Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Združenie miest a obcí Vranovského regiónu bude mimoriadne snemovať

Správy / Obce / Združenie miest a obcí Vranovského regiónu bude mimoriadne snemovať

Združenie miest a obcí Vranovského regiónu bude mimoriadne snemovať
Aké sú môžnosti reklamy?

Rada Združenia miest a obcí Vranovského regiónu (ZMO VR) sa na svojom zasadnutí 05. 10. 2011 v Dlhom Klčovom zaoberala výstupmi z dôležitých rokovaní celoslovenskej Rady ZMOS-u – 20. a 21. 09. 2011 v Trenčíne a 04. 10. 2011 v Košiciach. Minister financií SR a následne vláda SR schválila zmenu financovania územnej samosprávy od roku 2012. Pri doterajšom spôsobe financovania, keď obce, mestá a VÚC majú podiel len na jednej dani - dani z príjmov fyzických osôb sa odhadoval nárast príjmov v roku 2012 oproti roku 2011 o 18%. Po zmene financovania (podiel z mixu 4 daní – fyzické osoby, právnické osoby, DPH a spotrebná daň) sa však podľa prognóz MF SR očakáva nárast len o 3%.

S takouto zásadnou zmenou však predsedovia VÚC, primátori a starostovia nesúhlasia a preto Rada ZMO VR schválila zvolanie mimoriadneho snemu ZMO VR na pondelok 17. 10. o 10.00 hod. v zasadačka MsÚ Vranov n. T. Na tomto sneme si delegáti zvolia 10-tich svojich zástupcov, ktorý budú zastupovať vranovský región na mimoriadnom snem ZMOS-u, ktorý sa uskutoční 24. 10. 2011 v Bratislave.

Mimo tohto bodu Rada ZMO VR vyhodnotila priebeh „Dňa samosprávy“ v Nižnom Hrabovci, zobrala na vedomie informácie z pracovnej cesty zástupcov ZMO VR v Českej republike – mikoregióne Bystřicko. Takisto bola vzatá na vedomie správa o organizovaní petície za zachovanie laboratórií vo Vranovskej nemocnici. Prítomní členovia Rady boli tiež informovaní o stave finančných prostriedkov, počte zapojených obcí do zbierky na mamograf.

Združenie miest a obcí Vranovského regiónu bude mimoriadne snemovať

Správy / Obce / Združenie miest a obcí Vranovského regiónu bude mimoriadne snemovať

Združenie miest a obcí Vranovského regiónu bude mimoriadne snemovať
Aké sú môžnosti reklamy?

Rada Združenia miest a obcí Vranovského regiónu (ZMO VR) sa na svojom zasadnutí 05. 10. 2011 v Dlhom Klčovom zaoberala výstupmi z dôležitých rokovaní celoslovenskej Rady ZMOS-u – 20. a 21. 09. 2011 v Trenčíne a 04. 10. 2011 v Košiciach. Minister financií SR a následne vláda SR schválila zmenu financovania územnej samosprávy od roku 2012. Pri doterajšom spôsobe financovania, keď obce, mestá a VÚC majú podiel len na jednej dani - dani z príjmov fyzických osôb sa odhadoval nárast príjmov v roku 2012 oproti roku 2011 o 18%. Po zmene financovania (podiel z mixu 4 daní – fyzické osoby, právnické osoby, DPH a spotrebná daň) sa však podľa prognóz MF SR očakáva nárast len o 3%.

S takouto zásadnou zmenou však predsedovia VÚC, primátori a starostovia nesúhlasia a preto Rada ZMO VR schválila zvolanie mimoriadneho snemu ZMO VR na pondelok 17. 10. o 10.00 hod. v zasadačka MsÚ Vranov n. T. Na tomto sneme si delegáti zvolia 10-tich svojich zástupcov, ktorý budú zastupovať vranovský región na mimoriadnom snem ZMOS-u, ktorý sa uskutoční 24. 10. 2011 v Bratislave.

Mimo tohto bodu Rada ZMO VR vyhodnotila priebeh „Dňa samosprávy“ v Nižnom Hrabovci, zobrala na vedomie informácie z pracovnej cesty zástupcov ZMO VR v Českej republike – mikoregióne Bystřicko. Takisto bola vzatá na vedomie správa o organizovaní petície za zachovanie laboratórií vo Vranovskej nemocnici. Prítomní členovia Rady boli tiež informovaní o stave finančných prostriedkov, počte zapojených obcí do zbierky na mamograf.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok