Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Deň otvorených dverí na Obvodnom úrade vo Vranove

Správy / Oznamy / Deň otvorených dverí na Obvodnom úrade vo Vranove

Obvodný úrad Vranov nad Topľou pripravuje v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie „Dni otvorených dverí“.Na základe iniciatívy Rady Európy, zameranej na podporu miestnej demokracie a myšlienky demokratickej účasti občanov na verejnom živote, prebieha každoročne na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni Európsky týždeň miestnej demokracie / ETMD /.Tento projekt je vhodnou príležitosťou ako prezentovať  otvorenosť a uplatňovanie demokratických princípov v miestnej a regionálnej demokracii. Nosnou témou tohtoročného týždňa, ktorý sa bude konať v dňoch 10.-16.októbra 2011 v celej Európe, sú : „Ľudské práva na miestnej úrovni“. Termín konania týždňa je odvodený odo dňa, keď bola otvorená na podpis Európska charta miestnej samosprávy, ktorá je základným dokumentom určujúcim postavenie miestnej samosprávy v každom európskom štáte, t.j. 15. október 1985.ETMD je každoročné podujatie vytvorené na zvýšenie povedomia občanov Európy o tom, ako pracujú miestne orgány a aké možnosti majú občania v rámci rozhodovacieho procesu. Do tohtoročného týždňa sa svojimi aktivitami zapojil aj Obvodný úrad Vranov nad Topľou, ktorý v dňoch 10.-11. októbra 2011 pripravuje „ Dni otvorených dverí“, určené  pre žiakov stredných škôl.  

PaedDr. Mária Jakubová, prednostka Obvodného úradu Vranov nad Topľou
 

Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Deň otvorených dverí na Obvodnom úrade vo Vranove

Správy / Oznamy / Deň otvorených dverí na Obvodnom úrade vo Vranove

Obvodný úrad Vranov nad Topľou pripravuje v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie „Dni otvorených dverí“.Na základe iniciatívy Rady Európy, zameranej na podporu miestnej demokracie a myšlienky demokratickej účasti občanov na verejnom živote, prebieha každoročne na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni Európsky týždeň miestnej demokracie / ETMD /.Tento projekt je vhodnou príležitosťou ako prezentovať  otvorenosť a uplatňovanie demokratických princípov v miestnej a regionálnej demokracii. Nosnou témou tohtoročného týždňa, ktorý sa bude konať v dňoch 10.-16.októbra 2011 v celej Európe, sú : „Ľudské práva na miestnej úrovni“. Termín konania týždňa je odvodený odo dňa, keď bola otvorená na podpis Európska charta miestnej samosprávy, ktorá je základným dokumentom určujúcim postavenie miestnej samosprávy v každom európskom štáte, t.j. 15. október 1985.ETMD je každoročné podujatie vytvorené na zvýšenie povedomia občanov Európy o tom, ako pracujú miestne orgány a aké možnosti majú občania v rámci rozhodovacieho procesu. Do tohtoročného týždňa sa svojimi aktivitami zapojil aj Obvodný úrad Vranov nad Topľou, ktorý v dňoch 10.-11. októbra 2011 pripravuje „ Dni otvorených dverí“, určené  pre žiakov stredných škôl.  

PaedDr. Mária Jakubová, prednostka Obvodného úradu Vranov nad Topľou
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok