Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stretnutie ministra s veľkými vodárenskými spoločnosťami

Správy / Ostatné / Stretnutie ministra s veľkými vodárenskými spoločnosťami

Aké sú môžnosti reklamy?

Zmena filozofie ochrany vodných zdrojov a možnosti ďalšieho financovania výstavby veľkých vodárenských projektov z fondov EÚ. Toto boli hlavné témy dnešného stretnutia ministra životného prostredia SR Józsefa Nagya so zástupcami veľkých vodárenských spoločností, zástupcom poradného orgánu EK (Jaspers) Davidom Taggom a  predsedom Asociácie vodárenských spoločností Jozefom Taričom. Suma 340-miliónov eur z európskych peňazí zabezpečí odkanalizovanie 70-tisíc obyvateľom Slovenska a vytvorí, resp. udrží niekoľko tisíc pracovných miest.

Bezpečnosť dodávok pitnej vody otvoril na stretnutí minister József Nagy. Problematika je aktuálna vzhľadom na  nedávnu udalosť, ktorá sa stala v Bratislave, keď po vniknutí cudzej osoby do vodojemu bolo od dodávok pitnej vody odstavené celé sídlisko. Minister J. Nagy: „Poprosil som zástupcov všetkých vodárenských spoločností, aby urobili všeobecný audit bezpečnosti všetkých svojich vodárenských zariadení.“ Ďalšiu aktuálnu  tému, ktorú na stretnutí otvorili bolo prehodnotenie filozofie ochrany ochranných pásiem v blízkosti vodárenských zdrojov, vzhľadom na to, že časť zariadení pochádza z povojnových čias aj nároky na ochranu ich ochranných pásiem nezodpovedajú aktuálnemu stavu. „Niektoré vodárenské objekty pochádzajú ešte z päťdesiatich rokov, keď bola trochu iná filozofia čo sa týka ohrozenia dodávok pitnej vody. Zhodli sme sa na tom, aby sa vyhodnotila a prehodnotila intenzita a efektivita ochrany vodných zdrojov. Nech sa vodné zdroje chránia modernými technológiami tam, kde reálne môžu vzniknúť problémy. Tam, kde je často zbytočne zaberaný voľný priestor - a tu je dobrým príkladom ostrov Sihoť v Bratislave, by sa mohli tieto priestory sprístupniť na také činnosti, ktoré nijakým spôsobom nemôžu ohrozovať bezpečnosť vodných zdrojov,“ povedal József Nagy.

Zároveň po dnešnom stretnutí zástupcov vodárenských spoločností nastal kľúčový posun v oblasti schválenia veľkých vodárenských projektov (projekty nad 50 mil. eur). Sedem projektov veľkých vodárenských spoločností už dlhšie stálo v Bruseli pre podozrenie ich stratovosti (dlhodobej neudržateľnosti). Na základe vydania nového výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa podarilo urobiť nový prepočet, ktorý určuje návratnosť týchto investícií. Práve nové prepočty vykonané za pomoci iniciatívy JASPERS ukazujú, že by tieto projekty mohli byť hodnotené ako udržateľné. Najväčší problém je teda odstránený, čo potvrdila aj neoficiálna komunikácia s Bruselom. Minister József Nagy: „Po predložení výsledkov týchto prepočtov do Bruselu očakávame, že by v krátkej dobe mohol nastať pozitívny posun v smere schválenia týchto veľkých vodárenských projektov, čo by pre Slovensko znamenalo zhruba 340 miliónov eur. Tým sa zabezpečí napojenie pre zhruba 70-tisíc ekvivalentných obyvateľov, t.j. zhruba 6500 pripojení na pitnú vodu a niekoľko tisíc nových pracovných miest.“

B. Hudáková

Stretnutie ministra s veľkými vodárenskými spoločnosťami

Správy / Ostatné / Stretnutie ministra s veľkými vodárenskými spoločnosťami

Aké sú môžnosti reklamy?

Zmena filozofie ochrany vodných zdrojov a možnosti ďalšieho financovania výstavby veľkých vodárenských projektov z fondov EÚ. Toto boli hlavné témy dnešného stretnutia ministra životného prostredia SR Józsefa Nagya so zástupcami veľkých vodárenských spoločností, zástupcom poradného orgánu EK (Jaspers) Davidom Taggom a  predsedom Asociácie vodárenských spoločností Jozefom Taričom. Suma 340-miliónov eur z európskych peňazí zabezpečí odkanalizovanie 70-tisíc obyvateľom Slovenska a vytvorí, resp. udrží niekoľko tisíc pracovných miest.

Bezpečnosť dodávok pitnej vody otvoril na stretnutí minister József Nagy. Problematika je aktuálna vzhľadom na  nedávnu udalosť, ktorá sa stala v Bratislave, keď po vniknutí cudzej osoby do vodojemu bolo od dodávok pitnej vody odstavené celé sídlisko. Minister J. Nagy: „Poprosil som zástupcov všetkých vodárenských spoločností, aby urobili všeobecný audit bezpečnosti všetkých svojich vodárenských zariadení.“ Ďalšiu aktuálnu  tému, ktorú na stretnutí otvorili bolo prehodnotenie filozofie ochrany ochranných pásiem v blízkosti vodárenských zdrojov, vzhľadom na to, že časť zariadení pochádza z povojnových čias aj nároky na ochranu ich ochranných pásiem nezodpovedajú aktuálnemu stavu. „Niektoré vodárenské objekty pochádzajú ešte z päťdesiatich rokov, keď bola trochu iná filozofia čo sa týka ohrozenia dodávok pitnej vody. Zhodli sme sa na tom, aby sa vyhodnotila a prehodnotila intenzita a efektivita ochrany vodných zdrojov. Nech sa vodné zdroje chránia modernými technológiami tam, kde reálne môžu vzniknúť problémy. Tam, kde je často zbytočne zaberaný voľný priestor - a tu je dobrým príkladom ostrov Sihoť v Bratislave, by sa mohli tieto priestory sprístupniť na také činnosti, ktoré nijakým spôsobom nemôžu ohrozovať bezpečnosť vodných zdrojov,“ povedal József Nagy.

Zároveň po dnešnom stretnutí zástupcov vodárenských spoločností nastal kľúčový posun v oblasti schválenia veľkých vodárenských projektov (projekty nad 50 mil. eur). Sedem projektov veľkých vodárenských spoločností už dlhšie stálo v Bruseli pre podozrenie ich stratovosti (dlhodobej neudržateľnosti). Na základe vydania nového výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa podarilo urobiť nový prepočet, ktorý určuje návratnosť týchto investícií. Práve nové prepočty vykonané za pomoci iniciatívy JASPERS ukazujú, že by tieto projekty mohli byť hodnotené ako udržateľné. Najväčší problém je teda odstránený, čo potvrdila aj neoficiálna komunikácia s Bruselom. Minister József Nagy: „Po predložení výsledkov týchto prepočtov do Bruselu očakávame, že by v krátkej dobe mohol nastať pozitívny posun v smere schválenia týchto veľkých vodárenských projektov, čo by pre Slovensko znamenalo zhruba 340 miliónov eur. Tým sa zabezpečí napojenie pre zhruba 70-tisíc ekvivalentných obyvateľov, t.j. zhruba 6500 pripojení na pitnú vodu a niekoľko tisíc nových pracovných miest.“

B. Hudáková

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok