Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva A. Hugau sa zaujímala o možnosti investovania

Správy / Mesto Vranov / Veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva A. Hugau sa zaujímala o možnosti investovania

Veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva A. Hugau sa zaujímala o možnosti investovania
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov navštívila vo štvrtok veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva na Slovensku Anita Hugau. Jej prvé kroky viedli na mestský úrad, kde ju prijal zástupca primátora Dušan Molek. V ich spoločnom rozhovore dominovala téma priemyselného parku, školstva, športovísk a rómska problematika. „V minulosti sme rozbehli viacero investičných akcií, ale s príchodom hospodárskej krízy sme časť našich plánov museli zredukovať. Napriek tomu sme napr. v prípade príchodu investorov do priemyselného parku alebo dostavby zimného štadióna optimisti,“ uviedol D. Molek a dodal, že motiváciou radnice pre dobudovanie priemyselnej a občianskej infraštruktúry sú talentovaní ľudia v regióne, ktorí však často musia za zamestnaním alebo lepšími príležitosťami cestovať do Bratislavy, prípadne do zahraničia. „O tom, že naši občania sú naozaj šikovní svedčí fakt, že sa bez problémov dokážu presadiť aj v zahraničí, no našou snahou je vytvoriť im príležitosti na realizáciu vo Vranove,“ dodal D. Molek.

A. Hugau sa v prípade priemyselného parku zaujímala, či je vo vlastníctve Mesta, pretože pozná aj negatívne referencie, kedy areál patril súkromnému subjektu a samospráva mala neskôr pri rokovaniach s investormi zviazané ruky. V školskom systéme ju zaujal program školských jedálni, ktoré sa v Dánsku neosvedčili. V rómskej otázke nesúhlasila s alternatívou vytvorenia internátnych škôl s vytrhnutím detí z ich prirodzeného prostredia, skôr sa prikláňa k brazílskemu systému, kde je účasť detí na vyučovaní motivovaná finančným príspevkom pre rodičov. „V Bratislave sa stretávam iba s politikmi a diplomatmi, no zaujíma ma, aký je bežný život aj v ostatných častiach Slovenska, najmä na východe, ako ľudia pracujú, študujú... Preto som veľmi rada prijala pozvanie navštíviť Vranov, kde ma čaká bohatý program, na ktorý sa teším,“ povedala na mestskom úrade A. Hugau.

Jej excelencia prijala pozvanie aj od predstaviteľov Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING. Po tradičnom slovenskom privítaní, chlebom a soľou, zvítaní sa s predstaviteľmi spoločnosti nasledovala obhliadka celulózového stroja, ktorý prešiel modernizačným procesom a taktiež si prezrela výrobné a skladové priestory na výrobu lepených dosiek. A. Hugau sa zaujímala najmä o výrobné procesy a preto jej predstavitelia SSBH podrobnejšie objasnil nielen ich priebeh, ale i plánované kroky k ich ďalšiemu zlepšeniu. Po slávnostnom obede nasledovala diskusia s predstaviteľmi SSBH o možnostiach spolupráce so spoločnosťami v Dánskom kráľovstve. „Obidve strany vyjadrili presvedčenie, že Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING má dostatok predpokladov napredovať nielen na slovenskom, ale aj globálnom trhu. Pani veľvyslankyňa prisľúbila podporu pri prezentovaní SSBH a nadväzovaní nových obchodných a partnerských vzťahov so spoločnosťami v Dánskom kráľovstve, pričom okrem iného vyzdvihla kultúru SSBH a prácu s ľudským potenciálom,“ informoval za Skupinu spoločností BUKÓZA HOLDING vedúci marketingu Michal Švábik.

Veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva A. Hugau sa zaujímala o možnosti investovania

Správy / Mesto Vranov / Veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva A. Hugau sa zaujímala o možnosti investovania

Veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva A. Hugau sa zaujímala o možnosti investovania
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov navštívila vo štvrtok veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva na Slovensku Anita Hugau. Jej prvé kroky viedli na mestský úrad, kde ju prijal zástupca primátora Dušan Molek. V ich spoločnom rozhovore dominovala téma priemyselného parku, školstva, športovísk a rómska problematika. „V minulosti sme rozbehli viacero investičných akcií, ale s príchodom hospodárskej krízy sme časť našich plánov museli zredukovať. Napriek tomu sme napr. v prípade príchodu investorov do priemyselného parku alebo dostavby zimného štadióna optimisti,“ uviedol D. Molek a dodal, že motiváciou radnice pre dobudovanie priemyselnej a občianskej infraštruktúry sú talentovaní ľudia v regióne, ktorí však často musia za zamestnaním alebo lepšími príležitosťami cestovať do Bratislavy, prípadne do zahraničia. „O tom, že naši občania sú naozaj šikovní svedčí fakt, že sa bez problémov dokážu presadiť aj v zahraničí, no našou snahou je vytvoriť im príležitosti na realizáciu vo Vranove,“ dodal D. Molek.

A. Hugau sa v prípade priemyselného parku zaujímala, či je vo vlastníctve Mesta, pretože pozná aj negatívne referencie, kedy areál patril súkromnému subjektu a samospráva mala neskôr pri rokovaniach s investormi zviazané ruky. V školskom systéme ju zaujal program školských jedálni, ktoré sa v Dánsku neosvedčili. V rómskej otázke nesúhlasila s alternatívou vytvorenia internátnych škôl s vytrhnutím detí z ich prirodzeného prostredia, skôr sa prikláňa k brazílskemu systému, kde je účasť detí na vyučovaní motivovaná finančným príspevkom pre rodičov. „V Bratislave sa stretávam iba s politikmi a diplomatmi, no zaujíma ma, aký je bežný život aj v ostatných častiach Slovenska, najmä na východe, ako ľudia pracujú, študujú... Preto som veľmi rada prijala pozvanie navštíviť Vranov, kde ma čaká bohatý program, na ktorý sa teším,“ povedala na mestskom úrade A. Hugau.

Jej excelencia prijala pozvanie aj od predstaviteľov Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING. Po tradičnom slovenskom privítaní, chlebom a soľou, zvítaní sa s predstaviteľmi spoločnosti nasledovala obhliadka celulózového stroja, ktorý prešiel modernizačným procesom a taktiež si prezrela výrobné a skladové priestory na výrobu lepených dosiek. A. Hugau sa zaujímala najmä o výrobné procesy a preto jej predstavitelia SSBH podrobnejšie objasnil nielen ich priebeh, ale i plánované kroky k ich ďalšiemu zlepšeniu. Po slávnostnom obede nasledovala diskusia s predstaviteľmi SSBH o možnostiach spolupráce so spoločnosťami v Dánskom kráľovstve. „Obidve strany vyjadrili presvedčenie, že Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING má dostatok predpokladov napredovať nielen na slovenskom, ale aj globálnom trhu. Pani veľvyslankyňa prisľúbila podporu pri prezentovaní SSBH a nadväzovaní nových obchodných a partnerských vzťahov so spoločnosťami v Dánskom kráľovstve, pričom okrem iného vyzdvihla kultúru SSBH a prácu s ľudským potenciálom,“ informoval za Skupinu spoločností BUKÓZA HOLDING vedúci marketingu Michal Švábik.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok