Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Ragan: Zastavením exekúcie sme získali čas

Správy / Ostatné / J. Ragan: Zastavením exekúcie sme získali čas

Aké sú môžnosti reklamy?

Sporu na Hlovíkovej ul. sa v rámci bodu interpelácie venovali aj poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove. Primátor Ján Ragan ešte na začiatku MsZ novinárom oznámil, že dal pokyn na uhradenie pohľadávky a exekúciu mestského majetku zastavil. „Získame časový priestor, aby sme túto otázku mohli vyriešiť v širších súvislostiach a s nadhľadom. Určite sa nenecháme časovo dotlačiť k tomu, aby sme urobili nejaký chybný krok,“ uviedol J. Ragan.

Igor Čačko sa zaujímal, či v prípade vyplatenia pohľadávky a zrušenia exekúcie má P. Lulajka nárok na uhradenie nákladov spojených s výstavbou účelovej komunikácie. Dušan Molek mu vysvetlil, že ak by v dražbe získala pozemok tretia osoba, práve vtedy by došlo k porušeniu zmluvy a v tom prípade by si P. Lulajka mohol nárokovať refundáciu nákladov. Igor Pribula sa vrátil do minulosti a za chybu označil už skutočnosť, že radnica nepristúpila z vlastnej iniciatívy k vybudovaniu infraštruktúry pre budúcu IBV. „Ak budeme musieť vyplatiť ešte aj súdne trovy, konečná suma, o ktorú mesto príde, bude oveľa vyššia,“ upozornil I. Pribula.

Za neštandardný označil postup Mesta Vranov zástupca primátora Dušan Molek, podľa ktorého pri výške pohľadávky, ako bol tento prípad, nie je dôvod nechať si exekvovať vlastný majetok. „Výška pohľadávky voči P. Lulajkovi nie je tak vysoká, aby nás jej vyplatenie dostalo na kolená. Ak chceme pracovať pre občanov, našou prvoradou úlohou je zabezpečiť, aby mesto mohlo o svojom majetku rozhodovať naďalej vo vlastnej réžii bez vplyvu tretej osoby. Myslím si, že celý proces sa dal zmanažovať inak. V tejto lokalite je naplánovaná IBV a mesto v lepších hospodárskych časoch malo vybudovať kompletnú infraštruktúru, čím by sme predišli nielen momentálnym, ale i budúcim ťažkostiam. Zo strany mesta sme dohodnutí, že pripravíme stretnutie s P. Lulajkom a manželmi Ocilkovími, a pokiaľ bude vôľa, pokúsime sa tento problém vyriešiť,“ vysvetľoval D. Molek.

Mesto Vranov prisľúbilo pre TA3 vyjadrenie k tejto téme na pondelkovej tlačovej besede.

J. Ragan: Zastavením exekúcie sme získali čas

Správy / Ostatné / J. Ragan: Zastavením exekúcie sme získali čas

Aké sú môžnosti reklamy?

Sporu na Hlovíkovej ul. sa v rámci bodu interpelácie venovali aj poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove. Primátor Ján Ragan ešte na začiatku MsZ novinárom oznámil, že dal pokyn na uhradenie pohľadávky a exekúciu mestského majetku zastavil. „Získame časový priestor, aby sme túto otázku mohli vyriešiť v širších súvislostiach a s nadhľadom. Určite sa nenecháme časovo dotlačiť k tomu, aby sme urobili nejaký chybný krok,“ uviedol J. Ragan.

Igor Čačko sa zaujímal, či v prípade vyplatenia pohľadávky a zrušenia exekúcie má P. Lulajka nárok na uhradenie nákladov spojených s výstavbou účelovej komunikácie. Dušan Molek mu vysvetlil, že ak by v dražbe získala pozemok tretia osoba, práve vtedy by došlo k porušeniu zmluvy a v tom prípade by si P. Lulajka mohol nárokovať refundáciu nákladov. Igor Pribula sa vrátil do minulosti a za chybu označil už skutočnosť, že radnica nepristúpila z vlastnej iniciatívy k vybudovaniu infraštruktúry pre budúcu IBV. „Ak budeme musieť vyplatiť ešte aj súdne trovy, konečná suma, o ktorú mesto príde, bude oveľa vyššia,“ upozornil I. Pribula.

Za neštandardný označil postup Mesta Vranov zástupca primátora Dušan Molek, podľa ktorého pri výške pohľadávky, ako bol tento prípad, nie je dôvod nechať si exekvovať vlastný majetok. „Výška pohľadávky voči P. Lulajkovi nie je tak vysoká, aby nás jej vyplatenie dostalo na kolená. Ak chceme pracovať pre občanov, našou prvoradou úlohou je zabezpečiť, aby mesto mohlo o svojom majetku rozhodovať naďalej vo vlastnej réžii bez vplyvu tretej osoby. Myslím si, že celý proces sa dal zmanažovať inak. V tejto lokalite je naplánovaná IBV a mesto v lepších hospodárskych časoch malo vybudovať kompletnú infraštruktúru, čím by sme predišli nielen momentálnym, ale i budúcim ťažkostiam. Zo strany mesta sme dohodnutí, že pripravíme stretnutie s P. Lulajkom a manželmi Ocilkovími, a pokiaľ bude vôľa, pokúsime sa tento problém vyriešiť,“ vysvetľoval D. Molek.

Mesto Vranov prisľúbilo pre TA3 vyjadrenie k tejto téme na pondelkovej tlačovej besede.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok