Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14

Aké sú môžnosti reklamy?

A) Obsadenie rozhodcov a delegátov
Muži: 15. kolo 23.10.2011 14:00 hod.
:
Banské - Medzianky (Palenčik, Sabol - VsFZ), Hlinné - Komárany (Sukeľ, Šesták - Horňák), Sačurov - Holčíkovce (VsFZ, Pavlečko - VsFZ), Kam.Poruba - Hencovce (Jenčo, Stanovčák - Katriňák), Slov.Kajňa - Rudlov (Fečo, Vojtek - Ferčák), Merník - Sedliska (Kováč, Kmec - Žolna), Čaklov - Niž.Hrabovec (Bašista, Nemčík - VsFZ), Lomnica - Zamutov B (Paľko, Krivák - Dutkovič).
Sólo dorast: 15. kolo 23.10.2011 o 11:30 hod.:
Banské - Medzianky (Sabol), Hermanovce - Komárany (Šesták), Slov. Kajňa - Čierne n/T. (Vojtek).
Dvojičky (žiaci + dorast) 11. kolo 23.10.2011 (11:00+14:00):
Hencovce - Hanušovce (VsFZ, Nemčík), Vechec - Zamutov (Pavlečko, VsFZ), Seč.Polianka - Vyšný Žipov (Krivák, Paľko), Dlhé Klčovo - Sedliska (Kmec, VsFZ), Soľ - Sačurov (Palenčík, Jenčo), Hlinné - Niž.Hrušov (Krivák, VsFZ).
C) Športovo-technická komisia:
- Schvaľuje výsledky 13 kola mužov a sólo dorastu. 9. kola sólo žiakov a dvojičiek .
- Súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia 10. kola žiakov 15.10.2011 z 15:00 na 11:00 hod. Dôvod: Vzájomná dohoda
- Súťaž o Pohár najlepšieho strelca:
13 gólov: Hričan,
11 gólov: Tancož, Šeba, Molek,
10 gólov: Kazimir, Malý, Mir. Goroľ,
9 gólov: Horský, Tokar, Lukáč,
8 gólov : Šinaj, Hajník, Gajdoš.
D) Disciplinárna komisia:
47/11 ŠOGANIČ Vladislav (890206) Banské, ANTUŠ Michal (930208) Sačurov - 4 žlté karty. Podľa 13/4a 1 stretnutie od 13.10.2011.
48/11 FERI Lukáš (930107) Zamutov – vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre. Podľa 6/b 3 stretnutia od 13.10.2011.
49/11 KOLESÁR Milan (841101) Hlinné - vylúčený za podrazenie súpera v gólovej príležitosti. Podľa 4/a 2 stretnutie od 13.10.2011.
50/11 Rozhodcovia PAĽKO Ondrej a KRIVÁK Ján podľa RS prílohy 1 čl. 24 po 5 €.
Proti rozhodnutiam je možno podať odvolanie do 15 dni od ich zverejnenia.

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14

Šport / Futbal / ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14

Aké sú môžnosti reklamy?

A) Obsadenie rozhodcov a delegátov
Muži: 15. kolo 23.10.2011 14:00 hod.
:
Banské - Medzianky (Palenčik, Sabol - VsFZ), Hlinné - Komárany (Sukeľ, Šesták - Horňák), Sačurov - Holčíkovce (VsFZ, Pavlečko - VsFZ), Kam.Poruba - Hencovce (Jenčo, Stanovčák - Katriňák), Slov.Kajňa - Rudlov (Fečo, Vojtek - Ferčák), Merník - Sedliska (Kováč, Kmec - Žolna), Čaklov - Niž.Hrabovec (Bašista, Nemčík - VsFZ), Lomnica - Zamutov B (Paľko, Krivák - Dutkovič).
Sólo dorast: 15. kolo 23.10.2011 o 11:30 hod.:
Banské - Medzianky (Sabol), Hermanovce - Komárany (Šesták), Slov. Kajňa - Čierne n/T. (Vojtek).
Dvojičky (žiaci + dorast) 11. kolo 23.10.2011 (11:00+14:00):
Hencovce - Hanušovce (VsFZ, Nemčík), Vechec - Zamutov (Pavlečko, VsFZ), Seč.Polianka - Vyšný Žipov (Krivák, Paľko), Dlhé Klčovo - Sedliska (Kmec, VsFZ), Soľ - Sačurov (Palenčík, Jenčo), Hlinné - Niž.Hrušov (Krivák, VsFZ).
C) Športovo-technická komisia:
- Schvaľuje výsledky 13 kola mužov a sólo dorastu. 9. kola sólo žiakov a dvojičiek .
- Súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia 10. kola žiakov 15.10.2011 z 15:00 na 11:00 hod. Dôvod: Vzájomná dohoda
- Súťaž o Pohár najlepšieho strelca:
13 gólov: Hričan,
11 gólov: Tancož, Šeba, Molek,
10 gólov: Kazimir, Malý, Mir. Goroľ,
9 gólov: Horský, Tokar, Lukáč,
8 gólov : Šinaj, Hajník, Gajdoš.
D) Disciplinárna komisia:
47/11 ŠOGANIČ Vladislav (890206) Banské, ANTUŠ Michal (930208) Sačurov - 4 žlté karty. Podľa 13/4a 1 stretnutie od 13.10.2011.
48/11 FERI Lukáš (930107) Zamutov – vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre. Podľa 6/b 3 stretnutia od 13.10.2011.
49/11 KOLESÁR Milan (841101) Hlinné - vylúčený za podrazenie súpera v gólovej príležitosti. Podľa 4/a 2 stretnutie od 13.10.2011.
50/11 Rozhodcovia PAĽKO Ondrej a KRIVÁK Ján podľa RS prílohy 1 čl. 24 po 5 €.
Proti rozhodnutiam je možno podať odvolanie do 15 dni od ich zverejnenia.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok