Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

T. Leško sa so „svojou“ parcelou rozlúčil betónovými zábranami

Správy / Mesto Vranov / T. Leško sa so „svojou“ parcelou rozlúčil betónovými zábranami

T. Leško sa so „svojou“ parcelou rozlúčil betónovými zábranami
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovčania boli minulý týždeň svedkami zaujímavého príbehu plného zvratov, v ktorom hral hlavnú úlohu pozemok pod komunikáciou na Toplianskej ul. Jeho genéza začala v utorok, keď Tibor Leško disponujúci platným listom vlastníctva nechal na spomínanej ulici postaviť prekážku z betónových panelov, pretože mu v rokovaní s mestskými úradníkmi došla trpezlivosť. Podľa jeho tvrdení sa snaží s vranovskou samosprávou dohodnúť od roku 2008. „Manžel už svoje stanovisko povedal a cez telefón sa vyjadrovať nebude. Treba sa obrátiť na kompetentných, ktorí to mali riešiť a neriešili. Manžel urobil len svoje, lebo je to jeho vlastníctvo,“  povedala nám v telefóne manželka T. Leška. 

Marcel Kačurák z kancelárie primátora mesta však vysvetlil, že radnica postupovala v súlade s platnou legislatívou. Podľa zákona č. 66/2009 ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok. „Vlastník pozemku, na ktorom stavba stojí, nemôže robiť, čo uzná za vhodné. Musí rešpektovať mesto, a teda verejný záujem. To znamená, že nemôže zamedziť prístup ostatným občanom k svojim obydliam, či vjazd pre sanitky alebo hasičov. Mesto Vranov nad Topľou písomne vyzve vlastníka pozemku pod cestou, aby na základe zákona č.8/2009 § 43 o cestnej premávke v čo najkratšom čase prekážku na ceste odstránil,“ po tejto prvej reakcii Mesta Vranov zo stredy sa zdal byť celý problém dočasne vyriešený.

Nové svetlo do prípadu vniesol štvrtkový brífing, na ktorom M. Kačurák oznámil, že vlastníkom sporného pozemku je Mesto Vranov a T. Leško sa dopracoval k listu vlastníctva chybou úradníkov na katastri. Ako ďalej dodal, podobných sporných pozemkov je po celom Slovensku viac a proces ich vysporiadania si žiada dlhšie časové obdobie. V tomto prípade vranovských úradníkov prinútili k zrýchlenému konaniu okolnosti a pri hlbšej analýze zistili, že pôvodným vlastníkom pozemku je Mesto. „Ak by sa zdravotníci alebo hasiči museli vracať príjazdovou cestou okolo priemyselného parku, stratili by, podľa môjho odhadu, 8 – 10 minút, čo je pri záchrane života a ochrane majetku neakceptovateľné. Hoci podobných prípadov je viac, sústredili sme sa na tento jeden a po dôkladnom preskúmaní sme prišli na to, že predmetný pozemok vlastní Mesto Vranov,“ vysvetľoval M. Kačurák.

Situácia nabrala celkom iný a nečakaný zvrat po návšteve novinárov na Správe katastra vo Vranove. Tibor Leško už v roku 2010 podal žiadosť o preverenie zápisu a začatie konania o oprave chyby v katastrálnom operáte. Rozmenené na drobné, mal podozrenie, že pozemok na Toplianskej ul. nemal ako nadobudnúť  s tým, že pri zápise údajov došlo k zámene. Kataster v tejto súvislosti využil informácie zo zbierky listín, originálov listov vlastníctva, operátu pozemkovej knihy, súboru geodetických informácií a zo spracovaného registra obnovenej evidencie pozemkov. Šetrenie potvrdilo, že nesprávnym zápisom z dôvodu chybného označenia parcely v rozsudku sa pozemky naozaj zamenili. „Správa katastra ako správny orgán začne katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte, výsledkom ktorého bude zrušenie vlastníctva a obnovenie právneho vzťahu,“ informovala Správa katastra vo Vranove T. Leška v liste 19. mája 2011.
 

T. Leško sa so „svojou“ parcelou rozlúčil betónovými zábranami

Správy / Mesto Vranov / T. Leško sa so „svojou“ parcelou rozlúčil betónovými zábranami

T. Leško sa so „svojou“ parcelou rozlúčil betónovými zábranami
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovčania boli minulý týždeň svedkami zaujímavého príbehu plného zvratov, v ktorom hral hlavnú úlohu pozemok pod komunikáciou na Toplianskej ul. Jeho genéza začala v utorok, keď Tibor Leško disponujúci platným listom vlastníctva nechal na spomínanej ulici postaviť prekážku z betónových panelov, pretože mu v rokovaní s mestskými úradníkmi došla trpezlivosť. Podľa jeho tvrdení sa snaží s vranovskou samosprávou dohodnúť od roku 2008. „Manžel už svoje stanovisko povedal a cez telefón sa vyjadrovať nebude. Treba sa obrátiť na kompetentných, ktorí to mali riešiť a neriešili. Manžel urobil len svoje, lebo je to jeho vlastníctvo,“  povedala nám v telefóne manželka T. Leška. 

Marcel Kačurák z kancelárie primátora mesta však vysvetlil, že radnica postupovala v súlade s platnou legislatívou. Podľa zákona č. 66/2009 ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok. „Vlastník pozemku, na ktorom stavba stojí, nemôže robiť, čo uzná za vhodné. Musí rešpektovať mesto, a teda verejný záujem. To znamená, že nemôže zamedziť prístup ostatným občanom k svojim obydliam, či vjazd pre sanitky alebo hasičov. Mesto Vranov nad Topľou písomne vyzve vlastníka pozemku pod cestou, aby na základe zákona č.8/2009 § 43 o cestnej premávke v čo najkratšom čase prekážku na ceste odstránil,“ po tejto prvej reakcii Mesta Vranov zo stredy sa zdal byť celý problém dočasne vyriešený.

Nové svetlo do prípadu vniesol štvrtkový brífing, na ktorom M. Kačurák oznámil, že vlastníkom sporného pozemku je Mesto Vranov a T. Leško sa dopracoval k listu vlastníctva chybou úradníkov na katastri. Ako ďalej dodal, podobných sporných pozemkov je po celom Slovensku viac a proces ich vysporiadania si žiada dlhšie časové obdobie. V tomto prípade vranovských úradníkov prinútili k zrýchlenému konaniu okolnosti a pri hlbšej analýze zistili, že pôvodným vlastníkom pozemku je Mesto. „Ak by sa zdravotníci alebo hasiči museli vracať príjazdovou cestou okolo priemyselného parku, stratili by, podľa môjho odhadu, 8 – 10 minút, čo je pri záchrane života a ochrane majetku neakceptovateľné. Hoci podobných prípadov je viac, sústredili sme sa na tento jeden a po dôkladnom preskúmaní sme prišli na to, že predmetný pozemok vlastní Mesto Vranov,“ vysvetľoval M. Kačurák.

Situácia nabrala celkom iný a nečakaný zvrat po návšteve novinárov na Správe katastra vo Vranove. Tibor Leško už v roku 2010 podal žiadosť o preverenie zápisu a začatie konania o oprave chyby v katastrálnom operáte. Rozmenené na drobné, mal podozrenie, že pozemok na Toplianskej ul. nemal ako nadobudnúť  s tým, že pri zápise údajov došlo k zámene. Kataster v tejto súvislosti využil informácie zo zbierky listín, originálov listov vlastníctva, operátu pozemkovej knihy, súboru geodetických informácií a zo spracovaného registra obnovenej evidencie pozemkov. Šetrenie potvrdilo, že nesprávnym zápisom z dôvodu chybného označenia parcely v rozsudku sa pozemky naozaj zamenili. „Správa katastra ako správny orgán začne katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte, výsledkom ktorého bude zrušenie vlastníctva a obnovenie právneho vzťahu,“ informovala Správa katastra vo Vranove T. Leška v liste 19. mája 2011.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok