľujeme dodatok, len dávame mestským úradníkom mandát, aby ho pripravili. Každý z poslancov dostane dodatok v predstihu a pokiaľ s ním v pléne nebude súhlas, neschválime ho. Hlasovanie o prijatom uznesení bolo iba prejavom našej vôle smerom k partnerom z Bukózy, pretože vykurovacia sezóna sa začala a preto aj oni potrebujú záruky, či máme alebo nemáme záujem riešiť súčasný stav,“ vysvetľoval predkladateľ návrhu uznesenia Dušan Molek.

Na záver len krátka poznámka. Názorov na postup a návrhy riešení v otázke tepelného hospodárstva padlo od poslancov podstatne viac, ako uvádzame v tomto článku. Keďže vo štvrtok je na programe mimoriadne zasadnutie MsZ, ich reakcie prinesieme v rozšírenej podobe v budúcom čísle.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok