Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana

Správy / Mesto Vranov / Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana

Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana
Aké sú môžnosti reklamy?

Prekážka z betónových panelov zmizla z Toplianskej ulice po osemnástich dňoch v piatok ráno. Pokyn k jej odstráneniu dal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Ako je už známe, prejazd ulicou zablokoval Tibor Leško, disponujúci v tom čase listom vlastníctva na parcelu, ktorou prechádza miestna komunikácia. Rovnako faktom ostáva, že T. Leško už v roku 2010 podal žiadosť o preverenie zápisu a začatie konania o oprave chyby v katastrálnom operáte. Rozmenené na drobné, mal podozrenie, že pri zápise údajov nadobudol pozemok na Toplianskej ul. omylom. Kataster v tejto súvislosti využil informácie zo zbierky listín, originálov listov vlastníctva, operátu pozemkovej knihy, súboru geodetických informácií a zo spracovaného registra obnovenej evidencie pozemkov. Šetrenie potvrdilo, že z dôvodu chybného označenia parcely v rozsudku sa pozemky naozaj zamenili. V máji 2011 správa katastra ako správny orgán T. Leškovi v liste oznámila, že začne katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte, výsledkom ktorého bude zrušenie vlastníctva a obnovenie právneho vzťahu.

Po zosúladení všetkých stanovísk Mesto Vranov vyzvalo T. Leška, aby prekážku zlikvidoval. Keďže z jeho strany nebol o nápravu záujem (listovú zásielku si neprebral), samospráva vzala veci do vlastných rúk a zábrany odstránila na vlastné náklady. „Prístup pána Leška nepovažujem za štandardnú formu komunikácie. Vzhľadom k tomu, že zamedzil a výrazne skomplikoval občanom prístup k ich domom, či podnikateľským prevádzkam, dal som pokyn na odstránenie prekážky. Zhotoviteľ prekážky si mal uvedomiť, že môže spôsobiť problémy obyvateľom ulice a v konečnom dôsledku aj sebe. V čase, keď zábrany postavil, si bol vedomý, že jeho vlastníctvo nie je v poriadku, preto chcel proces vysporiadania pozemkov urýchliť nátlakom, čomu sme však nepodľahli. Parcelu sme od neho neodkúpili, naopak preverili sme si fakty, čím sa zistilo, že vlastníkom pozemku je mesto a k jeho zapísaniu na list vlastníctva v prospech pána Leška došlo omylom,“ vysvetľoval postup mesta primátor Vranova Ján Ragan.

Kauza Toplianskej ul. nie je z hľadiska majetko-právneho vysporiadnia jediným prípadom, ktorého výsledkom môže byť podobný spor, či už na území Vranova alebo aj v iných mestách na Slovensku. Vranovská radnica má po poslednej skúsenosti pripravený jasný plán, ako podobným situáciám zamedziť. „Tento prípad bol ponaučením aj pre mesto. Pripravíme pasportizáciu majetku pod našimi nehnuteľnosťami. Po jej ukončení zriadime vecné bremená, na ktoré máme právo, aby obyvatelia v budúcnosti neboli obmedzovaní v používaní miestnych komunikácií,“ zdôraznil J. Ragan.

Pri komunikácii s T. Leškom postupoval Mestský úrad vo Vranove podľa zákona č. 66/2009. Vychádzajúc zo súčasného stavu, kedy je na liste vlastníctva uložená plomba a po skončení konania bude pozemok opäť definitívne vo vlastníctve Mesta, vedúci kancelárie primátora Marcel Kačurák potvrdil, že v prípade ďalších obštrukcií zo strany T. Leška budú postupovať pri ochrane verejného záujmu razantnejšie. „Celá záležitosť je citlivá, lebo majiteľom listu vlastníctva bol aj pán Leško. Preto sme postupovali podľa stavebného a nie cestného zákona. Dnes však máme zo Správy katastra rozhodnutie, kde je jednoznačne napísané, že z ich strany došlo k chybe a momentálne prebieha náprava. Myslíme si, že občania si už svoje odtrpeli a teda veríme, že zhotoviteľ prekážky v budúcnosti podobným spôsobom postupovať nebude. Ak by sa tak predsa len stalo, urobíme maximum, aby sme prejazd komunikáciou sprístupnili v čo najkratšom čase,“ uviedol M. Kačurák.

Príbeh Toplianskej ul. monitorovali všetky štyri celoslovenské televízie, Slovenský rozhlas, TASR a miestne média. Najväčšiu pozornosť však betónovým zábranám venovali obyvatelia Toplianskej ul., ktorým za istých okolností hrozilo, že sa k svojim domom nedostanú ani po jednej z príjazdových ciest. „Bol som pri tom, keď prekážku umiestňovali na cestu. Na jednej strane som pána Leška do istej miery chápal, lebo otázka vlastníctva je vždy citlivá, ale na druhej strane sme museli každý deň robiť zbytočnú obchádzku, nehovoriac už o tom, aké komplikácie by vznikli, pokiaľ by potrebovali zasiahnuť záchranári alebo hasiči. V prvý deň dokonca hovoril, že ak sa situácia do týždňa nevyrieši, umiestni panely aj z druhej strany, ale nakoniec k tomu nepristúpil. Som teda rád, že sa celá situácia vyriešila a zábrany sú odstránené,“ uviedol Pavel Smolák z Toplianskej ulice.

Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana

Správy / Mesto Vranov / Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana

Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana
Aké sú môžnosti reklamy?

Prekážka z betónových panelov zmizla z Toplianskej ulice po osemnástich dňoch v piatok ráno. Pokyn k jej odstráneniu dal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Ako je už známe, prejazd ulicou zablokoval Tibor Leško, disponujúci v tom čase listom vlastníctva na parcelu, ktorou prechádza miestna komunikácia. Rovnako faktom ostáva, že T. Leško už v roku 2010 podal žiadosť o preverenie zápisu a začatie konania o oprave chyby v katastrálnom operáte. Rozmenené na drobné, mal podozrenie, že pri zápise údajov nadobudol pozemok na Toplianskej ul. omylom. Kataster v tejto súvislosti využil informácie zo zbierky listín, originálov listov vlastníctva, operátu pozemkovej knihy, súboru geodetických informácií a zo spracovaného registra obnovenej evidencie pozemkov. Šetrenie potvrdilo, že z dôvodu chybného označenia parcely v rozsudku sa pozemky naozaj zamenili. V máji 2011 správa katastra ako správny orgán T. Leškovi v liste oznámila, že začne katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte, výsledkom ktorého bude zrušenie vlastníctva a obnovenie právneho vzťahu.

Po zosúladení všetkých stanovísk Mesto Vranov vyzvalo T. Leška, aby prekážku zlikvidoval. Keďže z jeho strany nebol o nápravu záujem (listovú zásielku si neprebral), samospráva vzala veci do vlastných rúk a zábrany odstránila na vlastné náklady. „Prístup pána Leška nepovažujem za štandardnú formu komunikácie. Vzhľadom k tomu, že zamedzil a výrazne skomplikoval občanom prístup k ich domom, či podnikateľským prevádzkam, dal som pokyn na odstránenie prekážky. Zhotoviteľ prekážky si mal uvedomiť, že môže spôsobiť problémy obyvateľom ulice a v konečnom dôsledku aj sebe. V čase, keď zábrany postavil, si bol vedomý, že jeho vlastníctvo nie je v poriadku, preto chcel proces vysporiadania pozemkov urýchliť nátlakom, čomu sme však nepodľahli. Parcelu sme od neho neodkúpili, naopak preverili sme si fakty, čím sa zistilo, že vlastníkom pozemku je mesto a k jeho zapísaniu na list vlastníctva v prospech pána Leška došlo omylom,“ vysvetľoval postup mesta primátor Vranova Ján Ragan.

Kauza Toplianskej ul. nie je z hľadiska majetko-právneho vysporiadnia jediným prípadom, ktorého výsledkom môže byť podobný spor, či už na území Vranova alebo aj v iných mestách na Slovensku. Vranovská radnica má po poslednej skúsenosti pripravený jasný plán, ako podobným situáciám zamedziť. „Tento prípad bol ponaučením aj pre mesto. Pripravíme pasportizáciu majetku pod našimi nehnuteľnosťami. Po jej ukončení zriadime vecné bremená, na ktoré máme právo, aby obyvatelia v budúcnosti neboli obmedzovaní v používaní miestnych komunikácií,“ zdôraznil J. Ragan.

Pri komunikácii s T. Leškom postupoval Mestský úrad vo Vranove podľa zákona č. 66/2009. Vychádzajúc zo súčasného stavu, kedy je na liste vlastníctva uložená plomba a po skončení konania bude pozemok opäť definitívne vo vlastníctve Mesta, vedúci kancelárie primátora Marcel Kačurák potvrdil, že v prípade ďalších obštrukcií zo strany T. Leška budú postupovať pri ochrane verejného záujmu razantnejšie. „Celá záležitosť je citlivá, lebo majiteľom listu vlastníctva bol aj pán Leško. Preto sme postupovali podľa stavebného a nie cestného zákona. Dnes však máme zo Správy katastra rozhodnutie, kde je jednoznačne napísané, že z ich strany došlo k chybe a momentálne prebieha náprava. Myslíme si, že občania si už svoje odtrpeli a teda veríme, že zhotoviteľ prekážky v budúcnosti podobným spôsobom postupovať nebude. Ak by sa tak predsa len stalo, urobíme maximum, aby sme prejazd komunikáciou sprístupnili v čo najkratšom čase,“ uviedol M. Kačurák.

Príbeh Toplianskej ul. monitorovali všetky štyri celoslovenské televízie, Slovenský rozhlas, TASR a miestne média. Najväčšiu pozornosť však betónovým zábranám venovali obyvatelia Toplianskej ul., ktorým za istých okolností hrozilo, že sa k svojim domom nedostanú ani po jednej z príjazdových ciest. „Bol som pri tom, keď prekážku umiestňovali na cestu. Na jednej strane som pána Leška do istej miery chápal, lebo otázka vlastníctva je vždy citlivá, ale na druhej strane sme museli každý deň robiť zbytočnú obchádzku, nehovoriac už o tom, aké komplikácie by vznikli, pokiaľ by potrebovali zasiahnuť záchranári alebo hasiči. V prvý deň dokonca hovoril, že ak sa situácia do týždňa nevyrieši, umiestni panely aj z druhej strany, ale nakoniec k tomu nepristúpil. Som teda rád, že sa celá situácia vyriešila a zábrany sú odstránené,“ uviedol Pavel Smolák z Toplianskej ulice.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok