Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovské stredné odborné školy navštívi veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva

Správy / Školstvo / Vranovské stredné odborné školy navštívi veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva

Vranovské stredné odborné školy navštívi veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva
Aké sú môžnosti reklamy?

Strednú odbornú školu drevársku vo Vranove a Strednú odbornú školu A. Dubčeka vo Vranove navštívi vo štvrtok veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva na Slovensku Anita Hugau. Za slovensko-dánskou líniou spolupráce sú aktivity agentúry TA-DE-S (Talentované deti Slovenska), ktorá na trhu pôsobí štyri roky a ako hlavnú činnosť uvádza servis pri sprostredkovaní zahraničných partnerov pre slovenské školy. Víziou majiteľky agentúry Gabriely Trebuňákovej je vyhľadávanie mimoriadne talentovaných detí na Slovensku a ich prezentácia v zahraničí s cieľom pripraviť pôdu pre nadviazanie úzkej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, ktoré by sa premietli do kontinuálnej prezentácie v obidvoch krajinách s bezprostrednou výmenou skúseností na báze študentských výmenných pobytov, výstav, či workshopov. „Obidve krajiny sú porovnateľné veľkosťou svojich území, aj počtom obyvateľov. Naše kultúrne tradície sú však rozdielne a hoci informácie môžeme získavať napr. z internetu, ambíciou agentúry je, aby sa študenti, spolu s učiteľmi mohli zoznamovať prostredníctvom osobných stretnutí na Slovensku a v Dánsku,“ uviedol G. Trebuňáková.

Pre Strednú odbornú školu drevársku bude kontakt s dánskymi partnermi premiérový. Ako uviedol riaditeľ Igor Šesták, škola sa už v minulosti úspešne prezentovala na viacerých medzinárodných výstavách a súťaži Mladých vedcov s tým, že v Dubline a Drážďanoch získala ocenenie za patent študentov na unikátnu výrobu drevo-orechovej dosky. Pre hostí zo zastupiteľských úradov, zástupcov Slovenskej agentúry cestovného ruchu a Úradu vlády SR pripravujú študenti ukážky prác z ich širokého portfólia výrobkov z dreva a kovu. „Na podobné prezentácie sme zvyknutí. Pravidelne sa totiž zúčastňujeme výstavy Mladý tvorca v Nitre, odkiaľ sme si v minulom roku priviezli Cenu Ministerstva hospodárstva SR za inovatívnu prístup pri kreovaní novej učebnej pomôcky. Myslím si, že naši študenti a učitelia majú vďaka svojmu talentu, šikovnosti a profesionalite, čo ponúknuť aj v zahraničí, preto sme možnosť prezentácie v Kodani iba privítali,“ konštatoval I. Šesták.

Stredná odborná škola A. Dubčeka sa v Dánsku prezentovala prácami Evy Jenčurákovej a Borisa Kovalíka v marci tohto roku. Výstava bola inštalovaná v priestoroch Umeleckej školy v Kodani s tým, že jej riaditeľka dostala pozvanie aj na štvrtkový Deň otvorených dverí. „V Kodani pôsobí klub slovenských krajanov a s pánom veľvyslancom sme sa už rozprávali, že by sme pripravili ukážky našich odborov aj pre nich. Ak by sa to podarilo zorganizovať, radi by sme sa predviedli s barmanským krúžkom a výhľadovo tiež rozmýšľame nad literárnym večerom. Keďže podobný klub pôsobí i v Osle, nebránili by sme sa ani kontaktom v Nórsku,“ predstavil vízie SOŠ A. Dubčeka riaditeľ Ľubomír Tóth.

Vranovské stredné odborné školy navštívi veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva

Správy / Školstvo / Vranovské stredné odborné školy navštívi veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva

Vranovské stredné odborné školy navštívi veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva
Aké sú môžnosti reklamy?

Strednú odbornú školu drevársku vo Vranove a Strednú odbornú školu A. Dubčeka vo Vranove navštívi vo štvrtok veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva na Slovensku Anita Hugau. Za slovensko-dánskou líniou spolupráce sú aktivity agentúry TA-DE-S (Talentované deti Slovenska), ktorá na trhu pôsobí štyri roky a ako hlavnú činnosť uvádza servis pri sprostredkovaní zahraničných partnerov pre slovenské školy. Víziou majiteľky agentúry Gabriely Trebuňákovej je vyhľadávanie mimoriadne talentovaných detí na Slovensku a ich prezentácia v zahraničí s cieľom pripraviť pôdu pre nadviazanie úzkej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, ktoré by sa premietli do kontinuálnej prezentácie v obidvoch krajinách s bezprostrednou výmenou skúseností na báze študentských výmenných pobytov, výstav, či workshopov. „Obidve krajiny sú porovnateľné veľkosťou svojich území, aj počtom obyvateľov. Naše kultúrne tradície sú však rozdielne a hoci informácie môžeme získavať napr. z internetu, ambíciou agentúry je, aby sa študenti, spolu s učiteľmi mohli zoznamovať prostredníctvom osobných stretnutí na Slovensku a v Dánsku,“ uviedol G. Trebuňáková.

Pre Strednú odbornú školu drevársku bude kontakt s dánskymi partnermi premiérový. Ako uviedol riaditeľ Igor Šesták, škola sa už v minulosti úspešne prezentovala na viacerých medzinárodných výstavách a súťaži Mladých vedcov s tým, že v Dubline a Drážďanoch získala ocenenie za patent študentov na unikátnu výrobu drevo-orechovej dosky. Pre hostí zo zastupiteľských úradov, zástupcov Slovenskej agentúry cestovného ruchu a Úradu vlády SR pripravujú študenti ukážky prác z ich širokého portfólia výrobkov z dreva a kovu. „Na podobné prezentácie sme zvyknutí. Pravidelne sa totiž zúčastňujeme výstavy Mladý tvorca v Nitre, odkiaľ sme si v minulom roku priviezli Cenu Ministerstva hospodárstva SR za inovatívnu prístup pri kreovaní novej učebnej pomôcky. Myslím si, že naši študenti a učitelia majú vďaka svojmu talentu, šikovnosti a profesionalite, čo ponúknuť aj v zahraničí, preto sme možnosť prezentácie v Kodani iba privítali,“ konštatoval I. Šesták.

Stredná odborná škola A. Dubčeka sa v Dánsku prezentovala prácami Evy Jenčurákovej a Borisa Kovalíka v marci tohto roku. Výstava bola inštalovaná v priestoroch Umeleckej školy v Kodani s tým, že jej riaditeľka dostala pozvanie aj na štvrtkový Deň otvorených dverí. „V Kodani pôsobí klub slovenských krajanov a s pánom veľvyslancom sme sa už rozprávali, že by sme pripravili ukážky našich odborov aj pre nich. Ak by sa to podarilo zorganizovať, radi by sme sa predviedli s barmanským krúžkom a výhľadovo tiež rozmýšľame nad literárnym večerom. Keďže podobný klub pôsobí i v Osle, nebránili by sme sa ani kontaktom v Nórsku,“ predstavil vízie SOŠ A. Dubčeka riaditeľ Ľubomír Tóth.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok