Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov a Bukóza Energo, a. s. začínajú s novými podmienkami

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov a Bukóza Energo, a. s. začínajú s novými podmienkami

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou, poslanci mestského zastupiteľstva a Bukóza Energo, a. s. sa dohodli na nových parametroch nájomného vzťahu súvisiaceho s prenájmom a správou tepelného hospodárstva. Dôvodom k prehodnoteniu základnej zmluvy sa stala skutočnosť, že aj po dvoch rokoch od jej podpisu je s výstavba horúcovodu na mŕtvom bode. Tento fakt spôsobil, že podmienky v základnej zmluve sa stali pre Bukózu Energo, a. s. z pohľadu ekonomickej výhodnosti nevykonateľné.

Primátor Ján Ragan na úvod vysvetlil, že v poradí šiesty dodatok je kompromisom obidvoch zmluvných strán, pričom mesto súhlasilo so znížením nájmu a uvoľnením ceny tepla podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Bukóza Energo, a. s. sa zaviazala, na rozdiel od základnej zmluvy, preinvestovať v priebehu šiestich rokov 4 mil. €, do čoho je zahrnutý už zrealizovaný nákup štyroch kotlov v hodnote 186 tis. €. V rámci rozpravy vyjadril Marek Fedor nesúhlas s klauzulou, podľa ktorej sa Mesto Vranov zaväzuje k 1. 6. 2012 zabezpečiť vydanie stavebného povolenia pre výstavbu horúcovodu, v opačnom prípade mu hrozia sankcie vo výške nákladov spojených s prípravou projektovej dokumentácie. Dušan Molek v tejto súvislosti vysvetlil, že od Bukózy Energo, a. s. má súhlas, aby tento bod vypustili a na samostatnom rokovaní dohodli nový termín. Ľubomír Lukič sa hlavnej kontrolórky Márie Tužákovej opýtal, či je predložený dodatok výhodný pre mesto a či je v súlade s predpismi o nakladaní s majetkom mesta, keďže zásadným spôsobom mení podmienky základnej zmluvy. M. Tužáková vo svojej odpovedi označila ako nevýhodné zníženie nájmu a záväzok nájomcu investovať iba počas šiestich rokov. Špecifikáciu nákladov spojených s nákladmi na požiarnu ochranu žiadal Jozef Barna. Ľubomír Pidaný s Igorom Čačkom sa zaujímali o to, kto bude znášať investície do technológií a tepelných rozvodov po šiestich rokoch. „Hoci Bukóza Energo kúpi nové zariadenia, ich doba životnosti skončí skôr ako doba nájmu, preto chcem vedieť, kto bude tieto náklady znášať. Ak ich bude musieť uhradiť mesto, budem to rešpektovať. Chcem len, aby boli podmienky jasné, nech je pravda akákoľvek,“ uviedol Ľ. Pidaný. D. Molek reagoval poznámkou, že žiadna z firiem, ktorá mala o tepelné hospodárstvo vo Vranove záujem, nedeklarovala vyššiu výšku investícií. „Ak by sme po šiestich rokoch museli investovať, vysporiadame sa s tým. No musíme si uvedomiť, že nikto do nášho tepelného hospodárstva vyššiu investovať nebude,“ poznamenal D. Molek.

Člen Predstavenstva Bukóza Energo, a. s. Ján Iľko vo svojom vystúpení zdôraznil, že prioritou pre spoločnosť ostáva výstavba horúcovodu. Z toho dôvodu považuje nový dodatok za prechodný s tým, že nevidí dôvod, aby obdive strany po vybudovaní horúcovodu a uplynutí šiestich rokov, počas ktorých sa Bukóza Energo zaviazala preinvestovať 4 mil. €, nájomný vzťah prehodnotili. Ako ďalej dodal, termín pre vydanie stavebného povolenia chceli uviesť v dodatku kvôli tomu, aby sa mesto po dvoch rokoch rozhýbalo. „Priznám sa, že som takúto diskusiu nečakal, lebo všetko som považoval za dohodnuté. Ak si spočítate zníženie nájmu a zároveň náš záväzok investovať 4 mil. €, čo by malo podľa základnej zmluvy riešiť mesto, stále je tento dodatok pre vás výhodnejší. Budúcnosť závisí od toho, či sa horúcovod vybuduje alebo nevybuduje. Myslím si však, že by to malo byť v našom spoločnom záujme a podľa toho by sme k tejto otázke mali aj pristupovať,“ konštatoval J. Iľko.

Ján Lapčák sa na základe zmluvného záväzku nájomcu pripraviť a zabezpečiť majetko-právne a iné vysporiadanie majetkov pre výstavbu horúcovodu zaujímal, čo je v tomto smere pripravené. Ďalej položil otázku, kto preberá ťarchu za výkup pozemkov a ako bude projekt pokračovať, ak sa ho z eurofondov nepodarí vyfinancovať. Marek Molčan upozornil, aby mesto malo v budúcnosti pripravené aj náhradné zdroje vykurovania, aby v prípade komplikácii spojených s výrobou tepla na strane Bukózy ostali domácnosti mimo ohrozenia. „Tohto sa obávať nemusíte, technologicky sme pripravení dodávať teplo aj bez výroby celulózy,“ reagoval J. Iľko.

Po viac ako dvojhodinovej rozprave poslanci súhlasili s predloženým dodatkom s vypustením bodu o termíne vydania stavebného povolenia, plus prijali aj uznesenie navrhnuté Igorom Šestákom v znení: MsZ žiada primátora o ustanovenie komisie k 15. 11. 2011 zloženej zo zástupcov MsZ, zamestnancov MsÚ a zástupcov Bukózy Energo za účelom koordinácie činnosti k získaniu stavebného povolenia za účelom výstavby horúcovodu. „Nemusíme si dávať termín, kedy bude stavebné povolenie vydané, ale ukážme ochotu, že túto situáciu máme záujem riešiť naozaj konštruktívne,“ poznamenal I. Šesták.

Mesto Vranov a Bukóza Energo, a. s. začínajú s novými podmienkami

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov a Bukóza Energo, a. s. začínajú s novými podmienkami

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou, poslanci mestského zastupiteľstva a Bukóza Energo, a. s. sa dohodli na nových parametroch nájomného vzťahu súvisiaceho s prenájmom a správou tepelného hospodárstva. Dôvodom k prehodnoteniu základnej zmluvy sa stala skutočnosť, že aj po dvoch rokoch od jej podpisu je s výstavba horúcovodu na mŕtvom bode. Tento fakt spôsobil, že podmienky v základnej zmluve sa stali pre Bukózu Energo, a. s. z pohľadu ekonomickej výhodnosti nevykonateľné.

Primátor Ján Ragan na úvod vysvetlil, že v poradí šiesty dodatok je kompromisom obidvoch zmluvných strán, pričom mesto súhlasilo so znížením nájmu a uvoľnením ceny tepla podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Bukóza Energo, a. s. sa zaviazala, na rozdiel od základnej zmluvy, preinvestovať v priebehu šiestich rokov 4 mil. €, do čoho je zahrnutý už zrealizovaný nákup štyroch kotlov v hodnote 186 tis. €. V rámci rozpravy vyjadril Marek Fedor nesúhlas s klauzulou, podľa ktorej sa Mesto Vranov zaväzuje k 1. 6. 2012 zabezpečiť vydanie stavebného povolenia pre výstavbu horúcovodu, v opačnom prípade mu hrozia sankcie vo výške nákladov spojených s prípravou projektovej dokumentácie. Dušan Molek v tejto súvislosti vysvetlil, že od Bukózy Energo, a. s. má súhlas, aby tento bod vypustili a na samostatnom rokovaní dohodli nový termín. Ľubomír Lukič sa hlavnej kontrolórky Márie Tužákovej opýtal, či je predložený dodatok výhodný pre mesto a či je v súlade s predpismi o nakladaní s majetkom mesta, keďže zásadným spôsobom mení podmienky základnej zmluvy. M. Tužáková vo svojej odpovedi označila ako nevýhodné zníženie nájmu a záväzok nájomcu investovať iba počas šiestich rokov. Špecifikáciu nákladov spojených s nákladmi na požiarnu ochranu žiadal Jozef Barna. Ľubomír Pidaný s Igorom Čačkom sa zaujímali o to, kto bude znášať investície do technológií a tepelných rozvodov po šiestich rokoch. „Hoci Bukóza Energo kúpi nové zariadenia, ich doba životnosti skončí skôr ako doba nájmu, preto chcem vedieť, kto bude tieto náklady znášať. Ak ich bude musieť uhradiť mesto, budem to rešpektovať. Chcem len, aby boli podmienky jasné, nech je pravda akákoľvek,“ uviedol Ľ. Pidaný. D. Molek reagoval poznámkou, že žiadna z firiem, ktorá mala o tepelné hospodárstvo vo Vranove záujem, nedeklarovala vyššiu výšku investícií. „Ak by sme po šiestich rokoch museli investovať, vysporiadame sa s tým. No musíme si uvedomiť, že nikto do nášho tepelného hospodárstva vyššiu investovať nebude,“ poznamenal D. Molek.

Člen Predstavenstva Bukóza Energo, a. s. Ján Iľko vo svojom vystúpení zdôraznil, že prioritou pre spoločnosť ostáva výstavba horúcovodu. Z toho dôvodu považuje nový dodatok za prechodný s tým, že nevidí dôvod, aby obdive strany po vybudovaní horúcovodu a uplynutí šiestich rokov, počas ktorých sa Bukóza Energo zaviazala preinvestovať 4 mil. €, nájomný vzťah prehodnotili. Ako ďalej dodal, termín pre vydanie stavebného povolenia chceli uviesť v dodatku kvôli tomu, aby sa mesto po dvoch rokoch rozhýbalo. „Priznám sa, že som takúto diskusiu nečakal, lebo všetko som považoval za dohodnuté. Ak si spočítate zníženie nájmu a zároveň náš záväzok investovať 4 mil. €, čo by malo podľa základnej zmluvy riešiť mesto, stále je tento dodatok pre vás výhodnejší. Budúcnosť závisí od toho, či sa horúcovod vybuduje alebo nevybuduje. Myslím si však, že by to malo byť v našom spoločnom záujme a podľa toho by sme k tejto otázke mali aj pristupovať,“ konštatoval J. Iľko.

Ján Lapčák sa na základe zmluvného záväzku nájomcu pripraviť a zabezpečiť majetko-právne a iné vysporiadanie majetkov pre výstavbu horúcovodu zaujímal, čo je v tomto smere pripravené. Ďalej položil otázku, kto preberá ťarchu za výkup pozemkov a ako bude projekt pokračovať, ak sa ho z eurofondov nepodarí vyfinancovať. Marek Molčan upozornil, aby mesto malo v budúcnosti pripravené aj náhradné zdroje vykurovania, aby v prípade komplikácii spojených s výrobou tepla na strane Bukózy ostali domácnosti mimo ohrozenia. „Tohto sa obávať nemusíte, technologicky sme pripravení dodávať teplo aj bez výroby celulózy,“ reagoval J. Iľko.

Po viac ako dvojhodinovej rozprave poslanci súhlasili s predloženým dodatkom s vypustením bodu o termíne vydania stavebného povolenia, plus prijali aj uznesenie navrhnuté Igorom Šestákom v znení: MsZ žiada primátora o ustanovenie komisie k 15. 11. 2011 zloženej zo zástupcov MsZ, zamestnancov MsÚ a zástupcov Bukózy Energo za účelom koordinácie činnosti k získaniu stavebného povolenia za účelom výstavby horúcovodu. „Nemusíme si dávať termín, kedy bude stavebné povolenie vydané, ale ukážme ochotu, že túto situáciu máme záujem riešiť naozaj konštruktívne,“ poznamenal I. Šesták.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok