Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Projekt Ako narábať s peniazmi bol úspešne ukončený

Správy / Mesto Vranov / Projekt Ako narábať s peniazmi bol úspešne ukončený

Projekt Ako narábať s peniazmi bol úspešne ukončený
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulú stredu sa v priestoroch komunitného centra Európa v Čemernom konalo vyhlasovanie výsledkov projektu Ako narábať s peniazmi, o ktorom sme vás už v našich novinách informovali. Pracovníčky oddelenia komunitnej sociálnej práce vo Vranove nad Topľou odmenili štyroch úspešných účastníkov. Projekt bol zorganizovaný na základe výzvy Nadácie pre deti Slovenska, ktorá pripravila program Škola rodinných financií. „Projekt sa zaoberá predovšetkým hospodárením rodín s vlastnými peniazmi, s vlastným rozpočtom a veľká pozornosť v tomto programe je venovaná aj finančným produktom, ktoré občania v súčasnosti využívajú. Zároveň sa pozornosť sústredila aj na rizikové správanie, ku ktorému dochádza pri využívaní týchto produktov,“ vysvetlila vedúca oddelenia komunitnej sociálnej práce Gabriela Brandoburová s tým, že sa to týka hlavne tých kategórii občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi, majú nízke príjmy a teda dosť často tieto produkty využívajú. Pri terénnej práci sa následne občania takýmto spôsobom dostávajú do problémov. „Napríklad neuvedomujú si riziko účtu založeného v banke, kde je možné prečerpať hotovosť a vlastne tým vzniká oveľa väčší únik peňazí z rozpočtu, ako je spotreba.  Chceli sme  im podať informácie, ktoré súvisia práve s týmito rizikami. Informáciu sme podali i vo vzdelávacej časti, no určite viac to prijali v časti praktickej, keď sme rozobrali konkrétnu situáciu danej rodiny. Ukazovali sme ako sa môže z malej čiastky peňazí, ktorú občan dlhuje, vytvoriť jeden veľký balík. Ten sa následne stáva ťarchou pre rodinu na dlhšie obdobie a vážne tak znižuje jej životnú úroveň,“ objasnila G. Brandoburová. Výsledkom projektu je pohľad aktívnych účastníkov na to, ako vyzerá hospodárenie v rodine a ako sa treba správať voči peniazom. „Určite títo ľudia urobili určité korekcie aj vo svojom správaní a je to vidieť aj na tom, že nasporili čiastku, ktorá predtým nebola. Rozhodne si uvedomili aj to, ako s tými peniazmi narábajú, aké sú ich výdavky, aké sú z toho vyplývajúce osobné vlastnosti, ktoré nesprávnym spôsobom usmerňujú narábanie s peniazmi,“ priblížila vedúca oddelenia komunitnej sociálnej práce. Záujem v rómskej lokalite v Čemernom bol vo vzdelávacej časti početný. Ako nám bolo povedané, striedalo sa tu viacej účastníkov, ale nebola splnená očakávaná úloha. Záujemcovia sa mali zúčastniť celého vzdelávacieho cyklu, ktorý pozostával zo štyroch dní. Veľký záujem prejavovali najmä o také aktivity, ktoré im môžu priniesť nejaký ďalší príjem. „Majú sklon k investovaniu, ale už horšie je to vtedy, keď začneme rozprávať o tom, že majú nesprávny nejaký návyk pri narábaní s peniazmi. Vtedy začal záujem postupne klesať,“ uviedla G. Brandoburová. Vzdelávacia časť pozostávala zo štyroch seminárov, kde jeden seminár trval štyri hodiny a opakoval sa každý týždeň. Terénne sociálne pracovníčky účastníkom projektu prednášali, diskutovali a taktiež s nimi rozvíjali aj rôzne pracovné aktivity. „Napríklad sme sa ich pokúsili motivovať k tomu, aby v sebe našli nejaké osobné vlohy a predpoklady na to, aby  si mohli trebárs privyrábať vlastnou remeselnou prácou. Takže sme vyrábali bižutériu, či plietli košíky z papiera,“ povedala vedúca oddelenia. V praktickej časti mali účastníci projektu zbierať pokladničné doklady, robiť si evidenciu príjmov a výdavkov a na konci mesiaca to všetko spočítali a následne vyhodnotili. V stredu boli vyhodnotení štyria úspešní absolventi. Tibor Kuneš a Martina Geciová splnili podmienku projektu k tomu, aby dostali aj finančné ocenenie. Viedli si evidenciu a zároveň si vybrali nejaký produkt v banke, na ktorý si následne uložili nasporenú čiastku. K tomu im teraz pribudne aj finančná odmena vo výške 50 eur, ktoré dostanú od Nadácie pre deti Slovenska. Tibor Kuneš sa k účasti na projekte vyjadril: „Som rád, že sa  projekt uskutočnil, pretože som sa naučil sporiť a menej kupovať. Mal som aj nejaké problémy, lebo som požičiaval peniaze kamarátom aj rodine. Chcel by som si nasporiť peniaze a vybudovať firmu. Ak by sa mi darilo, chcel by som podporovať organizácie, ktoré to potrebujú.“ Druhá odmenená účastníčka projektu, Martina Geciová, dodala: „Som rada, že som tam bola a mohla sa niečo naučiť. Osvojila som si princíp investovania peňazí. Pomohla som aj rodine. Otvorila som si vkladnú knižku, kde si som odložila nasporené peniaze.“ Druhí dvaja boli vyhodnotení ako úspešní absolventi. Tie aktivity robili v súlade s poznatkami, ktoré dostali vo vzdelávacej časti, ale vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu v rodine sa im nepodarilo vytvoriť úsporu. Všetkým štyrom účastníkom  odovzdal poslanec za mestskú časť Čemerné Michal Mudrák diplomy. „V projekte sme očakávali, že bude v každej skupine pracovať šesť až desať ľudí. My sme mali záujem o to, aby to boli manželské páry. Podarilo sa nám nakoniec získať len jeden manželský pár, jednu účastníčku v Čemernom a dvoch na Rodinnej oblasti. Spokojnosť z mojej strany je určite v tom, že sme nahliadli do tých problémov, ktoré ľudia majú. Doteraz sme to videli tak, že prišiel človek s problémom splácať dlhy a ostalo to len na povrchovej rovine. V projekte sme išli naozaj do hĺbky, teda videli sme aké sú problémy v rodine a prečo sa vlastne ľudia zadlžujú,“ uzavrela Gabriela Brandoburová s tým, projekt priniesol určite množstvo informácií, ktoré môžu pracovníčky zúžitkovať ďalej pri svoje terénnej práci.

Projekt Ako narábať s peniazmi bol úspešne ukončený

Správy / Mesto Vranov / Projekt Ako narábať s peniazmi bol úspešne ukončený

Projekt Ako narábať s peniazmi bol úspešne ukončený
Aké sú môžnosti reklamy?

Uplynulú stredu sa v priestoroch komunitného centra Európa v Čemernom konalo vyhlasovanie výsledkov projektu Ako narábať s peniazmi, o ktorom sme vás už v našich novinách informovali. Pracovníčky oddelenia komunitnej sociálnej práce vo Vranove nad Topľou odmenili štyroch úspešných účastníkov. Projekt bol zorganizovaný na základe výzvy Nadácie pre deti Slovenska, ktorá pripravila program Škola rodinných financií. „Projekt sa zaoberá predovšetkým hospodárením rodín s vlastnými peniazmi, s vlastným rozpočtom a veľká pozornosť v tomto programe je venovaná aj finančným produktom, ktoré občania v súčasnosti využívajú. Zároveň sa pozornosť sústredila aj na rizikové správanie, ku ktorému dochádza pri využívaní týchto produktov,“ vysvetlila vedúca oddelenia komunitnej sociálnej práce Gabriela Brandoburová s tým, že sa to týka hlavne tých kategórii občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi, majú nízke príjmy a teda dosť často tieto produkty využívajú. Pri terénnej práci sa následne občania takýmto spôsobom dostávajú do problémov. „Napríklad neuvedomujú si riziko účtu založeného v banke, kde je možné prečerpať hotovosť a vlastne tým vzniká oveľa väčší únik peňazí z rozpočtu, ako je spotreba.  Chceli sme  im podať informácie, ktoré súvisia práve s týmito rizikami. Informáciu sme podali i vo vzdelávacej časti, no určite viac to prijali v časti praktickej, keď sme rozobrali konkrétnu situáciu danej rodiny. Ukazovali sme ako sa môže z malej čiastky peňazí, ktorú občan dlhuje, vytvoriť jeden veľký balík. Ten sa následne stáva ťarchou pre rodinu na dlhšie obdobie a vážne tak znižuje jej životnú úroveň,“ objasnila G. Brandoburová. Výsledkom projektu je pohľad aktívnych účastníkov na to, ako vyzerá hospodárenie v rodine a ako sa treba správať voči peniazom. „Určite títo ľudia urobili určité korekcie aj vo svojom správaní a je to vidieť aj na tom, že nasporili čiastku, ktorá predtým nebola. Rozhodne si uvedomili aj to, ako s tými peniazmi narábajú, aké sú ich výdavky, aké sú z toho vyplývajúce osobné vlastnosti, ktoré nesprávnym spôsobom usmerňujú narábanie s peniazmi,“ priblížila vedúca oddelenia komunitnej sociálnej práce. Záujem v rómskej lokalite v Čemernom bol vo vzdelávacej časti početný. Ako nám bolo povedané, striedalo sa tu viacej účastníkov, ale nebola splnená očakávaná úloha. Záujemcovia sa mali zúčastniť celého vzdelávacieho cyklu, ktorý pozostával zo štyroch dní. Veľký záujem prejavovali najmä o také aktivity, ktoré im môžu priniesť nejaký ďalší príjem. „Majú sklon k investovaniu, ale už horšie je to vtedy, keď začneme rozprávať o tom, že majú nesprávny nejaký návyk pri narábaní s peniazmi. Vtedy začal záujem postupne klesať,“ uviedla G. Brandoburová. Vzdelávacia časť pozostávala zo štyroch seminárov, kde jeden seminár trval štyri hodiny a opakoval sa každý týždeň. Terénne sociálne pracovníčky účastníkom projektu prednášali, diskutovali a taktiež s nimi rozvíjali aj rôzne pracovné aktivity. „Napríklad sme sa ich pokúsili motivovať k tomu, aby v sebe našli nejaké osobné vlohy a predpoklady na to, aby  si mohli trebárs privyrábať vlastnou remeselnou prácou. Takže sme vyrábali bižutériu, či plietli košíky z papiera,“ povedala vedúca oddelenia. V praktickej časti mali účastníci projektu zbierať pokladničné doklady, robiť si evidenciu príjmov a výdavkov a na konci mesiaca to všetko spočítali a následne vyhodnotili. V stredu boli vyhodnotení štyria úspešní absolventi. Tibor Kuneš a Martina Geciová splnili podmienku projektu k tomu, aby dostali aj finančné ocenenie. Viedli si evidenciu a zároveň si vybrali nejaký produkt v banke, na ktorý si následne uložili nasporenú čiastku. K tomu im teraz pribudne aj finančná odmena vo výške 50 eur, ktoré dostanú od Nadácie pre deti Slovenska. Tibor Kuneš sa k účasti na projekte vyjadril: „Som rád, že sa  projekt uskutočnil, pretože som sa naučil sporiť a menej kupovať. Mal som aj nejaké problémy, lebo som požičiaval peniaze kamarátom aj rodine. Chcel by som si nasporiť peniaze a vybudovať firmu. Ak by sa mi darilo, chcel by som podporovať organizácie, ktoré to potrebujú.“ Druhá odmenená účastníčka projektu, Martina Geciová, dodala: „Som rada, že som tam bola a mohla sa niečo naučiť. Osvojila som si princíp investovania peňazí. Pomohla som aj rodine. Otvorila som si vkladnú knižku, kde si som odložila nasporené peniaze.“ Druhí dvaja boli vyhodnotení ako úspešní absolventi. Tie aktivity robili v súlade s poznatkami, ktoré dostali vo vzdelávacej časti, ale vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu v rodine sa im nepodarilo vytvoriť úsporu. Všetkým štyrom účastníkom  odovzdal poslanec za mestskú časť Čemerné Michal Mudrák diplomy. „V projekte sme očakávali, že bude v každej skupine pracovať šesť až desať ľudí. My sme mali záujem o to, aby to boli manželské páry. Podarilo sa nám nakoniec získať len jeden manželský pár, jednu účastníčku v Čemernom a dvoch na Rodinnej oblasti. Spokojnosť z mojej strany je určite v tom, že sme nahliadli do tých problémov, ktoré ľudia majú. Doteraz sme to videli tak, že prišiel človek s problémom splácať dlhy a ostalo to len na povrchovej rovine. V projekte sme išli naozaj do hĺbky, teda videli sme aké sú problémy v rodine a prečo sa vlastne ľudia zadlžujú,“ uzavrela Gabriela Brandoburová s tým, projekt priniesol určite množstvo informácií, ktoré môžu pracovníčky zúžitkovať ďalej pri svoje terénnej práci.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok