Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

A. Kulik: Každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo

Správy / Obce / A. Kulik: Každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo

A. Kulik: Každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo
Aké sú môžnosti reklamy?

Starostovia a primátori Združenia miest a obcí Vranovského regiónu sa stretli v pondelok na 22. mimoriadnom sneme, aby zaujali stanovisko k pripravovanému financovaniu miestnej a regionálnej samosprávy v rokoch 2012 – 2014, ktoré vychádza z vládou schváleného zákona , kde sa financovanie z dane príjmov fyzických obcí narádza tzv. mixom daní. Predseda ZMO VR a starosta obce Dlhé Klčovo Andrej Kulik vo svojom príhovore zhrnul krehké oblasti navrhovanej legislatívnej zmeny. „Navrhované zníženie daňových príjmov miest a obcí v objeme 613 mil. € v rokoch 2012 – 2014 bude mať vážny dopad na výkon Ústavou SR garantovaných základných práv jej obyvateľov, ako je bezpečnosť, životné prostredie, rozvoj miestnej infraštruktúry a pod. Navrhnutý systém financovania obcí nevytvára podmienky na financovanie sociálnych služieb, školstva, hlavne jeho originálnych kompetencií a vytvára ďalší rast finančnej záťaže obyvateľov za poskytovanie základných služieb, ako je napr. doprava, likvidácia odpadu,“ uviedol A. Kulík.

Starostovia obcí okresu Vranov nad Topľou upozornili tiež na fakt, že napr. pri neskorom uhrádzaní refundačných faktúr za projekty EÚ platia vysoké úroky bankám, čím sa zvyšuje ich spolufinancovanie na jednotlivých projektoch a zároveň limituje ich potenciál pri čerpaní europrostriedkov. Zástupcovia samosprávy nesúhlasia ani s odporúčaním zvýšiť miestne dane. „Žijeme v regióne, ktorý nepatrí medzi ekonomicky najsilnejšie a každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo. Zvýšenie miestnych daní nepovažujeme za schodnú cestu, lebo už dnes máme problémy s ich vymáhaním,“ dodal A. Kulik.

ZMOS, ZMO VR nevynímajúc, odmieta súhlasiť s vládnym návrhom zákona bez dôkladnej analýzy jeho dopadov. Ako uviedol A. Kulik, ku dňu zverejnenia návrhu nie je žiadna vládou spracovaná inventarizácia a návrh je predložený nielen bez analýzy finančných potrieb obcí na zabezpečenie kompetencií, ale aj bez akejkoľvek diskusie s miestnou samosprávou a bez kvantifikácie dopadu zákonov na financovanie a ekonomickú stabilitu obcí a miest v nadchádzajúcich rokoch. „Treba zdôrazniť, že navrhovaný systém financovania obcí a miest podielom z mixu daní nezohľadňuje potrebu rastu výnosu v dôsledku zvýšeného rozsahu kompetencií, ktoré prešli na obce v rokoch 2005 – 2011. Tieto sa podľa odborníkov zvýšili v tomto období o viac ako 48%. Návrh zákona je v rozpore s programovým vyhlásením Vlády SR a uznesenia vlády 232 zo dňa 6. 4. 2011, podľa ktorého by sa mala najprv uskutočniť inventarizácia všetkých kompetencií obcí, posúdiť efektívnosť v ich vykonávaní a až následne pripraviť návrh zmien financovania samosprávy,“ vysvetľoval A. Kulik.

Jedným z bodov programu mimoriadneho snemu bola aj voľba delegátov na mimoriadny snem ZMOS-u, kde ZMO VR s právom hlasovať budú zastupovať Andrej Kulik (Dlhé Klčovo), Jaroslav Makatura (Malá Domaša), Dušan Baranský (Kamenná Poruba), Štefan Strana (Hanušovce), Ľubomír Hreha (Bystré), Ján Cmar (Ďapalovce), Jozef Berta (Soľ) a bez práva hlasovať sa ho zúčastnia Michal Flešár (Holčíkovce), Jozef Durkaj (Slov. Kajňa), Michal Džuka (Jastrabie nad Topľou).

A. Kulik: Každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo

Správy / Obce / A. Kulik: Každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo

A. Kulik: Každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo
Aké sú môžnosti reklamy?

Starostovia a primátori Združenia miest a obcí Vranovského regiónu sa stretli v pondelok na 22. mimoriadnom sneme, aby zaujali stanovisko k pripravovanému financovaniu miestnej a regionálnej samosprávy v rokoch 2012 – 2014, ktoré vychádza z vládou schváleného zákona , kde sa financovanie z dane príjmov fyzických obcí narádza tzv. mixom daní. Predseda ZMO VR a starosta obce Dlhé Klčovo Andrej Kulik vo svojom príhovore zhrnul krehké oblasti navrhovanej legislatívnej zmeny. „Navrhované zníženie daňových príjmov miest a obcí v objeme 613 mil. € v rokoch 2012 – 2014 bude mať vážny dopad na výkon Ústavou SR garantovaných základných práv jej obyvateľov, ako je bezpečnosť, životné prostredie, rozvoj miestnej infraštruktúry a pod. Navrhnutý systém financovania obcí nevytvára podmienky na financovanie sociálnych služieb, školstva, hlavne jeho originálnych kompetencií a vytvára ďalší rast finančnej záťaže obyvateľov za poskytovanie základných služieb, ako je napr. doprava, likvidácia odpadu,“ uviedol A. Kulík.

Starostovia obcí okresu Vranov nad Topľou upozornili tiež na fakt, že napr. pri neskorom uhrádzaní refundačných faktúr za projekty EÚ platia vysoké úroky bankám, čím sa zvyšuje ich spolufinancovanie na jednotlivých projektoch a zároveň limituje ich potenciál pri čerpaní europrostriedkov. Zástupcovia samosprávy nesúhlasia ani s odporúčaním zvýšiť miestne dane. „Žijeme v regióne, ktorý nepatrí medzi ekonomicky najsilnejšie a každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo. Zvýšenie miestnych daní nepovažujeme za schodnú cestu, lebo už dnes máme problémy s ich vymáhaním,“ dodal A. Kulik.

ZMOS, ZMO VR nevynímajúc, odmieta súhlasiť s vládnym návrhom zákona bez dôkladnej analýzy jeho dopadov. Ako uviedol A. Kulik, ku dňu zverejnenia návrhu nie je žiadna vládou spracovaná inventarizácia a návrh je predložený nielen bez analýzy finančných potrieb obcí na zabezpečenie kompetencií, ale aj bez akejkoľvek diskusie s miestnou samosprávou a bez kvantifikácie dopadu zákonov na financovanie a ekonomickú stabilitu obcí a miest v nadchádzajúcich rokoch. „Treba zdôrazniť, že navrhovaný systém financovania obcí a miest podielom z mixu daní nezohľadňuje potrebu rastu výnosu v dôsledku zvýšeného rozsahu kompetencií, ktoré prešli na obce v rokoch 2005 – 2011. Tieto sa podľa odborníkov zvýšili v tomto období o viac ako 48%. Návrh zákona je v rozpore s programovým vyhlásením Vlády SR a uznesenia vlády 232 zo dňa 6. 4. 2011, podľa ktorého by sa mala najprv uskutočniť inventarizácia všetkých kompetencií obcí, posúdiť efektívnosť v ich vykonávaní a až následne pripraviť návrh zmien financovania samosprávy,“ vysvetľoval A. Kulik.

Jedným z bodov programu mimoriadneho snemu bola aj voľba delegátov na mimoriadny snem ZMOS-u, kde ZMO VR s právom hlasovať budú zastupovať Andrej Kulik (Dlhé Klčovo), Jaroslav Makatura (Malá Domaša), Dušan Baranský (Kamenná Poruba), Štefan Strana (Hanušovce), Ľubomír Hreha (Bystré), Ján Cmar (Ďapalovce), Jozef Berta (Soľ) a bez práva hlasovať sa ho zúčastnia Michal Flešár (Holčíkovce), Jozef Durkaj (Slov. Kajňa), Michal Džuka (Jastrabie nad Topľou).

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok