Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Študenti vranovských odborných škôl nadchli dánsku veľvyslankyňu A. Hugau

Správy / Školstvo / Študenti vranovských odborných škôl nadchli dánsku veľvyslankyňu A. Hugau

Študenti vranovských odborných škôl nadchli dánsku veľvyslankyňu A. Hugau
Aké sú môžnosti reklamy?

Hlavnou náplňou programu veľvyslankyne Dánskeho kráľovstva na Slovensku Anity Hugau vo Vranove bola návšteva Strednej odbornej školy drevárskej a Strednej odbornej školy A. Dubčeka, kde jej excelenciu pozvala riaditeľka agentúry TA-DE-S (Talentované deti Slovenska) Gabriela Trebuňáková. „Som rada, že pani veľvyslankyňa prijala moje pozvanie, pretože sme jej mohli priamo v školách ukázať talent, šikovnosť a zručnosti našich študentov. Veľmi ma teší, že obidve školy sa odprezentovali na jednotku, čo nám významnou mierou pomôže pri hľadaní ďalších partnerov v Dánsku. Našou ambíciou je totiž vyhľadávať na Slovensku talentované deti, ktorým chcem byť nápomocná pri organizovaní výmenných aktivít v zahraničí,“ vysvetľovala G. Trebuňáková.

V priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej privítal A. Hugau riaditeľ Igor Šesták a pri tejto príležitosti zdôraznil, že prítomnosť veľvyslankyne Dánskeho kráľovstva na pôde školy považuje za mimoriadne významný medzník v jej histórii. Študenti SOŠD o svojich kvalitách presvedčujú nielen na slovenskej scéne, ale úspechy žnú aj na medzinárodných výstavách a súťažiach. O kreatívnej a kvalitatívnej hodnote ich výrobkov svedčí i aktuálna iniciatíva zástupcov Slovenskej agentúry cestovného ruchu o prezentáciu drevenej hračky Tomi pre deti od 3 do 8 rokov na blížiacom sa veľtrhu v Londýne.

Ako uviedol I. Šesták, zámerom vedenia školy je rozširovať cezhraničnú spoluprácu o nových partnerov a preto príležitosť spolupracovať s dánskou stranou iba uvítali. Vízie obidvoch strán dostanú konkrétny rozmer na budúci rok v jari, kedy sa študenti SOŠD predstavia kolekciou prác a výrobkov v Kodani. „Pani veľvyslankyňu sme poprosili, či by nám mohla pomôcť nakontaktovať sa na školu v Dánsku, ktorá by mala podobné zameranie, ako má naša. Našou ambíciou je pripraviť pre pedagógov a študentov pôdu pre výmenu skúseností na medzinárodnom fóre, čo verím, že bude prínosom pre ich ďalší profesionálny rast. Študenti sú dnes jazykovo podstatne lepšie pripravení ako v minulosti a preto im chceme vytvoriť adekvátne podmienky, aby sa v prípade záujmu mohli presadiť nielen na Slovensku, ale i v zahraničí,“ dodal I. Šesták.

Stredná odborná škola A. Dubčeka sa v Dánsku uviedla mimoriadne úspešnou výstavou grafických prác v marci tohto roku a rovnako pôsobivú prezentáciu študijných odborov si pedagógovia spolu so študentmi pripravili počas Dňa otvorených dverí, ktorého sa zúčastnila aj A. Hugau. Podľa riaditeľa Ľubomíra Tótha má vedenie školy ambíciu nadviazať užšie recipročné partnerstvo s Umeleckou školou v Kodani. „Naše zahraničné kontakty chceme rozvíjať v dvoch líniách. Prvou je spolupráca so školou podobného zamerania a zároveň po dohode so slovenským veľvyslancom v Dánsku R. Boháčom pripravujeme ukážky pre našich krajanov, ktorým by sme sa chceli predviesť s barmanským vystúpením, prípadne literárnym večerom. Môžem povedať, že naša prvá návšteva v Dánsku na nás zapôsobila veľmi pozitívne. Z Kodane sme si priniesli množstvo inšpirácie, ktorú sme využili aj pri príprave dnešného Dňa otvorených dverí,“ uviedol Ľ. Tóth.

Jej excelencia po návšteve obidvoch stredných škôl uznaním na adresu pedagógov a študentov nešetrila. „Veľmi si cením, ak sú mladí ľudia plní entuziazmu a nechýba im odhodlanie predviesť vlastný talent. V dobrom slova zmysle sa ma dotklo s akým nadšením prezentovali svoje práce. Vysoko si vážim, že majú chuť urobiť niečo nielen pre seba, ale tiež pre okolie. Zároveň ma mimoriadne príjemne nadchlo, keď som v školách videla dánske symboly, čo mi pripomenulo kúsok domova. Som rada, že medzi školami vo Vranove a ich partnermi v Dánsku sú položené pevné základy, ktoré spolu so slovenskou ambasádou v Kodani plne podporujeme,“ konštatovala A. Hugau.

Študenti vranovských odborných škôl nadchli dánsku veľvyslankyňu A. Hugau

Správy / Školstvo / Študenti vranovských odborných škôl nadchli dánsku veľvyslankyňu A. Hugau

Študenti vranovských odborných škôl nadchli dánsku veľvyslankyňu A. Hugau
Aké sú môžnosti reklamy?

Hlavnou náplňou programu veľvyslankyne Dánskeho kráľovstva na Slovensku Anity Hugau vo Vranove bola návšteva Strednej odbornej školy drevárskej a Strednej odbornej školy A. Dubčeka, kde jej excelenciu pozvala riaditeľka agentúry TA-DE-S (Talentované deti Slovenska) Gabriela Trebuňáková. „Som rada, že pani veľvyslankyňa prijala moje pozvanie, pretože sme jej mohli priamo v školách ukázať talent, šikovnosť a zručnosti našich študentov. Veľmi ma teší, že obidve školy sa odprezentovali na jednotku, čo nám významnou mierou pomôže pri hľadaní ďalších partnerov v Dánsku. Našou ambíciou je totiž vyhľadávať na Slovensku talentované deti, ktorým chcem byť nápomocná pri organizovaní výmenných aktivít v zahraničí,“ vysvetľovala G. Trebuňáková.

V priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej privítal A. Hugau riaditeľ Igor Šesták a pri tejto príležitosti zdôraznil, že prítomnosť veľvyslankyne Dánskeho kráľovstva na pôde školy považuje za mimoriadne významný medzník v jej histórii. Študenti SOŠD o svojich kvalitách presvedčujú nielen na slovenskej scéne, ale úspechy žnú aj na medzinárodných výstavách a súťažiach. O kreatívnej a kvalitatívnej hodnote ich výrobkov svedčí i aktuálna iniciatíva zástupcov Slovenskej agentúry cestovného ruchu o prezentáciu drevenej hračky Tomi pre deti od 3 do 8 rokov na blížiacom sa veľtrhu v Londýne.

Ako uviedol I. Šesták, zámerom vedenia školy je rozširovať cezhraničnú spoluprácu o nových partnerov a preto príležitosť spolupracovať s dánskou stranou iba uvítali. Vízie obidvoch strán dostanú konkrétny rozmer na budúci rok v jari, kedy sa študenti SOŠD predstavia kolekciou prác a výrobkov v Kodani. „Pani veľvyslankyňu sme poprosili, či by nám mohla pomôcť nakontaktovať sa na školu v Dánsku, ktorá by mala podobné zameranie, ako má naša. Našou ambíciou je pripraviť pre pedagógov a študentov pôdu pre výmenu skúseností na medzinárodnom fóre, čo verím, že bude prínosom pre ich ďalší profesionálny rast. Študenti sú dnes jazykovo podstatne lepšie pripravení ako v minulosti a preto im chceme vytvoriť adekvátne podmienky, aby sa v prípade záujmu mohli presadiť nielen na Slovensku, ale i v zahraničí,“ dodal I. Šesták.

Stredná odborná škola A. Dubčeka sa v Dánsku uviedla mimoriadne úspešnou výstavou grafických prác v marci tohto roku a rovnako pôsobivú prezentáciu študijných odborov si pedagógovia spolu so študentmi pripravili počas Dňa otvorených dverí, ktorého sa zúčastnila aj A. Hugau. Podľa riaditeľa Ľubomíra Tótha má vedenie školy ambíciu nadviazať užšie recipročné partnerstvo s Umeleckou školou v Kodani. „Naše zahraničné kontakty chceme rozvíjať v dvoch líniách. Prvou je spolupráca so školou podobného zamerania a zároveň po dohode so slovenským veľvyslancom v Dánsku R. Boháčom pripravujeme ukážky pre našich krajanov, ktorým by sme sa chceli predviesť s barmanským vystúpením, prípadne literárnym večerom. Môžem povedať, že naša prvá návšteva v Dánsku na nás zapôsobila veľmi pozitívne. Z Kodane sme si priniesli množstvo inšpirácie, ktorú sme využili aj pri príprave dnešného Dňa otvorených dverí,“ uviedol Ľ. Tóth.

Jej excelencia po návšteve obidvoch stredných škôl uznaním na adresu pedagógov a študentov nešetrila. „Veľmi si cením, ak sú mladí ľudia plní entuziazmu a nechýba im odhodlanie predviesť vlastný talent. V dobrom slova zmysle sa ma dotklo s akým nadšením prezentovali svoje práce. Vysoko si vážim, že majú chuť urobiť niečo nielen pre seba, ale tiež pre okolie. Zároveň ma mimoriadne príjemne nadchlo, keď som v školách videla dánske symboly, čo mi pripomenulo kúsok domova. Som rada, že medzi školami vo Vranove a ich partnermi v Dánsku sú položené pevné základy, ktoré spolu so slovenskou ambasádou v Kodani plne podporujeme,“ konštatovala A. Hugau.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok