Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prehliadka tvorivých choreografií splnila náročné kritéria

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Prehliadka tvorivých choreografií splnila náročné kritéria

Prehliadka tvorivých choreografií splnila náročné kritéria
Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínske osvetové stredisko v spolupráci s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou hostilo poslednú septembrovú nedeľu v rámci krajskej súťažnej prehliadky najlepšie folklórne kolektívy Prešovského kraja. Krajská súťaž sa uskutočnila s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Krajská súťažná prehliadka tvorivých choreografií 2011 je ďalším stupňom celoštátnej súťaže. „Súťažné prehliadky vytvárajú priestor pre prezentáciu aktívnej tvorby choreografov, ktorých cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudovej kultúry Slovenska. Sú jedným z viacerých typov podujatí, ktoré vytvárajú motiváciu pre aktívnu choreografickú tvorbu, konfrontáciu smerovania choreografickej tvorby v amatérskych folklórnych kolektívoch, zachovávanie štýlu lokálnej a regionálnej znakovosti v choreografickej tvorbe, a taktiež prinášajú výmenu skúseností v odbornom hodnotení,“ ozrejmil organizátor súťaže Erik Marcin s tým, že  táto súťažná prehliadka sa uskutočňuje pravidelne v trojročnom intervale. „Odbornú porotu účinkujúci milo prekvapili vysokou umeleckou, interpretačnou a technickou pripravenosťou,“ podotkol E. Marcin. Jej predsedom bol vysokoškolský pedagóg Mgr. Emil Tomáš Bartko, PhD. Prísediacimi boli choreograf a tanečník Ladislav Bačinský a známy etnológ PhDr. Martin Mešša. Porota hodnotila desať kolektívov – FS Magura, FS Dúbrava, FS Vranovčan, FS Orgonina, FS Tarka, FS Šíňava, FS Torysa, FS Šarišan, FS Sabinovčan, DFsk Raslavičan, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (malá a veľká forma). Výsledky hodnotenia  premietli do zaradenia v troch pásmach – zlaté, strieborné , bronzové. Kategória A ( veľká forma ) - V zlatom pásme sa umiestnili FS MAGURA priamy postup „Při muzice“, FS DÚBRAVA  s návrhom na postup „Z takoho ja kraju“, FS VRANOVČAN druhý návrh na postup „Čardáš po cigánsky zo Sečovskej Polianky“. V striebornom pásme sa umiestnil FS ORGONINA „Čardáš a šarišpolky z Pavloviec“. V bronzovom pásme sa umiestnili FS TARKA „Olivačka“, FS ŠIŇAVA „Čardáš z kamenice nad Cirochou“, FS TORYSA „V Raslavicoch na mostku“. Kategória B (malá forma ) - V zlatom pásme sa umiestnil FS VRANOVČAN priamy postup „U Finticoch na tancu“. V striebornom pásme sa umiestnili FS MAGURA „Po goraľski“, FS ŠARIŠAN „Čardáš friškom“, DFSk RASLAVIČAN „Pred muziku“. V bronzovom pásme sa umiestnil  FS SABINOVČAN „Groše, zlatky, taľare. Ako nám povedal sám organizátor: „Nie je to len o tom, ako dokážu súbory tancovať, ale aj o tom, ako zachovávajú kultúru, akú majú úctu a aké sú tam hodnoty.“ Vystúpenia jednotlivých účinkujúcich neprekvapili len odbornú porotu, ale roztlieskali aj preplnenú sálu. „Veľmi zaujímavé čísla, ktoré mohli ľudia vidieť boli vystúpenia víťazných súborov Magura, Dúbrava, či FS Vranovčan, ktorý predviedol pre nás známy Čardáš po cigánsky zo Sečovskej Polianky. Je to čardáš podľa Vasiľa Mika z Poše, ktorý je nositeľom ľudových tradícii. Musím vyzdvihnúť aj vystúpenia ostatných súborov, a to folklórneho súboru Orgonina, Tarka, Torysa, či Šíňava. V rámci malých foriem mal FS Vranovčan veľmi peknú choreografiu „U Finticoch na tancu“, ktorej dal vlastne motiviku ľúbosti aká môže byť. Peter Kocák ju veľmi pekne vystihol tanečne aj dramaticky. Čiže to bolo jednoznačné číslo, ktoré postupovalo na celoštátnu súťaž. Umocnené bolo pekným spevom. No samozrejme aj ostatné súbory predviedli veľmi pekné choreografie,“ priblížil E. Marcin. Po celej súťaži bol odborný seminár, ktorý viedol etnológ Martin Mešša. Jednotlivým folklórnym súborom upresnil niektoré ľudové prvky, akým bol napríklad odev, ktorý spĺňal aj istú znakovosť. „Napríklad mašle vo vlasoch nosili mladé dievčatá, keď boli slobodné. Vydaté ženy nosili záčepku a tiež bol rozdiel keď mala jedno dieťa, dve, či tri. Taktiež podľa záčepky vedeli ľudia rozoznať koľko má asi rokov. Po výtvarnej stránke mal odev rovnako svoju funkciu. V rámci farieb nám pripomenul, že sa ľudia inšpirovali väčšinou tým, čo videli, respektíve zachovávali to čo videli. Fialový kroj sa nosil v adventnom období a zelený v pôstnom období pred Veľkou nocou. Chlapci zasa mali odev taký jednoduchý. Keď sa dostali do mládeneckého stavu, tak bol cez rituály prijatý za parobka. Vtedy dostal pierko a klobúk. No a keď sa oženil, žena mu pierko z hlavy dala dole. Bol to pre účinkujúcich taký etnologický prínos, aby súbory do budúcnosti vedeli, aký význam majú vlastne kroje pri tancovaní. Keďže mnohokrát sa neberie do úvahy práve jeho význam. Hlavná vec, že vôbec nejaký majú. Bol by som veľmi rád, keby sa podobné workshopy resp. školenia konali v rámci takýchto súťaží,“ uzavrel organizátor E. Marcin.

Prehliadka tvorivých choreografií splnila náročné kritéria

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Prehliadka tvorivých choreografií splnila náročné kritéria

Prehliadka tvorivých choreografií splnila náročné kritéria
Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínske osvetové stredisko v spolupráci s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou hostilo poslednú septembrovú nedeľu v rámci krajskej súťažnej prehliadky najlepšie folklórne kolektívy Prešovského kraja. Krajská súťaž sa uskutočnila s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Krajská súťažná prehliadka tvorivých choreografií 2011 je ďalším stupňom celoštátnej súťaže. „Súťažné prehliadky vytvárajú priestor pre prezentáciu aktívnej tvorby choreografov, ktorých cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudovej kultúry Slovenska. Sú jedným z viacerých typov podujatí, ktoré vytvárajú motiváciu pre aktívnu choreografickú tvorbu, konfrontáciu smerovania choreografickej tvorby v amatérskych folklórnych kolektívoch, zachovávanie štýlu lokálnej a regionálnej znakovosti v choreografickej tvorbe, a taktiež prinášajú výmenu skúseností v odbornom hodnotení,“ ozrejmil organizátor súťaže Erik Marcin s tým, že  táto súťažná prehliadka sa uskutočňuje pravidelne v trojročnom intervale. „Odbornú porotu účinkujúci milo prekvapili vysokou umeleckou, interpretačnou a technickou pripravenosťou,“ podotkol E. Marcin. Jej predsedom bol vysokoškolský pedagóg Mgr. Emil Tomáš Bartko, PhD. Prísediacimi boli choreograf a tanečník Ladislav Bačinský a známy etnológ PhDr. Martin Mešša. Porota hodnotila desať kolektívov – FS Magura, FS Dúbrava, FS Vranovčan, FS Orgonina, FS Tarka, FS Šíňava, FS Torysa, FS Šarišan, FS Sabinovčan, DFsk Raslavičan, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (malá a veľká forma). Výsledky hodnotenia  premietli do zaradenia v troch pásmach – zlaté, strieborné , bronzové. Kategória A ( veľká forma ) - V zlatom pásme sa umiestnili FS MAGURA priamy postup „Při muzice“, FS DÚBRAVA  s návrhom na postup „Z takoho ja kraju“, FS VRANOVČAN druhý návrh na postup „Čardáš po cigánsky zo Sečovskej Polianky“. V striebornom pásme sa umiestnil FS ORGONINA „Čardáš a šarišpolky z Pavloviec“. V bronzovom pásme sa umiestnili FS TARKA „Olivačka“, FS ŠIŇAVA „Čardáš z kamenice nad Cirochou“, FS TORYSA „V Raslavicoch na mostku“. Kategória B (malá forma ) - V zlatom pásme sa umiestnil FS VRANOVČAN priamy postup „U Finticoch na tancu“. V striebornom pásme sa umiestnili FS MAGURA „Po goraľski“, FS ŠARIŠAN „Čardáš friškom“, DFSk RASLAVIČAN „Pred muziku“. V bronzovom pásme sa umiestnil  FS SABINOVČAN „Groše, zlatky, taľare. Ako nám povedal sám organizátor: „Nie je to len o tom, ako dokážu súbory tancovať, ale aj o tom, ako zachovávajú kultúru, akú majú úctu a aké sú tam hodnoty.“ Vystúpenia jednotlivých účinkujúcich neprekvapili len odbornú porotu, ale roztlieskali aj preplnenú sálu. „Veľmi zaujímavé čísla, ktoré mohli ľudia vidieť boli vystúpenia víťazných súborov Magura, Dúbrava, či FS Vranovčan, ktorý predviedol pre nás známy Čardáš po cigánsky zo Sečovskej Polianky. Je to čardáš podľa Vasiľa Mika z Poše, ktorý je nositeľom ľudových tradícii. Musím vyzdvihnúť aj vystúpenia ostatných súborov, a to folklórneho súboru Orgonina, Tarka, Torysa, či Šíňava. V rámci malých foriem mal FS Vranovčan veľmi peknú choreografiu „U Finticoch na tancu“, ktorej dal vlastne motiviku ľúbosti aká môže byť. Peter Kocák ju veľmi pekne vystihol tanečne aj dramaticky. Čiže to bolo jednoznačné číslo, ktoré postupovalo na celoštátnu súťaž. Umocnené bolo pekným spevom. No samozrejme aj ostatné súbory predviedli veľmi pekné choreografie,“ priblížil E. Marcin. Po celej súťaži bol odborný seminár, ktorý viedol etnológ Martin Mešša. Jednotlivým folklórnym súborom upresnil niektoré ľudové prvky, akým bol napríklad odev, ktorý spĺňal aj istú znakovosť. „Napríklad mašle vo vlasoch nosili mladé dievčatá, keď boli slobodné. Vydaté ženy nosili záčepku a tiež bol rozdiel keď mala jedno dieťa, dve, či tri. Taktiež podľa záčepky vedeli ľudia rozoznať koľko má asi rokov. Po výtvarnej stránke mal odev rovnako svoju funkciu. V rámci farieb nám pripomenul, že sa ľudia inšpirovali väčšinou tým, čo videli, respektíve zachovávali to čo videli. Fialový kroj sa nosil v adventnom období a zelený v pôstnom období pred Veľkou nocou. Chlapci zasa mali odev taký jednoduchý. Keď sa dostali do mládeneckého stavu, tak bol cez rituály prijatý za parobka. Vtedy dostal pierko a klobúk. No a keď sa oženil, žena mu pierko z hlavy dala dole. Bol to pre účinkujúcich taký etnologický prínos, aby súbory do budúcnosti vedeli, aký význam majú vlastne kroje pri tancovaní. Keďže mnohokrát sa neberie do úvahy práve jeho význam. Hlavná vec, že vôbec nejaký majú. Bol by som veľmi rád, keby sa podobné workshopy resp. školenia konali v rámci takýchto súťaží,“ uzavrel organizátor E. Marcin.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok