Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Najkrajším zvieraťom chovateľského dňa sa stala dojnica z Vechca

Správy / Ostatné / Najkrajším zvieraťom chovateľského dňa sa stala dojnica z Vechca

Najkrajším zvieraťom chovateľského dňa sa stala dojnica z Vechca
Aké sú môžnosti reklamy?

V poradí 12. regionálny chovateľský deň v Čaklove prilákal vystavovateľov z celého Východoslovenského regiónu a hostí z celého Slovenska. Zvieratá boli vystavované v kategóriách mäsových plemien, slovenského strakatého plemena a holšteinského plemena. Na výstave sa zúčastnilo 75 zvierat z 15 chovov. Premiérovo sa v areáli Strednej odbornej školy v Čaklove predstavil maďarský stepný dobytok. „Na našej výstave sa každoročne zúčastňuje od 70 do 90 kusov dobytka, vďaka čomu sme počtom jednou z najväčších výstav hovädzieho dobytka na Slovensku. Rovnako nás teší, že domáci a zahraniční hodnotitelia skonštatovali, že vystavované zvieratá dosahujú špičkovú kvalitu. Okrem hodnotenia vystaveného dobytka prebiehal aj základný výber býkov,“ uviedla riaditeľka BIOservisu, s. r. o. Prešov a organizátorka chovateľského dňa Iveta Varcholová.

Pozvanie do Čaklova prijal aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR Gabriel Csicsai. Vo svojom úvodnom príhovore vyjadril príjemné prekvapenie nad vysokou účasťou vystavovateľov, ktorým zároveň prisľúbil, že nová poľnohospodárska politika by mala priniesť v prospech malých chovateľov pozitívne zmeny. „Snahou ministerstva je, aby poľnohospodári, v tomto prípade chovatelia, dostali dotácie v prisľúbenej výške, čo však nezávisí iba od našej vôle, ale dôležitú úlohu v tomto smere zohrávajú rokovania na medzirezortnej úrovni. Napriek tomu môžeme byť hrdí na to, že napriek finančným ťažkostiam dokážu naši chovatelia produkovať kvalitné mäso za konkurencieschopné ceny. Transformácia novej poľnohospodárskej politiky si vyžiada dávku trpezlivosti, ale za plus považujem, a ukázalo sa to aj v Čaklove, že slovenský chov napreduje a rozvíja sa,“ hodnotil G. Csicsai.

Účasť na chovateľskom dni závisí po porade s chovateľom od nominácie zvierat Zväzom chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku. Počas prehliadky hodnotia vybrané kusy profesionálni bonitéri, ktorí kladú dôraz na komplexný súbor predpísaných štandardov pre plemená a pohlavie. „Vďaka tomu, že dovážame stále kvalitnejších plemenných býkov, kvalita našich zvierat stúpa. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že sme malá populácia. To znamená, že vo veľkom zahraničiu konkurovať nemôžeme, ale vďaka spomínanému dovozu držíme v genetike top líniu a preto verím, že niektoré z týchto zvierat sú porovnateľné s tými, ktoré môžeme vidieť na medzinárodných výstavách,“ konštatoval výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku Matúš Kohút.

Medzi najprestížnejšie ocenenia prehliadky patrí honor „Najkrajšie zviera výstavy“, ktorý si odniesla dojnica z Poľnohospodárskeho obchodného družstva vo Vechci, farma Ortaše. Ako nám vysvetlil hlavný zoo technik Juraj Bindas, v roku 2000 sa rozhodli vo vedení POD rozšíriť portfólio o dojareň a z toho dôvodu pristúpili ku kríženiu slovenského strakatého s holšteinským plemenom. Tento kombinovaný typ, v tomto prípade v pomere 75 ku 25-tim percentám, vykazuje dobrú masovú úžitkovosť a zároveň vysokú dojivosť. „Keď sme v roku 2000 zriadili dojareň, rozhodli sme sa zušľachtiť naše domáce plemeno holšteinským, ktoré má výbornú dojivosť. Ročne sme si dali za úlohu vyprodukovať milión litrov mlieka, no nedostatok krmiva kvôli minuloročnej nepriazni počasia nás v súčasnosti limituje na denný priemer 2 500 litrov. Toto ocenenie je však pre nás záväzkom a tiež dobrou reklamou. Keďže fungujeme v trhovom hospodárstve, našou prioritou ostáva produkovať kvalitné mäso a mlieko za najnižšie náklady, aby sme sa cenami mohli vyrovnať konkurencii,“ zdôraznil J. Bindas.

Najkrajším zvieraťom chovateľského dňa sa stala dojnica z Vechca

Správy / Ostatné / Najkrajším zvieraťom chovateľského dňa sa stala dojnica z Vechca

Najkrajším zvieraťom chovateľského dňa sa stala dojnica z Vechca
Aké sú môžnosti reklamy?

V poradí 12. regionálny chovateľský deň v Čaklove prilákal vystavovateľov z celého Východoslovenského regiónu a hostí z celého Slovenska. Zvieratá boli vystavované v kategóriách mäsových plemien, slovenského strakatého plemena a holšteinského plemena. Na výstave sa zúčastnilo 75 zvierat z 15 chovov. Premiérovo sa v areáli Strednej odbornej školy v Čaklove predstavil maďarský stepný dobytok. „Na našej výstave sa každoročne zúčastňuje od 70 do 90 kusov dobytka, vďaka čomu sme počtom jednou z najväčších výstav hovädzieho dobytka na Slovensku. Rovnako nás teší, že domáci a zahraniční hodnotitelia skonštatovali, že vystavované zvieratá dosahujú špičkovú kvalitu. Okrem hodnotenia vystaveného dobytka prebiehal aj základný výber býkov,“ uviedla riaditeľka BIOservisu, s. r. o. Prešov a organizátorka chovateľského dňa Iveta Varcholová.

Pozvanie do Čaklova prijal aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR Gabriel Csicsai. Vo svojom úvodnom príhovore vyjadril príjemné prekvapenie nad vysokou účasťou vystavovateľov, ktorým zároveň prisľúbil, že nová poľnohospodárska politika by mala priniesť v prospech malých chovateľov pozitívne zmeny. „Snahou ministerstva je, aby poľnohospodári, v tomto prípade chovatelia, dostali dotácie v prisľúbenej výške, čo však nezávisí iba od našej vôle, ale dôležitú úlohu v tomto smere zohrávajú rokovania na medzirezortnej úrovni. Napriek tomu môžeme byť hrdí na to, že napriek finančným ťažkostiam dokážu naši chovatelia produkovať kvalitné mäso za konkurencieschopné ceny. Transformácia novej poľnohospodárskej politiky si vyžiada dávku trpezlivosti, ale za plus považujem, a ukázalo sa to aj v Čaklove, že slovenský chov napreduje a rozvíja sa,“ hodnotil G. Csicsai.

Účasť na chovateľskom dni závisí po porade s chovateľom od nominácie zvierat Zväzom chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku. Počas prehliadky hodnotia vybrané kusy profesionálni bonitéri, ktorí kladú dôraz na komplexný súbor predpísaných štandardov pre plemená a pohlavie. „Vďaka tomu, že dovážame stále kvalitnejších plemenných býkov, kvalita našich zvierat stúpa. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že sme malá populácia. To znamená, že vo veľkom zahraničiu konkurovať nemôžeme, ale vďaka spomínanému dovozu držíme v genetike top líniu a preto verím, že niektoré z týchto zvierat sú porovnateľné s tými, ktoré môžeme vidieť na medzinárodných výstavách,“ konštatoval výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku Matúš Kohút.

Medzi najprestížnejšie ocenenia prehliadky patrí honor „Najkrajšie zviera výstavy“, ktorý si odniesla dojnica z Poľnohospodárskeho obchodného družstva vo Vechci, farma Ortaše. Ako nám vysvetlil hlavný zoo technik Juraj Bindas, v roku 2000 sa rozhodli vo vedení POD rozšíriť portfólio o dojareň a z toho dôvodu pristúpili ku kríženiu slovenského strakatého s holšteinským plemenom. Tento kombinovaný typ, v tomto prípade v pomere 75 ku 25-tim percentám, vykazuje dobrú masovú úžitkovosť a zároveň vysokú dojivosť. „Keď sme v roku 2000 zriadili dojareň, rozhodli sme sa zušľachtiť naše domáce plemeno holšteinským, ktoré má výbornú dojivosť. Ročne sme si dali za úlohu vyprodukovať milión litrov mlieka, no nedostatok krmiva kvôli minuloročnej nepriazni počasia nás v súčasnosti limituje na denný priemer 2 500 litrov. Toto ocenenie je však pre nás záväzkom a tiež dobrou reklamou. Keďže fungujeme v trhovom hospodárstve, našou prioritou ostáva produkovať kvalitné mäso a mlieko za najnižšie náklady, aby sme sa cenami mohli vyrovnať konkurencii,“ zdôraznil J. Bindas.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok