Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Špivanočky mojo

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Špivanočky mojo

Špivanočky mojo
Aké sú môžnosti reklamy?

Obec Nižný Hrabovec, ZO JDS v Nižnom Hrabovci v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou pripravili pod týmto názvom v pekné slnečné nedeľné popoludnie 18.9.2011 v Kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci prehliadku folklórnych skupín seniorov.

S rovnakým názvom piesne sa v úvodnom vystúpení predstavila ženská spevácka skupina Potoky z Nižného Hrabovca. Ako prví sa k nim pridali Adamko Jonek a Katka Hričáková s piesňou „Mám ja štyri kone.“ Obaja sa spevu venujú od útleho detstva, spievajú a tancujú v detskom folklórnom súbore Hrabovka a podobne ako ďalší účinkujúci Jakub Oleárnik majú za sebou rôzne ocenenia zo speváckych súťaží – Talenty v Dlhom Klčove a Slávik Slovenska. V jeho podaní sme si vypočuli pieseň „Orgonina, orgonina.“

Starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská privítala hostí, predsedov ZO JDS v okrese, starostov obcí, účinkujúcich a všetkých prítomných. O tom, že aj sami chlapi vedia spievať a mnohokrát lepšie než ženy, nás presvedčila mužská spevácka skupina Hrušovské chlopi z Nižného Hrušova, ktorá sa môže pochváliť titulom trojnásobný víťaz okresnej súťaže Roztoky Banské. Táto 7-členná skupina vznikla v roku 2005 a pracuje pod vedením Martina Marčáka. Predstavili sa nám v dvoch vstupoch piesňami „Za našim valalom, Kec v Hrušove hrajú, Kec mi išol, Drobná komanička, Zaspala Hanička a Zašpivajme parobci.“ Na akordeóne ich sprevádzal Peter Žofčák.

Práve v týchto dňoch 16-členná skupina Ružičky z Vranova nad Topľou, pod vedením Nely Lukičovej, oslavuje 10.výročie založenia a na túto prehliadku si pripravila piesne „Oj, Haničko, Kedz ja išol večar po valale a Nevesta ja fertemešna.“

Keď si ženy z Poše naladia svoje hlasy, zahodia starosti za hravu a načrú do studnice našich materí, ozvú sa z ich hrdiel nezvyčajné pesničky. Pošančanky pod vedením Mgr. Anny Fetkovičovej zaspievali piesne „Ktorá dzivka do špivaňa, Taká ja dzivočka, Rozmarija želena, U tej Poši chyže a Odavala ja še.“ Na akordeóne ich doprevádzal Peter Kaľuha.

Spevácka skupina Bančanky z malebnej dedinky Banské, ležiaca v krásnom prostredí strednej časti Slanských vrchov vznikla v roku 2008. Skupina má v súčasnosti 7 členov, pracuje pod vedením Mgr. Anny Guziovej a na akordeóne ich sprevádza Ján Hanusin. Z ich repertoáru, ktorý tvoria predovšetkým piesne nášho regiónu, sme si vypočuli „Na valale sosna, Keľo raz ja vyjdzem a Zrada je mamočko.“ Z ich výborného vystúpenia mali radosť aj starosta obce Banské Štefan Petruň a predsedníčka ZO JDS Helena Štovková, ktorí ich prišli do Nižného Hrabovca povzbudiť.

Folklórna skupina ROVINA pôsobí pri obecnom úrade v Dlhom Klčove. Tento kolektív bol založený v roku 2002 a účinkuje v ňom 24 členov. Vedúcim skupiny je Juraj Kuruc, ktorý ich sprevádzal aj na akordeóne. Skupina dosahuje dobré výsledky pri uchovávaní a šírení ľudovej kultúry, o čom svedčia aj dve vydané CD nosiče pod názvom „A na Dluhim oheň horí, švici še a Na bilej pojsceli.“ V ich podaní sme si vypočuli piesne „Mala že ja mala, Sadzila moja mac, Hej uderila strela, Ruža u poharu, Firči, že mi vrecenočko, firči.“

Druhú časť prehliadky otvorili Vranovskí heligonkári. Takto si hovorí 6-členná skupina heligonkárov, ktorá vznikla v jeseni 2009. Za toto krátke obdobie sa predstavili pri rôznych príležitostiach v rámci celého nášho regiónu. Paradoxom je, že aj keď si hovoria Vranovskí heligonkári, žiaden z členov nie je rodený Vranovčan. Bartolomej Bak a Vladimír Kováč sú z Komáran, Ján Hurný z Kamennej Poruby, Pavol Hájnik z Merníka, Dušan Boroš z Kučína a Juraj Kuruc z Oľky. V dvoch vstupoch sa predstavili piesňami „Začala še moja milá, Pobili me včera, Šej, hoj, parobci do kosy, A na našej ožimine, Keby ne ja abo ne ty, Kovaľu, Kovaľu a Sadzi dzivče drobnú rozmariju.“

Druhým hosťom, ktorý prijal pozvanie, bola zmiešaná spevácka skupina Dolinka z Veľkých Ozoroviec. História uvádza, že prvýkrát sa stretli v decembri 2002. Zozbierali piesne, ktoré v minulosti spievali ľudia z ich dediny. Elán bol, aj sa spievalo, len im chýbala muzika. A tak vtedajšia starostka Anna Kováčová oslovila Mgr. Jána Čverčka, ktorý bez zaváhania súhlasil a dodnes ich sprevádza na akordeóne. V súčasnosti má spevácka skupina 16 členov a v ich repertoári sa nachádzajú piesne z blízkeho okolia.

Záver prehliadky patril opäť starostke obce. Poďakovala sa členkám ženskej speváckej skupiny Potoky, pod vedením Marty Jakubovej, ktoré to organizačne zvládli na jednotku, podpredsedníčke Okresnej organizácie JDS Anne Jonekovej, moderátorkám programu Mgr. Zuzke Jonekovej a PaedDr. Jane Staškovej, ľudovej hudbe pod vedením Mgr. art. Eduarda Tokára. Pri tejto príležitosti boli účinkujúcim skupinám odovzdané ďakovné listy. Krátkym príhovorom vyjadrila úprimnú radosť nad oživením kultúrneho diania v Nižnom Hrabovci riaditeľka HZOS vo Vranove n.T. Mgr. Anna Gdovinová a pochválila profesionálne zvládnutie podujatia Špivanočky mojo. Poďakovanie rovnako patrilo aj všetkým sponzorom.

Dobrá nálada pokračovala aj počas spoločného posedenia, ktoré cez spev prerástlo do spontánneho potancovania si.

A na záver je treba vysloviť presvedčenie, že sa o rok stretneme znova, možno vo väčšom počte a ešte s kvalitnejšími výkonmi.

HZOS Vranov nad Topľou

Špivanočky mojo

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Špivanočky mojo

Špivanočky mojo
Aké sú môžnosti reklamy?

Obec Nižný Hrabovec, ZO JDS v Nižnom Hrabovci v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou pripravili pod týmto názvom v pekné slnečné nedeľné popoludnie 18.9.2011 v Kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci prehliadku folklórnych skupín seniorov.

S rovnakým názvom piesne sa v úvodnom vystúpení predstavila ženská spevácka skupina Potoky z Nižného Hrabovca. Ako prví sa k nim pridali Adamko Jonek a Katka Hričáková s piesňou „Mám ja štyri kone.“ Obaja sa spevu venujú od útleho detstva, spievajú a tancujú v detskom folklórnom súbore Hrabovka a podobne ako ďalší účinkujúci Jakub Oleárnik majú za sebou rôzne ocenenia zo speváckych súťaží – Talenty v Dlhom Klčove a Slávik Slovenska. V jeho podaní sme si vypočuli pieseň „Orgonina, orgonina.“

Starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská privítala hostí, predsedov ZO JDS v okrese, starostov obcí, účinkujúcich a všetkých prítomných. O tom, že aj sami chlapi vedia spievať a mnohokrát lepšie než ženy, nás presvedčila mužská spevácka skupina Hrušovské chlopi z Nižného Hrušova, ktorá sa môže pochváliť titulom trojnásobný víťaz okresnej súťaže Roztoky Banské. Táto 7-členná skupina vznikla v roku 2005 a pracuje pod vedením Martina Marčáka. Predstavili sa nám v dvoch vstupoch piesňami „Za našim valalom, Kec v Hrušove hrajú, Kec mi išol, Drobná komanička, Zaspala Hanička a Zašpivajme parobci.“ Na akordeóne ich sprevádzal Peter Žofčák.

Práve v týchto dňoch 16-členná skupina Ružičky z Vranova nad Topľou, pod vedením Nely Lukičovej, oslavuje 10.výročie založenia a na túto prehliadku si pripravila piesne „Oj, Haničko, Kedz ja išol večar po valale a Nevesta ja fertemešna.“

Keď si ženy z Poše naladia svoje hlasy, zahodia starosti za hravu a načrú do studnice našich materí, ozvú sa z ich hrdiel nezvyčajné pesničky. Pošančanky pod vedením Mgr. Anny Fetkovičovej zaspievali piesne „Ktorá dzivka do špivaňa, Taká ja dzivočka, Rozmarija želena, U tej Poši chyže a Odavala ja še.“ Na akordeóne ich doprevádzal Peter Kaľuha.

Spevácka skupina Bančanky z malebnej dedinky Banské, ležiaca v krásnom prostredí strednej časti Slanských vrchov vznikla v roku 2008. Skupina má v súčasnosti 7 členov, pracuje pod vedením Mgr. Anny Guziovej a na akordeóne ich sprevádza Ján Hanusin. Z ich repertoáru, ktorý tvoria predovšetkým piesne nášho regiónu, sme si vypočuli „Na valale sosna, Keľo raz ja vyjdzem a Zrada je mamočko.“ Z ich výborného vystúpenia mali radosť aj starosta obce Banské Štefan Petruň a predsedníčka ZO JDS Helena Štovková, ktorí ich prišli do Nižného Hrabovca povzbudiť.

Folklórna skupina ROVINA pôsobí pri obecnom úrade v Dlhom Klčove. Tento kolektív bol založený v roku 2002 a účinkuje v ňom 24 členov. Vedúcim skupiny je Juraj Kuruc, ktorý ich sprevádzal aj na akordeóne. Skupina dosahuje dobré výsledky pri uchovávaní a šírení ľudovej kultúry, o čom svedčia aj dve vydané CD nosiče pod názvom „A na Dluhim oheň horí, švici še a Na bilej pojsceli.“ V ich podaní sme si vypočuli piesne „Mala že ja mala, Sadzila moja mac, Hej uderila strela, Ruža u poharu, Firči, že mi vrecenočko, firči.“

Druhú časť prehliadky otvorili Vranovskí heligonkári. Takto si hovorí 6-členná skupina heligonkárov, ktorá vznikla v jeseni 2009. Za toto krátke obdobie sa predstavili pri rôznych príležitostiach v rámci celého nášho regiónu. Paradoxom je, že aj keď si hovoria Vranovskí heligonkári, žiaden z členov nie je rodený Vranovčan. Bartolomej Bak a Vladimír Kováč sú z Komáran, Ján Hurný z Kamennej Poruby, Pavol Hájnik z Merníka, Dušan Boroš z Kučína a Juraj Kuruc z Oľky. V dvoch vstupoch sa predstavili piesňami „Začala še moja milá, Pobili me včera, Šej, hoj, parobci do kosy, A na našej ožimine, Keby ne ja abo ne ty, Kovaľu, Kovaľu a Sadzi dzivče drobnú rozmariju.“

Druhým hosťom, ktorý prijal pozvanie, bola zmiešaná spevácka skupina Dolinka z Veľkých Ozoroviec. História uvádza, že prvýkrát sa stretli v decembri 2002. Zozbierali piesne, ktoré v minulosti spievali ľudia z ich dediny. Elán bol, aj sa spievalo, len im chýbala muzika. A tak vtedajšia starostka Anna Kováčová oslovila Mgr. Jána Čverčka, ktorý bez zaváhania súhlasil a dodnes ich sprevádza na akordeóne. V súčasnosti má spevácka skupina 16 členov a v ich repertoári sa nachádzajú piesne z blízkeho okolia.

Záver prehliadky patril opäť starostke obce. Poďakovala sa členkám ženskej speváckej skupiny Potoky, pod vedením Marty Jakubovej, ktoré to organizačne zvládli na jednotku, podpredsedníčke Okresnej organizácie JDS Anne Jonekovej, moderátorkám programu Mgr. Zuzke Jonekovej a PaedDr. Jane Staškovej, ľudovej hudbe pod vedením Mgr. art. Eduarda Tokára. Pri tejto príležitosti boli účinkujúcim skupinám odovzdané ďakovné listy. Krátkym príhovorom vyjadrila úprimnú radosť nad oživením kultúrneho diania v Nižnom Hrabovci riaditeľka HZOS vo Vranove n.T. Mgr. Anna Gdovinová a pochválila profesionálne zvládnutie podujatia Špivanočky mojo. Poďakovanie rovnako patrilo aj všetkým sponzorom.

Dobrá nálada pokračovala aj počas spoločného posedenia, ktoré cez spev prerástlo do spontánneho potancovania si.

A na záver je treba vysloviť presvedčenie, že sa o rok stretneme znova, možno vo väčšom počte a ešte s kvalitnejšími výkonmi.

HZOS Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok