Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Najlepší mladí záchranári pracujú v Základnej škole Zámutov

Správy / Ostatné / Najlepší mladí záchranári pracujú v Základnej škole Zámutov

Najlepší mladí záchranári pracujú v Základnej škole Zámutov
Aké sú môžnosti reklamy?

Žiaci jedenástich základných škôl z okresu Vranov nad Topľou sa stretli na strelnici v Zámutove, aby si preverili svoje zručnosti a vedomosti v obvodnom kole 6. ročníka Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Ako nám na úvod vysvetlil vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu vo Vranove Pavol Molčan, cieľom akcie je priblížiť súťažnou formou mladým ľuďom základy sebaochrany a vzájomnej pomoci. „Súťaže mladých záchranárov sa organizujú po centrálnej línii, pretože je veľmi dôležité, aby sa už žiaci na základných školách učili ako správne reagovať v mimoriadnych situáciách, ktoré síce nie sú každodenným javom, ale ak sa vyskytnú, ich následky sú často fatálne. Túto športovú formu sme zvolili preto, aby si súťažiaci mohli hravým spôsobom otestovať, čo už ovládajú a či dokážu správne reagovať na jednotlivé momenty,“ vysvetľoval P. Molčan.

Po oficiálnom otvorení súťaže prednostkou ObÚ vo Vranove Máriou Jakubovou absolvovali tímy zložené z dvoch dievčat a dvoch chlapcov na 2-kilometrovom okruhu zástavky na šiestich stanovištiach, kde na nich čakali vedomostný test, civilná ochrana, požiarna ochrana, zdravotná príprava, pohyb v prírode a streľba zo vzduchovky. V konkurencii jedenástich družstiev nazbierali najviac bodov Anna Mattová (kapitánka), Ivana Baranová, Lukáš Tabačko a Michal Ovšák zo Základnej škole v Zámutove. Na druhom mieste skončila ZŠ v Bystrom a tretia priečka patrila CZŠ sv. D. Sávia vo Vranove. Právo postupu na krajské kolo majú prví dvaja v poradí. „Naše úspechy (na posledných dvoch ročníkoch obsadil Zámutov vždy druhé miesto, pozn. red.) sú kolektívnym dielom, pretože príprava prebieha na hodinách, z ktorých vedomosti môžeme využiť na súťaži. Okrem toho nám s topografiou pomohla E. Mižáková a so zdravotníckou prípravou I. Onuferová. Keďže na škole mám na starosti požiarnu ochranu, v tejto oblasti som sa žiakom venoval ja. Každý rok sa snažím vybrať troch starších žiakov a jedného mladšieho, ktorý ako kapitán tímu preberie štafetu na ďalšom ročníku. Som rád, že napriek iným záujmom súčasnej mladej generácie sa vždy nájdu žiaci s motiváciou a ochotou naučiť sa niečo navyše. Aj táto súťaž totiž prispieva k tomu, že mladí ľudia sa začínajú viac zaujímať o dianie okolo seba a na základe toho si uvedomujú dôsledky nezodpovedného konania,“ uviedol vedúci víťazného tímu Viliam Maxim zo Základnej školy Zámutov, ktorý by sa aj touto cestou chcel za vytvorené podmienky poďakovať riaditeľke ZŠ Ľubici Zajacovej.

V poradí 6. ročník sa niesol v znamení rekordného počtu jedenástich súťažných tímov a i preto mohol P. Molčan vyjadriť s prístupom ZŠ, priebehom a úrovňou spokojnosť. „Keď sme porovnávali tento ročník s predchádzajúcimi rokmi, konštatovali sme, že systematická príprava na školách sa podpisuje pod stále sa zvyšujúcu úroveň. Za rovnako dôležité považujem, že každý rok stretávame nových žiakov, čo znamená, že odovzdávanie vedomostí prebieha kontinuálne a stále viac mladých ľudí by malo byť pripravených zasiahnuť, ak sa ocitnú v mimoriadnej situácii,“ dodal P. Molčan.

Najlepší mladí záchranári pracujú v Základnej škole Zámutov

Správy / Ostatné / Najlepší mladí záchranári pracujú v Základnej škole Zámutov

Najlepší mladí záchranári pracujú v Základnej škole Zámutov
Aké sú môžnosti reklamy?

Žiaci jedenástich základných škôl z okresu Vranov nad Topľou sa stretli na strelnici v Zámutove, aby si preverili svoje zručnosti a vedomosti v obvodnom kole 6. ročníka Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Ako nám na úvod vysvetlil vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu vo Vranove Pavol Molčan, cieľom akcie je priblížiť súťažnou formou mladým ľuďom základy sebaochrany a vzájomnej pomoci. „Súťaže mladých záchranárov sa organizujú po centrálnej línii, pretože je veľmi dôležité, aby sa už žiaci na základných školách učili ako správne reagovať v mimoriadnych situáciách, ktoré síce nie sú každodenným javom, ale ak sa vyskytnú, ich následky sú často fatálne. Túto športovú formu sme zvolili preto, aby si súťažiaci mohli hravým spôsobom otestovať, čo už ovládajú a či dokážu správne reagovať na jednotlivé momenty,“ vysvetľoval P. Molčan.

Po oficiálnom otvorení súťaže prednostkou ObÚ vo Vranove Máriou Jakubovou absolvovali tímy zložené z dvoch dievčat a dvoch chlapcov na 2-kilometrovom okruhu zástavky na šiestich stanovištiach, kde na nich čakali vedomostný test, civilná ochrana, požiarna ochrana, zdravotná príprava, pohyb v prírode a streľba zo vzduchovky. V konkurencii jedenástich družstiev nazbierali najviac bodov Anna Mattová (kapitánka), Ivana Baranová, Lukáš Tabačko a Michal Ovšák zo Základnej škole v Zámutove. Na druhom mieste skončila ZŠ v Bystrom a tretia priečka patrila CZŠ sv. D. Sávia vo Vranove. Právo postupu na krajské kolo majú prví dvaja v poradí. „Naše úspechy (na posledných dvoch ročníkoch obsadil Zámutov vždy druhé miesto, pozn. red.) sú kolektívnym dielom, pretože príprava prebieha na hodinách, z ktorých vedomosti môžeme využiť na súťaži. Okrem toho nám s topografiou pomohla E. Mižáková a so zdravotníckou prípravou I. Onuferová. Keďže na škole mám na starosti požiarnu ochranu, v tejto oblasti som sa žiakom venoval ja. Každý rok sa snažím vybrať troch starších žiakov a jedného mladšieho, ktorý ako kapitán tímu preberie štafetu na ďalšom ročníku. Som rád, že napriek iným záujmom súčasnej mladej generácie sa vždy nájdu žiaci s motiváciou a ochotou naučiť sa niečo navyše. Aj táto súťaž totiž prispieva k tomu, že mladí ľudia sa začínajú viac zaujímať o dianie okolo seba a na základe toho si uvedomujú dôsledky nezodpovedného konania,“ uviedol vedúci víťazného tímu Viliam Maxim zo Základnej školy Zámutov, ktorý by sa aj touto cestou chcel za vytvorené podmienky poďakovať riaditeľke ZŠ Ľubici Zajacovej.

V poradí 6. ročník sa niesol v znamení rekordného počtu jedenástich súťažných tímov a i preto mohol P. Molčan vyjadriť s prístupom ZŠ, priebehom a úrovňou spokojnosť. „Keď sme porovnávali tento ročník s predchádzajúcimi rokmi, konštatovali sme, že systematická príprava na školách sa podpisuje pod stále sa zvyšujúcu úroveň. Za rovnako dôležité považujem, že každý rok stretávame nových žiakov, čo znamená, že odovzdávanie vedomostí prebieha kontinuálne a stále viac mladých ľudí by malo byť pripravených zasiahnuť, ak sa ocitnú v mimoriadnej situácii,“ dodal P. Molčan.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok