Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Knižnica ocenila nádejných spisovateľov

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Knižnica ocenila nádejných spisovateľov

Knižnica ocenila nádejných spisovateľov
Aké sú môžnosti reklamy?

Vo vranovskej Hornozemplínskej knižnici sa v utorok (11.10) uskutočnil 12. ročník súťaže o najkrajšiu literárnu alebo výtvarnú prácu s regionálnou pôsobnosťou pod názvom Rozprávka 2011. Súťaž bola zrealizovaná v rámci projektu Čítačka s písačkou a podporená Ministerstvom kultúry SR. Spolu sa do súťaže zapojilo 8 škôl, ktoré zaslali 99 literárnych a 185 výtvarných prác. „Oproti minulému školskému roku bol zaznamenaný značný nárast počtu výtvarných prác. V lete sme uskutočnili celotýždennú výtvarnú dielňu „Farebná knižnica rozpráva“ pod vedením PaedDr. Márie Križalkovičovej, čo mohlo napomôcť zvýšenému záujmu o výtvarné zameranie,“ ozrejmila koordinátorka súťaže Alena Kladná. Hodnotenie literárnych prác mala v rukách autorka kníh pre deti Alžbeta Verešpejová. „Pre mňa je veľmi dôležité, že tá celková kvalita a vyváženosť je vyrovnanejšia oproti predošlým rokom. Mám pocit, že je to zásluha pedagógov, ktorí sú trošku prísnejší, viac sa venujú samotnej príprave. Veľmi ma prekvapil nárast poetických prác. Povedala by som, že oproti minulým ročníkom je to desaťnásobne viac. Poézia bola dovtedy skôr marginálna. Je to dôkaz istej detskej nie racionálnej, ale emocionálnej reflexie, keďže tá poézia je skôr o emóciách. Ňou sa deti snažia vyjadriť k svetu, alebo k nejakým vzťahom. Aj keď tých prác nie je veľa, pre mňa to je výrazný kvalitatívny posun. Poézia už nieje len takou chudobnou príbuznou, na ktorú si deti spomenuli,“ priblížila svoje hodnotenie detská spisovateľka. „Celkové hodnotenie bolo spojené s odborným seminárom, na ktorom pani spisovateľka radila mladým tvorcom ako napredovať v tvorbe. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach literárnej súťaže, si zasúperili aj v prednese vlastných textov,“ povedala A. Kladná. Recitačnú súťaž hodnotila učiteľka a recitátorka Júlia Melková, o klasifikáciu výtvarných prác sa zase postarala PaedDr. Mária Križalkovičová. Na celkovom hodnotení sa zúčastnila aj Marianna Lapčáková u odboru školstva. Riaditeľka vranovskej knižnice Emília Antolíková na záver taktiež vyzdvihla veľmi odbornú a precíznu prácu učiteľov, ktorí majú azda najväčšiu zásluhu na úspechu svojich žiakov.

Umiestnenie žiakov bolo nasledovné: POÉZIA: Cena za kolektívnu tvorbu – Spojená škola internátna (Autori: Peter Čarný, Michal Bartko, Vlado Hirth, Tomáš Babjarčik, Adam Kroka, Anička Kurtová, Denisa Balogová, Patrik Tancoš, Viktor Bartko, Tomáš Dzivák), 1. - 2. roč.: zvláštna cena Ľubomírovi Jurčišinovi, ZŠ Lúčna, 3. – 4. roč.: 1. miesto Lucia Olčáková, CSŠ, 2. miesto Rebeka Roziková, ZŠ Lúčna, 3. miesto Rebeka Hüblerová, ZŠ Bernolákova, 5. - 6. roč. 1. miesto Katarína Mydlová, ZŠ Lúčna, 7. - 8. roč. 1. miesto Radoslava Bodnárová, ZŠ Bernolákova, 2. miesto Sofia Boháčová, ZŠ Lúčna, 3. miesto Alexandra Romanová, ZŠ Bernolákova. PRÓZA: 1. – 2. roč. 1. miesto Andrea Krankotová, ZŠ Sídl. II, 2. miesto Petra Vavreková, ZŠ Lúčna, 3. miesto Viktória Durkajová, ZŠ Lúčna, Zvláštna cena Peterovi Kobíkovi, ZŠ Bernolákova, 3. - 4. roč. 1. miesto Juraj Ficko, CSŠ, 2. miesto Barbora Tutková, ZŠ Bernolákova, 3. miesto Lenka Čakurdová, ZŠ Sídl. II, 3. miesto Veronika Čarabová, ZŠ Sídl. II, 5.- 6. roč. 1. miesto Michaela Maselková, ZŠ Lúčna, 2. miesto Timotej Mikloš, ZŠ Bernolákova, 3. miesto Lívia Nagyová, ZŠ Bernolákova, 7. – 8.roč. 1. miesto Júlia Ajbenová, ZŠ Bernolákova, 2. miesto Simone Kačureková, ZŠ Sídl. II, 3. miesto Sofia Boháčová, ZŠ Lúčna, Výtvarná súťaž: Mimoriadne ocenenie za kolekciu prác: Špeciálna spojená škola internátna (Marcela Vidličková, Ivan Bilý, Lucia Bužová, Vlado Hirth, M. Mitaš, Vlado Donič), Mimoriadne ocenenie za kolekciu grafik: ZŠ Lúčna (Ľubomír Jurčišin, V. Demčáková, Jaroslava Adamová, Trebuna František a Bango Sebastián - uč. Darina Stavná, Karol Komaran, Jarka Adamová), Ocenenie za výtvarné spracovanie témy rozprávka: Simon Kentoš, ZŠ Lúčna, Ocenenie za konkrétne kompozičné vyjadrenie: Edita Kentošová, ZŠ Lúčna, Ocenenie za pekný ilustrátorský prístup k téme: Dávid Kacvisnký, Klaudia Bačová, Alexandra Pajdiaková, ZŠ Sídlisko II, Ocenenie za výtvarné spracovanie témy rozprávka a vynikajúcu štylizáciu: Martin Demčák, ZŠ Juh, Ocenenie za výtvarné stvárnenie rozprávkovej figúry: Tatiana Sabová, ZŠ Bystré, Cena knižnice za výtvarné stvárnenie rozprávkovej figúry: ZŠ Bernoláková: trieda 2.B.

Knižnica ocenila nádejných spisovateľov

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Knižnica ocenila nádejných spisovateľov

Knižnica ocenila nádejných spisovateľov
Aké sú môžnosti reklamy?

Vo vranovskej Hornozemplínskej knižnici sa v utorok (11.10) uskutočnil 12. ročník súťaže o najkrajšiu literárnu alebo výtvarnú prácu s regionálnou pôsobnosťou pod názvom Rozprávka 2011. Súťaž bola zrealizovaná v rámci projektu Čítačka s písačkou a podporená Ministerstvom kultúry SR. Spolu sa do súťaže zapojilo 8 škôl, ktoré zaslali 99 literárnych a 185 výtvarných prác. „Oproti minulému školskému roku bol zaznamenaný značný nárast počtu výtvarných prác. V lete sme uskutočnili celotýždennú výtvarnú dielňu „Farebná knižnica rozpráva“ pod vedením PaedDr. Márie Križalkovičovej, čo mohlo napomôcť zvýšenému záujmu o výtvarné zameranie,“ ozrejmila koordinátorka súťaže Alena Kladná. Hodnotenie literárnych prác mala v rukách autorka kníh pre deti Alžbeta Verešpejová. „Pre mňa je veľmi dôležité, že tá celková kvalita a vyváženosť je vyrovnanejšia oproti predošlým rokom. Mám pocit, že je to zásluha pedagógov, ktorí sú trošku prísnejší, viac sa venujú samotnej príprave. Veľmi ma prekvapil nárast poetických prác. Povedala by som, že oproti minulým ročníkom je to desaťnásobne viac. Poézia bola dovtedy skôr marginálna. Je to dôkaz istej detskej nie racionálnej, ale emocionálnej reflexie, keďže tá poézia je skôr o emóciách. Ňou sa deti snažia vyjadriť k svetu, alebo k nejakým vzťahom. Aj keď tých prác nie je veľa, pre mňa to je výrazný kvalitatívny posun. Poézia už nieje len takou chudobnou príbuznou, na ktorú si deti spomenuli,“ priblížila svoje hodnotenie detská spisovateľka. „Celkové hodnotenie bolo spojené s odborným seminárom, na ktorom pani spisovateľka radila mladým tvorcom ako napredovať v tvorbe. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach literárnej súťaže, si zasúperili aj v prednese vlastných textov,“ povedala A. Kladná. Recitačnú súťaž hodnotila učiteľka a recitátorka Júlia Melková, o klasifikáciu výtvarných prác sa zase postarala PaedDr. Mária Križalkovičová. Na celkovom hodnotení sa zúčastnila aj Marianna Lapčáková u odboru školstva. Riaditeľka vranovskej knižnice Emília Antolíková na záver taktiež vyzdvihla veľmi odbornú a precíznu prácu učiteľov, ktorí majú azda najväčšiu zásluhu na úspechu svojich žiakov.

Umiestnenie žiakov bolo nasledovné: POÉZIA: Cena za kolektívnu tvorbu – Spojená škola internátna (Autori: Peter Čarný, Michal Bartko, Vlado Hirth, Tomáš Babjarčik, Adam Kroka, Anička Kurtová, Denisa Balogová, Patrik Tancoš, Viktor Bartko, Tomáš Dzivák), 1. - 2. roč.: zvláštna cena Ľubomírovi Jurčišinovi, ZŠ Lúčna, 3. – 4. roč.: 1. miesto Lucia Olčáková, CSŠ, 2. miesto Rebeka Roziková, ZŠ Lúčna, 3. miesto Rebeka Hüblerová, ZŠ Bernolákova, 5. - 6. roč. 1. miesto Katarína Mydlová, ZŠ Lúčna, 7. - 8. roč. 1. miesto Radoslava Bodnárová, ZŠ Bernolákova, 2. miesto Sofia Boháčová, ZŠ Lúčna, 3. miesto Alexandra Romanová, ZŠ Bernolákova. PRÓZA: 1. – 2. roč. 1. miesto Andrea Krankotová, ZŠ Sídl. II, 2. miesto Petra Vavreková, ZŠ Lúčna, 3. miesto Viktória Durkajová, ZŠ Lúčna, Zvláštna cena Peterovi Kobíkovi, ZŠ Bernolákova, 3. - 4. roč. 1. miesto Juraj Ficko, CSŠ, 2. miesto Barbora Tutková, ZŠ Bernolákova, 3. miesto Lenka Čakurdová, ZŠ Sídl. II, 3. miesto Veronika Čarabová, ZŠ Sídl. II, 5.- 6. roč. 1. miesto Michaela Maselková, ZŠ Lúčna, 2. miesto Timotej Mikloš, ZŠ Bernolákova, 3. miesto Lívia Nagyová, ZŠ Bernolákova, 7. – 8.roč. 1. miesto Júlia Ajbenová, ZŠ Bernolákova, 2. miesto Simone Kačureková, ZŠ Sídl. II, 3. miesto Sofia Boháčová, ZŠ Lúčna, Výtvarná súťaž: Mimoriadne ocenenie za kolekciu prác: Špeciálna spojená škola internátna (Marcela Vidličková, Ivan Bilý, Lucia Bužová, Vlado Hirth, M. Mitaš, Vlado Donič), Mimoriadne ocenenie za kolekciu grafik: ZŠ Lúčna (Ľubomír Jurčišin, V. Demčáková, Jaroslava Adamová, Trebuna František a Bango Sebastián - uč. Darina Stavná, Karol Komaran, Jarka Adamová), Ocenenie za výtvarné spracovanie témy rozprávka: Simon Kentoš, ZŠ Lúčna, Ocenenie za konkrétne kompozičné vyjadrenie: Edita Kentošová, ZŠ Lúčna, Ocenenie za pekný ilustrátorský prístup k téme: Dávid Kacvisnký, Klaudia Bačová, Alexandra Pajdiaková, ZŠ Sídlisko II, Ocenenie za výtvarné spracovanie témy rozprávka a vynikajúcu štylizáciu: Martin Demčák, ZŠ Juh, Ocenenie za výtvarné stvárnenie rozprávkovej figúry: Tatiana Sabová, ZŠ Bystré, Cena knižnice za výtvarné stvárnenie rozprávkovej figúry: ZŠ Bernoláková: trieda 2.B.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok