Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nákladná doprava a Herlianska ul. rozdeľujú občanov Čemerného

Správy / Mesto Vranov / Nákladná doprava a Herlianska ul. rozdeľujú občanov Čemerného

Nákladná doprava a Herlianska ul. rozdeľujú občanov Čemerného
Aké sú môžnosti reklamy?

Obyvateľov mestskej časti Čemerné rozdeľuje úsek Herlianskej ul. od križovatky s Prešovskou ulicou po ulicu Duklianskych hrdinov. Problémom je nákladná doprava prevážajúca náklad z kameňolomov vo Vechci a Juskovej Voli, ktorá bola v roku 2009 z miestnej komunikácie na základe sťažností občanov vylúčená a presmerovaná do centra Čemerného. V odpovedi Odboru výstavby, životného prostredia, dopravy a krízového riadenia Mestského úradu vo Vranove sa uvádza, že podložie komunikácie nie je stavané na súčasnú záťaž. Z toho dôvodu a na základe posúdenia ODI vo Vranove Mesto Vranov vydalo povolenie na osadenie príslušného dopravného značenia a presmerovalo nákladnú dopravu na štátne komunikácie. Podľa Alfonza Bankoviča však tento argument neobstojí, pretože, ako uviedol, v minulosti bola táto komunikácia vybudovaná práve za účelom odľahčenia nákladnej dopravy v Čemernom. Vo svojom liste adresovanom predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Petrovi Chudíkovi ďalej píše, že pred dvoma rokmi sa realizovala oprava komunikácie od križovatky ku kameňolomom, no úsek napájajúci sa na obchvat Vranova do týchto prác zahrnutý nebol, čo považuje za špekuláciu a neserióznosť. V tomto prípade sa žiada vysvetliť, že spomínaný opravovaný úsek je cestou II. triedy, čo znamená, že patrí do správy PSK, kým časť Herlianskej ul. po ulicu Duklianskych hrdinov je miestna komunikácia, ktorej správu vykonáva mesto. „Zdá sa mi nelogické, aby nákladné autá prechádzali cez stred Čemerného, kde musia viackrát dávať prednosť v jazde a navyše priamo v centre ohrozujú chodcov a cyklistov, pričom ak by pokračovali po Herlianskej ul., situácia by sa výrazne zjednodušila. Chcem len, aby sa kompetentní ešte raz zamysleli nad svojím rozhodnutím a prehodnotili ho, či by sa predsa len nenašlo lepšie riešenie pre všetky strany,“ vysvetľoval nám svoj postoj A. Bankovič.

O stanovisko k tejto téme sme požiadali aj Mestský úrad vo Vranove. Jeho prednosta Andrej Krišanda nám vysvetlil, že na základe interpelácie poslanca MsZ, sťažností občanov, posúdenia ODI vo Vranove nad Topľou a na základe vlastnej tvaromiestnej obhliadky sa zistilo, že prejazd nákladných motorových vozidiel prichádzajúcich z obce Vechec (kameňolom) je nadpriemerný, čím dochádza k poškodzovaniu cestného telesa (roztláčaniu krajnice cesty) a k poškodeniu jestvujúcej kanalizácie (pokles kanalizačných šachiet). Poškodením uvedenej komunikácie zároveň dochádzalo k veľkým otrasom, čo sa prenášalo na statiku jestvujúcich rodinných domov. Zároveň bolo zistené, že nákladne motorové vozidlá smerujú s nákladom kameňa po miestnej komunikácii v smere na Poľsko s tým, že po jej prejazde odbočili v smere na Prešov, pretože výluka nákladnej dopravy okolo vodnej nádrže Domaše smerovala vodičov k obchádzke cez Hanušovce na Podlipníky. „Z týchto dôvodov Mesto Vranov nad Topľou, ako príslušný cestný správny orgán a na základe posúdenia ODI vo Vranove n.T. a po jestvujúcich evidentných poškodeniach komunikácie sa rozhodlo uvedenú časť Herlianskej ul. pre nákladne motorové vozidlá uzatvoriť a to osadením príslušného zvislého dopravného značenia. Týmto konaním zabránilo vzniku ďalších škôd na vlastnom majetku, ale aj na majetku tam žijúcich obyvateľov,“ uviedol A. Krišanda a k informácii, že miestna komunikácia na Herlianskej ul. bola postavená za účelom prejazdu nákladných motorových vozidiel dodal, že nie je pravdivá, nakoľko uvedená komunikácia bola vybudovaná za účelom prístupu občanov, ktorí si v tejto časti postavili svoje rodinné domy.

Názorov na riešenie situácie v mestskej časti Čemerné je viac. Mesto si chráni svoj majetok a preto sa rozhodlo presmerovať nákladnú dopravu na štátne komunikácie, s čím však časť občanov nesúhlasí a navrhuje pôvodný režim s využitím úseku Herlianska – Dukl. hrdinov. Ďalší z názorov, ktorý sme zaregistrovali, odporúča odkloniť nákladný dopravu na Prešovskú ul. smerom na Prešov, teda nie do centra Čemerného. Túto zmenu má však v kompetencii iba správca komunikácie – Prešovský samosprávny kraj. Rovnako podstatný je tiež argument, že správe a údržbe ciest by pomohli častejšie váženia a kontroly dodržiavania limitov určených pre maximálnu hmotnosť nákladných vozidiel s nákladom.
 

Nákladná doprava a Herlianska ul. rozdeľujú občanov Čemerného

Správy / Mesto Vranov / Nákladná doprava a Herlianska ul. rozdeľujú občanov Čemerného

Nákladná doprava a Herlianska ul. rozdeľujú občanov Čemerného
Aké sú môžnosti reklamy?

Obyvateľov mestskej časti Čemerné rozdeľuje úsek Herlianskej ul. od križovatky s Prešovskou ulicou po ulicu Duklianskych hrdinov. Problémom je nákladná doprava prevážajúca náklad z kameňolomov vo Vechci a Juskovej Voli, ktorá bola v roku 2009 z miestnej komunikácie na základe sťažností občanov vylúčená a presmerovaná do centra Čemerného. V odpovedi Odboru výstavby, životného prostredia, dopravy a krízového riadenia Mestského úradu vo Vranove sa uvádza, že podložie komunikácie nie je stavané na súčasnú záťaž. Z toho dôvodu a na základe posúdenia ODI vo Vranove Mesto Vranov vydalo povolenie na osadenie príslušného dopravného značenia a presmerovalo nákladnú dopravu na štátne komunikácie. Podľa Alfonza Bankoviča však tento argument neobstojí, pretože, ako uviedol, v minulosti bola táto komunikácia vybudovaná práve za účelom odľahčenia nákladnej dopravy v Čemernom. Vo svojom liste adresovanom predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Petrovi Chudíkovi ďalej píše, že pred dvoma rokmi sa realizovala oprava komunikácie od križovatky ku kameňolomom, no úsek napájajúci sa na obchvat Vranova do týchto prác zahrnutý nebol, čo považuje za špekuláciu a neserióznosť. V tomto prípade sa žiada vysvetliť, že spomínaný opravovaný úsek je cestou II. triedy, čo znamená, že patrí do správy PSK, kým časť Herlianskej ul. po ulicu Duklianskych hrdinov je miestna komunikácia, ktorej správu vykonáva mesto. „Zdá sa mi nelogické, aby nákladné autá prechádzali cez stred Čemerného, kde musia viackrát dávať prednosť v jazde a navyše priamo v centre ohrozujú chodcov a cyklistov, pričom ak by pokračovali po Herlianskej ul., situácia by sa výrazne zjednodušila. Chcem len, aby sa kompetentní ešte raz zamysleli nad svojím rozhodnutím a prehodnotili ho, či by sa predsa len nenašlo lepšie riešenie pre všetky strany,“ vysvetľoval nám svoj postoj A. Bankovič.

O stanovisko k tejto téme sme požiadali aj Mestský úrad vo Vranove. Jeho prednosta Andrej Krišanda nám vysvetlil, že na základe interpelácie poslanca MsZ, sťažností občanov, posúdenia ODI vo Vranove nad Topľou a na základe vlastnej tvaromiestnej obhliadky sa zistilo, že prejazd nákladných motorových vozidiel prichádzajúcich z obce Vechec (kameňolom) je nadpriemerný, čím dochádza k poškodzovaniu cestného telesa (roztláčaniu krajnice cesty) a k poškodeniu jestvujúcej kanalizácie (pokles kanalizačných šachiet). Poškodením uvedenej komunikácie zároveň dochádzalo k veľkým otrasom, čo sa prenášalo na statiku jestvujúcich rodinných domov. Zároveň bolo zistené, že nákladne motorové vozidlá smerujú s nákladom kameňa po miestnej komunikácii v smere na Poľsko s tým, že po jej prejazde odbočili v smere na Prešov, pretože výluka nákladnej dopravy okolo vodnej nádrže Domaše smerovala vodičov k obchádzke cez Hanušovce na Podlipníky. „Z týchto dôvodov Mesto Vranov nad Topľou, ako príslušný cestný správny orgán a na základe posúdenia ODI vo Vranove n.T. a po jestvujúcich evidentných poškodeniach komunikácie sa rozhodlo uvedenú časť Herlianskej ul. pre nákladne motorové vozidlá uzatvoriť a to osadením príslušného zvislého dopravného značenia. Týmto konaním zabránilo vzniku ďalších škôd na vlastnom majetku, ale aj na majetku tam žijúcich obyvateľov,“ uviedol A. Krišanda a k informácii, že miestna komunikácia na Herlianskej ul. bola postavená za účelom prejazdu nákladných motorových vozidiel dodal, že nie je pravdivá, nakoľko uvedená komunikácia bola vybudovaná za účelom prístupu občanov, ktorí si v tejto časti postavili svoje rodinné domy.

Názorov na riešenie situácie v mestskej časti Čemerné je viac. Mesto si chráni svoj majetok a preto sa rozhodlo presmerovať nákladnú dopravu na štátne komunikácie, s čím však časť občanov nesúhlasí a navrhuje pôvodný režim s využitím úseku Herlianska – Dukl. hrdinov. Ďalší z názorov, ktorý sme zaregistrovali, odporúča odkloniť nákladný dopravu na Prešovskú ul. smerom na Prešov, teda nie do centra Čemerného. Túto zmenu má však v kompetencii iba správca komunikácie – Prešovský samosprávny kraj. Rovnako podstatný je tiež argument, že správe a údržbe ciest by pomohli častejšie váženia a kontroly dodržiavania limitov určených pre maximálnu hmotnosť nákladných vozidiel s nákladom.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok