Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Čítanie pomôže deťom aj dospelým

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Čítanie pomôže deťom aj dospelým

Aké sú môžnosti reklamy?

Štvrtok 29. septembra bude pre návštevníkov Hornozemplínskej knižnice ďalším zaujímavým a výnimočným dňom. Dôvodov je niekoľko. V tento deň totiž knižnica úspešne zavŕši projekt s názvom „Čítanie pomôže deťom aj dospelým“, finančne podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti - OSF a súčasne naštartuje nový projekt „Hakiáda s knihou“. Realizácia aktivít knižnice počas celého mesiaca október v skrášlených priestoroch oddelenia pre deti a mládež bude možná vďaka finančnej podpore Karpatskej nadácie v rámci grantového programu „Otvorená knižnica“. Spoločným cieľom oboch projektov je rozšíriť možnosti hodnotného trávenia voľného času detí, mládeže a rodín vranovského regiónu, modernizácia knižnice a rozvíjanie nových trendov knižničných aktivít a služieb pre verejnosť.

Vo štvrtok 29.9. v čase od 8.00 do 20.00 hod. Hornozemplínska knižnica pozýva verejnosť na zaujímavé podujatia. Dopoludnie bude venované dramatizovanému čítaniu s pánom Mrkvičkom pre základné školy, popoludnie bude patriť verejnosti (výtvarné tvorivé dielne, tanec, spoločenské hry...), večer bude patriť mládeži. Viac informácií nájdete na www.vthk.sk. Tešíme sa na spoločné stretnutie.   

M. Perejdová

Čítanie pomôže deťom aj dospelým

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Čítanie pomôže deťom aj dospelým

Aké sú môžnosti reklamy?

Štvrtok 29. septembra bude pre návštevníkov Hornozemplínskej knižnice ďalším zaujímavým a výnimočným dňom. Dôvodov je niekoľko. V tento deň totiž knižnica úspešne zavŕši projekt s názvom „Čítanie pomôže deťom aj dospelým“, finančne podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti - OSF a súčasne naštartuje nový projekt „Hakiáda s knihou“. Realizácia aktivít knižnice počas celého mesiaca október v skrášlených priestoroch oddelenia pre deti a mládež bude možná vďaka finančnej podpore Karpatskej nadácie v rámci grantového programu „Otvorená knižnica“. Spoločným cieľom oboch projektov je rozšíriť možnosti hodnotného trávenia voľného času detí, mládeže a rodín vranovského regiónu, modernizácia knižnice a rozvíjanie nových trendov knižničných aktivít a služieb pre verejnosť.

Vo štvrtok 29.9. v čase od 8.00 do 20.00 hod. Hornozemplínska knižnica pozýva verejnosť na zaujímavé podujatia. Dopoludnie bude venované dramatizovanému čítaniu s pánom Mrkvičkom pre základné školy, popoludnie bude patriť verejnosti (výtvarné tvorivé dielne, tanec, spoločenské hry...), večer bude patriť mládeži. Viac informácií nájdete na www.vthk.sk. Tešíme sa na spoločné stretnutie.   

M. Perejdová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok