Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

J. Figeľ a M. Fedor sa zhodli na ďalšom riešení situácie v Seč. Polianke

Správy / Obce / J. Figeľ a M. Fedor sa zhodli na ďalšom riešení situácie v Seč. Polianke

J. Figeľ a M. Fedor sa zhodli na ďalšom riešení situácie v Seč. Polianke
Aké sú môžnosti reklamy?

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ odovzdal slávnostne v piatok do užívania motoristickej verejnosti zrekonštruovaný prieťah Sečovskou Poliankou, ktorý sa realizoval ako súčasť projektu Odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov na cestách I. triedy. V prvej etape sa z prostriedkov Európskej únie opravilo 100 km ciest, z toho 73 km na východnom Slovensku. Súčasťou rekonštrukčných prác trvajúcich od 4. júla do 5. septembra bolo uloženie nových asfaltových kobercov, zmodernizovanie kanalizačných poklopov, cestných obrubníkov a krajníc. „Rozhodnutie investovať najviac peňazí na východnom Slovensku nie je výsledkom lokálpatriotizmu, ale reálneho stavu, pretože práve na východe je najmenej diaľnic a najviac poškodených ciest I. triedy,“ vysvetľoval minister J. Figeľ.

Na projekt bol vypísaný tender, z ktorého vzišla vysúťažená cena zákazky 8,57 mil. EUR, čo je o 40% menej, ako bola pôvodná predpokladaná hodnota v objeme 13,95 mil. EUR. „Na východe sme plánovali opraviť 70 km ciest, ale dôslednou kontrolou prác sme dokázali bez navýšenia ceny a ďalších dodatkov urobiť o tri kilometre viac. Verím, že aj tento náš prístup prinesie do regiónov nový impulz, ktorý sa premietne do ich ďalšieho hospodárskeho rozvoja,“ zdôraznil J. Figeľ.

Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Pavel Pavlásek označil, aj z pohľadu odbornej verejnosti, zrealizovanú a zároveň pripravovanú druhú etapu investícií do ciest I. triedy za historickú udalosť. „Skončilo sa obdobie otázok a začala sa éra odpovedí,“ poznamenal P. Pavlásek.

Uzavretím prvej etapy sa obnova ciest I. triedy na Slovensku nekončí, pretože v horizonte tohto a budúceho roka je v rámci ďalších projektov Operačného programu Doprava naplánovaná rekonštrukcia 40 mostov a ďalších úsekov v dĺžke 700 km. „Dôležité je, aby cesty I. triedy neboli jedničkami iba podľa názvu, ale aby tomu zodpovedala tiež ich kvalita. Dobre napr. nevyzerá ani cesta v susednom Sačurove, no podobných som úsekov som videl, aj dnes, naozaj dosť,“ konštatoval J. Figeľ.

Starosta Sečovskej Polianky Marián Fedor vníma investíciu do prieťahu pozitívne, pretože sa odstránia kolízne situácie a hlučnosť spôsobované výtlkmi. Obcou však prejde za hodinu v priemere 55 kamiónov a po oprave vozovky sa očakáva ešte navýšenie tohto čísla. V tejto súvislosti sa M. Fedor dohodol s riaditeľom Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove Ľ. Hricikom na častejších kontrolách s dôrazom na meranie rýchlosti a pribudnúť by mali aj nové prechody pre chodcov so svetelnou signalizáciou. „Prítomnosť pána ministra by sme chceli využiť aj na to, aby sa diskutovalo o druhej časti problému, ktorou je odklonenie tranzitnej dopravy. Rozprávať sa chceme o spoplatnení úseku vedúceho cez Sečovskú Polianku, prípadne iných možnostiach ako znížiť počet aut prechádzajúcich našou obcou,“ uviedol M. Fedor.

Minister J. Figeľ prezentoval k vízii M. Fedora kladný vzťah s tým, že ministerstvo v súčasnosti zvažuje prehodnotenie systému elektronického mýta s odstupňovaním výšky poplatkov pre jednotlivé kategórie ciest. Ako príklad a vzor uviedol Švajčiarsko, kde sú spoplatnené všetky úseky ciest I. triedy. „Považujem za veľmi správne, čo pán starosta povedal. Do ciest I. triedy investujeme naozaj nemalé prostriedky a z toho dôvodu si treba uvedomiť, že doprava musí byť nejakým spôsobom návratná. Tí, ktorí nechcú platiť, často utekajú na cesty I. alebo dokonca II. a III. triedy, čo potrebujeme a chceme odstrániť. V prvom rade musíme zakázať tranzit na cestách II. a III. triedy. Jednotky sú čiastočne spoplatnené, pričom otázka stojí aj tak, či nespoplatniť všetky, aby sa výnosy z mýta postupne vracali a spätne investovali do udržiavania ciest,“ reagoval na iniciatívu starostu Seč. Polianky J. Figeľ.

J. Figeľ a M. Fedor sa zhodli na ďalšom riešení situácie v Seč. Polianke

Správy / Obce / J. Figeľ a M. Fedor sa zhodli na ďalšom riešení situácie v Seč. Polianke

J. Figeľ a M. Fedor sa zhodli na ďalšom riešení situácie v Seč. Polianke
Aké sú môžnosti reklamy?

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ odovzdal slávnostne v piatok do užívania motoristickej verejnosti zrekonštruovaný prieťah Sečovskou Poliankou, ktorý sa realizoval ako súčasť projektu Odstraňovanie nevyhovujúcich parametrov na cestách I. triedy. V prvej etape sa z prostriedkov Európskej únie opravilo 100 km ciest, z toho 73 km na východnom Slovensku. Súčasťou rekonštrukčných prác trvajúcich od 4. júla do 5. septembra bolo uloženie nových asfaltových kobercov, zmodernizovanie kanalizačných poklopov, cestných obrubníkov a krajníc. „Rozhodnutie investovať najviac peňazí na východnom Slovensku nie je výsledkom lokálpatriotizmu, ale reálneho stavu, pretože práve na východe je najmenej diaľnic a najviac poškodených ciest I. triedy,“ vysvetľoval minister J. Figeľ.

Na projekt bol vypísaný tender, z ktorého vzišla vysúťažená cena zákazky 8,57 mil. EUR, čo je o 40% menej, ako bola pôvodná predpokladaná hodnota v objeme 13,95 mil. EUR. „Na východe sme plánovali opraviť 70 km ciest, ale dôslednou kontrolou prác sme dokázali bez navýšenia ceny a ďalších dodatkov urobiť o tri kilometre viac. Verím, že aj tento náš prístup prinesie do regiónov nový impulz, ktorý sa premietne do ich ďalšieho hospodárskeho rozvoja,“ zdôraznil J. Figeľ.

Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Pavel Pavlásek označil, aj z pohľadu odbornej verejnosti, zrealizovanú a zároveň pripravovanú druhú etapu investícií do ciest I. triedy za historickú udalosť. „Skončilo sa obdobie otázok a začala sa éra odpovedí,“ poznamenal P. Pavlásek.

Uzavretím prvej etapy sa obnova ciest I. triedy na Slovensku nekončí, pretože v horizonte tohto a budúceho roka je v rámci ďalších projektov Operačného programu Doprava naplánovaná rekonštrukcia 40 mostov a ďalších úsekov v dĺžke 700 km. „Dôležité je, aby cesty I. triedy neboli jedničkami iba podľa názvu, ale aby tomu zodpovedala tiež ich kvalita. Dobre napr. nevyzerá ani cesta v susednom Sačurove, no podobných som úsekov som videl, aj dnes, naozaj dosť,“ konštatoval J. Figeľ.

Starosta Sečovskej Polianky Marián Fedor vníma investíciu do prieťahu pozitívne, pretože sa odstránia kolízne situácie a hlučnosť spôsobované výtlkmi. Obcou však prejde za hodinu v priemere 55 kamiónov a po oprave vozovky sa očakáva ešte navýšenie tohto čísla. V tejto súvislosti sa M. Fedor dohodol s riaditeľom Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove Ľ. Hricikom na častejších kontrolách s dôrazom na meranie rýchlosti a pribudnúť by mali aj nové prechody pre chodcov so svetelnou signalizáciou. „Prítomnosť pána ministra by sme chceli využiť aj na to, aby sa diskutovalo o druhej časti problému, ktorou je odklonenie tranzitnej dopravy. Rozprávať sa chceme o spoplatnení úseku vedúceho cez Sečovskú Polianku, prípadne iných možnostiach ako znížiť počet aut prechádzajúcich našou obcou,“ uviedol M. Fedor.

Minister J. Figeľ prezentoval k vízii M. Fedora kladný vzťah s tým, že ministerstvo v súčasnosti zvažuje prehodnotenie systému elektronického mýta s odstupňovaním výšky poplatkov pre jednotlivé kategórie ciest. Ako príklad a vzor uviedol Švajčiarsko, kde sú spoplatnené všetky úseky ciest I. triedy. „Považujem za veľmi správne, čo pán starosta povedal. Do ciest I. triedy investujeme naozaj nemalé prostriedky a z toho dôvodu si treba uvedomiť, že doprava musí byť nejakým spôsobom návratná. Tí, ktorí nechcú platiť, často utekajú na cesty I. alebo dokonca II. a III. triedy, čo potrebujeme a chceme odstrániť. V prvom rade musíme zakázať tranzit na cestách II. a III. triedy. Jednotky sú čiastočne spoplatnené, pričom otázka stojí aj tak, či nespoplatniť všetky, aby sa výnosy z mýta postupne vracali a spätne investovali do udržiavania ciest,“ reagoval na iniciatívu starostu Seč. Polianky J. Figeľ.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok