Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Žiakom ZŠ Juh lietal nad hlavami sup jarabý z africkej Ghany

Správy / Školstvo / Žiakom ZŠ Juh lietal nad hlavami sup jarabý z africkej Ghany

 Žiakom ZŠ Juh lietal nad hlavami sup jarabý z africkej Ghany
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Juh vo Vranove nad Topľou začala v aktuálnom školskom roku s novou formou vyučovania – zážitkovým vzdelávaním. Pilotným projektom bola návšteva ovocného sadu v Sedliskách, ako druhý nasledoval program dentálnej hygieny a v stredu sa žiakom v rámci enviromentálnej výchovy predstavila spoločnosť na ochranu dravých vtákov Zayferus. „Od zážitkového vzdelávania očakávame, že naši žiaci si takýmto spôsobom zapamätajú vedomosti, zručnosti a schopnosti oveľa skôr. Už Ján Amos Komenský hovoril, že dôležité je všetko si vyskúšať, vďaka čomu sa deti prepracujú k novým informáciám v podstatne kratšom čase. Keďže sa blíži Deň školských knižníc, ďalšou témou, ktorej sa chceme venovať, budú knihy a ich miesto v našom kultúrnom živote,“ načrtla plány ZŠ Juh jej riaditeľka Zlatica Halajová.

Základným poslaním spoločnosti Zayferus je záchrana dravých vtákov. Ak sa do ich rúk dostane zranený jedinec, ošetria ho, poskytnú mu profesionálnu starostlivosť a po rekonvalescencii vypustia späť do prírody. Súčasťou enviromentálneho programu sú aj živé prezentácie pre základné a stredné školy spojené s prednáškou a mimoriadne atraktívnou časťou sú letové ukážky s lovom koristi. „Najväčší ohlas majú momenty, kedy si žiaci môžu na rukavicu s mäsom privolať plamienku driemavú alebo vypustiť vzácnu haju. Deti poznajú vtáky maximálne zo zoologických záhrad, ale my sa im dovolíme dotknúť ich, čo v nich vždy zanechá hlboký zážitok,“ uviedol Ján Kučírek.

Žiaci ZŠ Juh sa mohli počas prezentácie, okrem iného, zoznámiť s 9-kilovým supom jarabým z africkej Ghany, ktorý im s jeho dvojmetrovými krídlami mával tesne nad hlavami. Veľký záujem vzbudzoval i mladý americký orol bielohlavý, medzi sokoliarmi obľúbený kaňur okrúhlochvostý (žijúci tiež na americkom kontinente) a svoju rýchlosť pri love predviedol sokol rároh alebo myšiak lesný. „Medzi najrozšírenejšie patrí mýtus, že sovy cez deň nevidia, ale opak je pravdou, ich zrak je vynikajúci. Počas dňa však nelietajú, lebo na nich útočia ďalší vtáci a z toho dôvodu lovia hlavne v noci,“ vysvetľoval J. Kučírek.

Lektori spoločnosti Zayferus pripravili naozaj mimoriadne pútavú prednášku. Množstvo zaujímavých informácií obohatili súťažami, či odľahčeným prístupom postavenom na vtipných komentároch. Najväčší potlesk zožali pri letových ukážkach, počas ktorých nechali dravcov loviť vypchatú korisť. Autentický zážitok zvyšoval fakt, že korisť prudko menila smer. Novým imitovaným podmienkam sa v letovej fáze a pri plnej rýchlosti museli prispôsobovať aj okrídlení predátori, vďaka čomu vznikali atraktívne a pôsobivé momenty. „Každý dravec je individuálna osobnosť a preto sa so svojim sokoliarom zohrávajú rôzne dlho. Napr. u sokolovitých jedincov trvá výcvik niekoľko mesiacov, lebo počas dospievania sa ich technika letu stále viac a viac zdokonaľuje. Jastraby a sovy môžeme vypustiť v priebehu mesiaca a nemusíme sa báť, aby sa nevrátili. Aj v tomto prípade existuje mýtus, že vtáci reagujú na píšťalku, ale pravdou je, že všetko sa točí okolo potravy na rukavici alebo koristi. Náš vzťah je založený na tom, že im ponúkame ľahko dostupnú potravu,“ poodkryl zákulisie J. Kučírek.

Žiakom ZŠ Juh lietal nad hlavami sup jarabý z africkej Ghany

Správy / Školstvo / Žiakom ZŠ Juh lietal nad hlavami sup jarabý z africkej Ghany

 Žiakom ZŠ Juh lietal nad hlavami sup jarabý z africkej Ghany
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Juh vo Vranove nad Topľou začala v aktuálnom školskom roku s novou formou vyučovania – zážitkovým vzdelávaním. Pilotným projektom bola návšteva ovocného sadu v Sedliskách, ako druhý nasledoval program dentálnej hygieny a v stredu sa žiakom v rámci enviromentálnej výchovy predstavila spoločnosť na ochranu dravých vtákov Zayferus. „Od zážitkového vzdelávania očakávame, že naši žiaci si takýmto spôsobom zapamätajú vedomosti, zručnosti a schopnosti oveľa skôr. Už Ján Amos Komenský hovoril, že dôležité je všetko si vyskúšať, vďaka čomu sa deti prepracujú k novým informáciám v podstatne kratšom čase. Keďže sa blíži Deň školských knižníc, ďalšou témou, ktorej sa chceme venovať, budú knihy a ich miesto v našom kultúrnom živote,“ načrtla plány ZŠ Juh jej riaditeľka Zlatica Halajová.

Základným poslaním spoločnosti Zayferus je záchrana dravých vtákov. Ak sa do ich rúk dostane zranený jedinec, ošetria ho, poskytnú mu profesionálnu starostlivosť a po rekonvalescencii vypustia späť do prírody. Súčasťou enviromentálneho programu sú aj živé prezentácie pre základné a stredné školy spojené s prednáškou a mimoriadne atraktívnou časťou sú letové ukážky s lovom koristi. „Najväčší ohlas majú momenty, kedy si žiaci môžu na rukavicu s mäsom privolať plamienku driemavú alebo vypustiť vzácnu haju. Deti poznajú vtáky maximálne zo zoologických záhrad, ale my sa im dovolíme dotknúť ich, čo v nich vždy zanechá hlboký zážitok,“ uviedol Ján Kučírek.

Žiaci ZŠ Juh sa mohli počas prezentácie, okrem iného, zoznámiť s 9-kilovým supom jarabým z africkej Ghany, ktorý im s jeho dvojmetrovými krídlami mával tesne nad hlavami. Veľký záujem vzbudzoval i mladý americký orol bielohlavý, medzi sokoliarmi obľúbený kaňur okrúhlochvostý (žijúci tiež na americkom kontinente) a svoju rýchlosť pri love predviedol sokol rároh alebo myšiak lesný. „Medzi najrozšírenejšie patrí mýtus, že sovy cez deň nevidia, ale opak je pravdou, ich zrak je vynikajúci. Počas dňa však nelietajú, lebo na nich útočia ďalší vtáci a z toho dôvodu lovia hlavne v noci,“ vysvetľoval J. Kučírek.

Lektori spoločnosti Zayferus pripravili naozaj mimoriadne pútavú prednášku. Množstvo zaujímavých informácií obohatili súťažami, či odľahčeným prístupom postavenom na vtipných komentároch. Najväčší potlesk zožali pri letových ukážkach, počas ktorých nechali dravcov loviť vypchatú korisť. Autentický zážitok zvyšoval fakt, že korisť prudko menila smer. Novým imitovaným podmienkam sa v letovej fáze a pri plnej rýchlosti museli prispôsobovať aj okrídlení predátori, vďaka čomu vznikali atraktívne a pôsobivé momenty. „Každý dravec je individuálna osobnosť a preto sa so svojim sokoliarom zohrávajú rôzne dlho. Napr. u sokolovitých jedincov trvá výcvik niekoľko mesiacov, lebo počas dospievania sa ich technika letu stále viac a viac zdokonaľuje. Jastraby a sovy môžeme vypustiť v priebehu mesiaca a nemusíme sa báť, aby sa nevrátili. Aj v tomto prípade existuje mýtus, že vtáci reagujú na píšťalku, ale pravdou je, že všetko sa točí okolo potravy na rukavici alebo koristi. Náš vzťah je založený na tom, že im ponúkame ľahko dostupnú potravu,“ poodkryl zákulisie J. Kučírek.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok