Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Bukóza Supermarket porušila zákon

Správy / Mesto Vranov / Bukóza Supermarket porušila zákon

Bukóza Supermarket porušila zákon
Aké sú môžnosti reklamy?

O osude zamestnancov Bukózy Supermarket, s. r. o. informujeme od polovice augusta. Na pomery v spoločnosti si posvietil aj Inšpektorát práce Prešov, ktorý vykonal kontrolu na základe anonymných podnetov. Jej výsledkom je zistenie série nedostatkov a keďže viaceré z nich mali závažný charakter, návrh na pokutu predstavuje sumu 8 700 EUR.

Ako nás informoval Igor Holéczy z Národného inšpektorátu práce, Bukóza Supermarket, s.r.o. vystupovala ako agentúra dočasného zamestnávania, ale tento druh podnikania je v legislatíve podmienený licenciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú však kontrolovaný subjekt platnú nemal. V rozpore so zákonom bol aj postup pri hromadnom prepúšťaní, pretože táto skutočnosť nebola v určenej lehote oznámená ani zamestnancom, ani príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň sa kontrolou zistilo, že zamestnancom neboli uhradené mzdové a iné nároky za mesiac júl a tiež vo výplatnom termíne v auguste. „Spoločnosti zo skupiny Bukóza Holding, a. s., v ktorých prevádzkach zamestnanci Bukóza Supermarket, s.r.o. pracovali, vyhlásili prekážky v práci a zamestnancov do podniku nepustili. Keďže išlo o zamestnancov Bukózy Supermarket, s. r. o., ktorá prekážky nevyhlásila, tí mali byť na pracovisko vpustení,“ konštatoval ďalšie porušenie I. Holéczy.

Inšpektorát práce preveroval aj podnety týkajúce sa diskriminácie, tie však potvrdené neboli. „S výsledkami kontroly nie sme celkom spokojní, pretože v prvom rade nás zaujímalo, aké stanovisko dostaneme k závislej práci. V tomto prípade sa však porušenie nenašlo, a z toho sme sklamaní. Inšpektorát práce argumentuje, že ľudia podpísali prechod na živnosti dobrovoľne a preto nemôžu nič robiť,“ uviedol predseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda Zdenek Dlugoš.

Bukóza Holding, a. s. sa vo viacerých stanoviskách od Bukózy Supermarket, s.r.o. dištancovala s tým, že táto spoločnosť nepatrí do skupiny jej spoločností. Faktom však ostáva, že konateľ Bukóza Supermarket Branislav Nagy je zároveň členom štatutárneho orgánu - Predstavenstva Bukóza Holding, a.s. O reakciu k skutočnosti, že člen Predstavenstva Bukóza Holding a.s. bol ako konateľ Bukóza Supermarket, s.r.o. súčasťou spoločnosti, ktorá podľa Inšpektorátu práce, preukázateľne porušila zákon, sme požiadali aj Bukózu Holding, a. s. Jej stanovisko sme do uzávierky nedostali.

Bukóza Supermarket porušila zákon

Správy / Mesto Vranov / Bukóza Supermarket porušila zákon

Bukóza Supermarket porušila zákon
Aké sú môžnosti reklamy?

O osude zamestnancov Bukózy Supermarket, s. r. o. informujeme od polovice augusta. Na pomery v spoločnosti si posvietil aj Inšpektorát práce Prešov, ktorý vykonal kontrolu na základe anonymných podnetov. Jej výsledkom je zistenie série nedostatkov a keďže viaceré z nich mali závažný charakter, návrh na pokutu predstavuje sumu 8 700 EUR.

Ako nás informoval Igor Holéczy z Národného inšpektorátu práce, Bukóza Supermarket, s.r.o. vystupovala ako agentúra dočasného zamestnávania, ale tento druh podnikania je v legislatíve podmienený licenciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorú však kontrolovaný subjekt platnú nemal. V rozpore so zákonom bol aj postup pri hromadnom prepúšťaní, pretože táto skutočnosť nebola v určenej lehote oznámená ani zamestnancom, ani príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň sa kontrolou zistilo, že zamestnancom neboli uhradené mzdové a iné nároky za mesiac júl a tiež vo výplatnom termíne v auguste. „Spoločnosti zo skupiny Bukóza Holding, a. s., v ktorých prevádzkach zamestnanci Bukóza Supermarket, s.r.o. pracovali, vyhlásili prekážky v práci a zamestnancov do podniku nepustili. Keďže išlo o zamestnancov Bukózy Supermarket, s. r. o., ktorá prekážky nevyhlásila, tí mali byť na pracovisko vpustení,“ konštatoval ďalšie porušenie I. Holéczy.

Inšpektorát práce preveroval aj podnety týkajúce sa diskriminácie, tie však potvrdené neboli. „S výsledkami kontroly nie sme celkom spokojní, pretože v prvom rade nás zaujímalo, aké stanovisko dostaneme k závislej práci. V tomto prípade sa však porušenie nenašlo, a z toho sme sklamaní. Inšpektorát práce argumentuje, že ľudia podpísali prechod na živnosti dobrovoľne a preto nemôžu nič robiť,“ uviedol predseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda Zdenek Dlugoš.

Bukóza Holding, a. s. sa vo viacerých stanoviskách od Bukózy Supermarket, s.r.o. dištancovala s tým, že táto spoločnosť nepatrí do skupiny jej spoločností. Faktom však ostáva, že konateľ Bukóza Supermarket Branislav Nagy je zároveň členom štatutárneho orgánu - Predstavenstva Bukóza Holding, a.s. O reakciu k skutočnosti, že člen Predstavenstva Bukóza Holding a.s. bol ako konateľ Bukóza Supermarket, s.r.o. súčasťou spoločnosti, ktorá podľa Inšpektorátu práce, preukázateľne porušila zákon, sme požiadali aj Bukózu Holding, a. s. Jej stanovisko sme do uzávierky nedostali.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok