Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Jesenná cyklotúra regiónom Vranova spojila turistov z troch okresov

Správy / Ostatné / Jesenná cyklotúra regiónom Vranova spojila turistov z troch okresov

Jesenná cyklotúra regiónom Vranova spojila turistov z troch okresov
Aké sú môžnosti reklamy?

Združenie Slanské vrchy - východ pripravilo, v spolupráci so Združením obcí pod hradom Čičva, Klubom slovenských turistov Opál Vranov n. T. a Bike Teamom Vranov n. T., päťdesiatštyri kilometrov dlhú jesennú cyklotúru, s cieľom poznávať a propagovať zaujímavé turistické destinácie v južnej časti vranovského regiónu. Napriek obavám organizátorov o priazeň počasia, jeseň nesklamala. Hoci bolo zrána trochu chladno a v niektorých úsekoch nastúpil na scénu protivietor, všetci účastníci si pobyt na cyklotúre užívali. Do pelotónu sa zapojilo štyridsaťpäť cykloturistov z Vranova, Nižného Hrušova, Sačurova, Sečovskej Polianky, Cabova, Kladzian, ale aj z Michaloviec a Humenného. „Partia Humenčanov počula v sobotu v rádiu, že organizujeme túto akciu, sadli do auta a prišli sa s nami previezť. Ako nám neskôr vysvetlili, každý víkend sa snažia tráviť v prírode a naša cyklotúra ich zaujala. Počas jazdy sme sa dali do reči a keďže mali záujem o trasy v Slanských vrchoch, rád som im vysvetlil, že ak by chceli, môžu sa napojiť na cyklotrasu Alžbeta spájajúcu Prešov s maďarskou hranicou, ktorá - až na pár výnimiek - vedie po lesných asfaltkách alebo kvalitných zvážniciach,“ uviedol koordinátor cyklotúry a manažér Združenia Slanské vrchy – východ Pavol Kaňuch.

Účastníci cyklotúry postupovali podľa podrobného itineráru, ktorý ich postupne zaviedol z Vranova cez Ortáše, Kamennú Porubu a Davidov do Cabova. Starosta obce Michal Orosi, spolu s pracovníkmi obecného úradu a Pavlom Kocanom, pripravili v miestnom novom oddychovom areáli s amfiteátrom, altánkami a lavičkami nielen občerstvenie, ale aj prednášku o turistických trasách v okolí vedúcich až na hrad Parustan. Ďalšou zastávkou pelotónu bola hať na Topli pri Sečovskej Polianke, ktorá zatiaľ – na rozdiel od podobných riečnych lokalít v Maďarsku - nevyužíva svoj potenciál cestovného ruchu s jednoduchými službami pre rybárov, autokempingom a občerstvením. Okres Vranov n.T. opustila skupina cyklistov iba v obci Božčice, kde je dominantnou most podobný Apollu v našom hlavnom meste. Cyklotúra potom pokračovala do Dlhého Klčova, s prestávkou na miestnom futbalovom štadióne, a odtiaľ viedla cez Hencovce do Kladzian. „Starosta obce Daniel Lorinc si pripravil naozaj pútavé rozprávanie o zaujímavostiach z okolia Kladzian a aktivitách Združenia obcí pod hradom Čičva. Viacerých turistov prekvapila informácia o prítomnosti skupiny mohýl z čias 3 000 r. p. n. l. a zo súčasných aktivít samosprávy ocenili zriadenie prístaviska pre splav Ondavy alebo vybudovanie oddychovej zóny s dažďovou záhradou v miestach, kde bola zarastená a odpadom znečistená bývalá poľná cesta,“ uviedol P. Kaňuch.

Na záver musíme (a chceme) skonštatovať, že jesenná cyklotúra sa vydarila na výbornú. Prialo jej počasie, organizátori zvolili vhodný termín a trasu, aby sa účastníci nedostávali do kolízií s motorovými vozidlami a keď pomocnú ruku podali aj starostovia Kamennej Poruby, Cabova, Dlhého Klčova a Kladzian, o zážitky nebola núdza. Aj táto skutočnosť motivuje Združenie Slanské vrchy – východ k tomu, aby v budúcom roku na tento typ úspešného podujatia nadviazalo. „Všetci účastníci sa zhodli v tom, že na podobnú akciu prídu radi aj v budúcnosti. Mnohí ocenili bezchybnú organizáciu cyklotúry, ako aj prístup starostov a celkovú myšlienku predstaviť jednotlivé obce regiónu s ich okolím. Na budúci rok v jari plánujeme uskutočniť cyklotúru v Hanušovciach n. T. a okolí, kde je tiež dostatok zaujímavých miest, ktoré by sme vedeli pospájať do približne 60-kilometrovej trasy. Ak by mali ľudia záujem, o niečom podobnom sa môžeme baviť i v jeseni. Náš región je turisticky zaujímavý, preto by sme iba upravili trasy a môžeme zorganizovať ďalší výjazd na bicykloch,“ dodal na záver P. Kaňuch.

Jesenná cyklotúra regiónom Vranova spojila turistov z troch okresov

Správy / Ostatné / Jesenná cyklotúra regiónom Vranova spojila turistov z troch okresov

Jesenná cyklotúra regiónom Vranova spojila turistov z troch okresov
Aké sú môžnosti reklamy?

Združenie Slanské vrchy - východ pripravilo, v spolupráci so Združením obcí pod hradom Čičva, Klubom slovenských turistov Opál Vranov n. T. a Bike Teamom Vranov n. T., päťdesiatštyri kilometrov dlhú jesennú cyklotúru, s cieľom poznávať a propagovať zaujímavé turistické destinácie v južnej časti vranovského regiónu. Napriek obavám organizátorov o priazeň počasia, jeseň nesklamala. Hoci bolo zrána trochu chladno a v niektorých úsekoch nastúpil na scénu protivietor, všetci účastníci si pobyt na cyklotúre užívali. Do pelotónu sa zapojilo štyridsaťpäť cykloturistov z Vranova, Nižného Hrušova, Sačurova, Sečovskej Polianky, Cabova, Kladzian, ale aj z Michaloviec a Humenného. „Partia Humenčanov počula v sobotu v rádiu, že organizujeme túto akciu, sadli do auta a prišli sa s nami previezť. Ako nám neskôr vysvetlili, každý víkend sa snažia tráviť v prírode a naša cyklotúra ich zaujala. Počas jazdy sme sa dali do reči a keďže mali záujem o trasy v Slanských vrchoch, rád som im vysvetlil, že ak by chceli, môžu sa napojiť na cyklotrasu Alžbeta spájajúcu Prešov s maďarskou hranicou, ktorá - až na pár výnimiek - vedie po lesných asfaltkách alebo kvalitných zvážniciach,“ uviedol koordinátor cyklotúry a manažér Združenia Slanské vrchy – východ Pavol Kaňuch.

Účastníci cyklotúry postupovali podľa podrobného itineráru, ktorý ich postupne zaviedol z Vranova cez Ortáše, Kamennú Porubu a Davidov do Cabova. Starosta obce Michal Orosi, spolu s pracovníkmi obecného úradu a Pavlom Kocanom, pripravili v miestnom novom oddychovom areáli s amfiteátrom, altánkami a lavičkami nielen občerstvenie, ale aj prednášku o turistických trasách v okolí vedúcich až na hrad Parustan. Ďalšou zastávkou pelotónu bola hať na Topli pri Sečovskej Polianke, ktorá zatiaľ – na rozdiel od podobných riečnych lokalít v Maďarsku - nevyužíva svoj potenciál cestovného ruchu s jednoduchými službami pre rybárov, autokempingom a občerstvením. Okres Vranov n.T. opustila skupina cyklistov iba v obci Božčice, kde je dominantnou most podobný Apollu v našom hlavnom meste. Cyklotúra potom pokračovala do Dlhého Klčova, s prestávkou na miestnom futbalovom štadióne, a odtiaľ viedla cez Hencovce do Kladzian. „Starosta obce Daniel Lorinc si pripravil naozaj pútavé rozprávanie o zaujímavostiach z okolia Kladzian a aktivitách Združenia obcí pod hradom Čičva. Viacerých turistov prekvapila informácia o prítomnosti skupiny mohýl z čias 3 000 r. p. n. l. a zo súčasných aktivít samosprávy ocenili zriadenie prístaviska pre splav Ondavy alebo vybudovanie oddychovej zóny s dažďovou záhradou v miestach, kde bola zarastená a odpadom znečistená bývalá poľná cesta,“ uviedol P. Kaňuch.

Na záver musíme (a chceme) skonštatovať, že jesenná cyklotúra sa vydarila na výbornú. Prialo jej počasie, organizátori zvolili vhodný termín a trasu, aby sa účastníci nedostávali do kolízií s motorovými vozidlami a keď pomocnú ruku podali aj starostovia Kamennej Poruby, Cabova, Dlhého Klčova a Kladzian, o zážitky nebola núdza. Aj táto skutočnosť motivuje Združenie Slanské vrchy – východ k tomu, aby v budúcom roku na tento typ úspešného podujatia nadviazalo. „Všetci účastníci sa zhodli v tom, že na podobnú akciu prídu radi aj v budúcnosti. Mnohí ocenili bezchybnú organizáciu cyklotúry, ako aj prístup starostov a celkovú myšlienku predstaviť jednotlivé obce regiónu s ich okolím. Na budúci rok v jari plánujeme uskutočniť cyklotúru v Hanušovciach n. T. a okolí, kde je tiež dostatok zaujímavých miest, ktoré by sme vedeli pospájať do približne 60-kilometrovej trasy. Ak by mali ľudia záujem, o niečom podobnom sa môžeme baviť i v jeseni. Náš región je turisticky zaujímavý, preto by sme iba upravili trasy a môžeme zorganizovať ďalší výjazd na bicykloch,“ dodal na záver P. Kaňuch.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok