Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zástupcovia primátora D. Molek a M. Blaščák budú pracovať bez odmien

Správy / Mesto Vranov / Zástupcovia primátora D. Molek a M. Blaščák budú pracovať bez odmien

Aké sú môžnosti reklamy?

Zástupcovia primátora mesta Vranov Dušan Molek a Miron Blaščák budú svoje funkcie vykonávať bez odmien. Na základe iniciatívy primátora Jána Ragana o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v rámci Zásad odmeňovania poslancov schválili klauzulu: „poslancom - zástupcom primátora, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie, mesto poskytne odmenu v zmysle článku III. „Odmena“, ktorá prislúcha poslancovi.“ Podľa pôvodného bodu patrila zástupcovi primátora odmena 335 €.

Odmeňovanie volených zástupcov vyvolalo po komunálnych voľbách v roku 2010 nevôľu verejnosti, pričom okrem viacerých primátorov si urobili zo samosprávy biznis aj ich zástupcovia. Jedným z najžiarivejších príkladov je mesto Svidník, kde viceprimátor Miron Mikita poberá odmenu vo výške 1 326 €. „S pánom Mikitom sa poznám roky. Dvanásť rokov sme boli poslancami mestského zastupiteľstva. V čistom to vyjde približne tisíc eur. V našom regióne je to vyšší plat, ale v celoslovenských podmienkach, kde je priemerný plat 700  - 800 eur, tá suma nie je vysoká. Je to pracovitý človek, ktorého chcem využiť dvadsaťštyri hodín denne. Má tu obrovský priestor pri príprave euro projektov, cezhraničnej spolupráce, respektíve v rámci mestského úradu. Nie je to o tom, určiť kritériá, že čo urobí, ale že je k dispozícii celodenne,“ vysvetľoval pre denník SME primátor Svidníka Ján Holodňák.

Vranovský primátor Ján Ragan od nástupu do funkcie presadzoval názor, aby zástupca primátora pracoval s nižšou odmenou, ako bolo uvedených 335 €. Po vymenovaní Mirona Blaščáka sa k svojej vízií vrátil a aj so súhlasom obidvoch zástupcov navrhol zmenu zásad odmeňovania. „Chcem sa obidvom mojim zástupcom poďakovať, že sa rozhodli vykonávať svoje funkcie bez nároku na odmeny, pričom práce majú dosť, lebo od nich vyžadujem, aby sa spoločne so mnou zúčastňovali rokovaní nielen v meste, ale aj mimo neho. Určite si nevhadzujem právo rozhodovať o všetkých veciach sám a preto som rád, že pri konsolidácii mesta prijali túto úlohu bez ohľadu na výšku odmien, či záťaž, ktorá je naozaj vysoká,“ uviedol J. Ragan.  

Rozsah práv a povinnosti 1. zástupcu primátora Ing. Dušana Moleka
1. počas prítomnosti primátora:
a) zúčastňovať sa porád vedenia ako poradného orgánu primátora mesta,
b) koordinovať a zjednocovať činnosť komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
c) zabezpečovať kontakt medzi poslancami a primátorom
d) podieľať sa na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste
e) koordinovať spoluprácu mesta s podnikateľskými subjektmi, najmä v súvislosti s
investovaním v priemyselných parkoch mesta.
2. počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie dlhšej ako 3
mesiace vykonávať povinnosti primátora v rozsahu § 13 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona o
obecnom zriadení v platnom znení.

Rozsah práv a povinnosti 2.zástupcu primátora RNDr. Mirona Blaščáka
1. počas prítomnosti primátora:
a) zúčastňovať sa porád vedenia ako poradného orgánu primátora,
b) podieľať sa na koordinovaní a zjednocovaní činností komisií zriadených mestským
zastupiteľstvom na požiadanie primátora alebo 1. zástupcu primátora
c) podieľať sa na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste
d) koordinovať spoluprácu mesta s náboženskými ustanovizňami, politickými
stranami a hnutiami, ako aj záujmovými združeniami pôsobiacimi na území mesta.
2. počas neprítomnosti primátora a 1. zástupcu primátora alebo jeho nespôsobilosti na
výkon funkcie dlhšej ako 3 mesiace vykonávať povinnosti primátora v rozsahu § 13 ods. 4
písm. a), b), c) a e) zákona o obecnom zriadení v platnom znení.

Zástupcovia primátora D. Molek a M. Blaščák budú pracovať bez odmien

Správy / Mesto Vranov / Zástupcovia primátora D. Molek a M. Blaščák budú pracovať bez odmien

Aké sú môžnosti reklamy?

Zástupcovia primátora mesta Vranov Dušan Molek a Miron Blaščák budú svoje funkcie vykonávať bez odmien. Na základe iniciatívy primátora Jána Ragana o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v rámci Zásad odmeňovania poslancov schválili klauzulu: „poslancom - zástupcom primátora, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie, mesto poskytne odmenu v zmysle článku III. „Odmena“, ktorá prislúcha poslancovi.“ Podľa pôvodného bodu patrila zástupcovi primátora odmena 335 €.

Odmeňovanie volených zástupcov vyvolalo po komunálnych voľbách v roku 2010 nevôľu verejnosti, pričom okrem viacerých primátorov si urobili zo samosprávy biznis aj ich zástupcovia. Jedným z najžiarivejších príkladov je mesto Svidník, kde viceprimátor Miron Mikita poberá odmenu vo výške 1 326 €. „S pánom Mikitom sa poznám roky. Dvanásť rokov sme boli poslancami mestského zastupiteľstva. V čistom to vyjde približne tisíc eur. V našom regióne je to vyšší plat, ale v celoslovenských podmienkach, kde je priemerný plat 700  - 800 eur, tá suma nie je vysoká. Je to pracovitý človek, ktorého chcem využiť dvadsaťštyri hodín denne. Má tu obrovský priestor pri príprave euro projektov, cezhraničnej spolupráce, respektíve v rámci mestského úradu. Nie je to o tom, určiť kritériá, že čo urobí, ale že je k dispozícii celodenne,“ vysvetľoval pre denník SME primátor Svidníka Ján Holodňák.

Vranovský primátor Ján Ragan od nástupu do funkcie presadzoval názor, aby zástupca primátora pracoval s nižšou odmenou, ako bolo uvedených 335 €. Po vymenovaní Mirona Blaščáka sa k svojej vízií vrátil a aj so súhlasom obidvoch zástupcov navrhol zmenu zásad odmeňovania. „Chcem sa obidvom mojim zástupcom poďakovať, že sa rozhodli vykonávať svoje funkcie bez nároku na odmeny, pričom práce majú dosť, lebo od nich vyžadujem, aby sa spoločne so mnou zúčastňovali rokovaní nielen v meste, ale aj mimo neho. Určite si nevhadzujem právo rozhodovať o všetkých veciach sám a preto som rád, že pri konsolidácii mesta prijali túto úlohu bez ohľadu na výšku odmien, či záťaž, ktorá je naozaj vysoká,“ uviedol J. Ragan.  

Rozsah práv a povinnosti 1. zástupcu primátora Ing. Dušana Moleka
1. počas prítomnosti primátora:
a) zúčastňovať sa porád vedenia ako poradného orgánu primátora mesta,
b) koordinovať a zjednocovať činnosť komisií zriadených mestským zastupiteľstvom
c) zabezpečovať kontakt medzi poslancami a primátorom
d) podieľať sa na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste
e) koordinovať spoluprácu mesta s podnikateľskými subjektmi, najmä v súvislosti s
investovaním v priemyselných parkoch mesta.
2. počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie dlhšej ako 3
mesiace vykonávať povinnosti primátora v rozsahu § 13 ods. 4 písm. a), b), c) a e) zákona o
obecnom zriadení v platnom znení.

Rozsah práv a povinnosti 2.zástupcu primátora RNDr. Mirona Blaščáka
1. počas prítomnosti primátora:
a) zúčastňovať sa porád vedenia ako poradného orgánu primátora,
b) podieľať sa na koordinovaní a zjednocovaní činností komisií zriadených mestským
zastupiteľstvom na požiadanie primátora alebo 1. zástupcu primátora
c) podieľať sa na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste
d) koordinovať spoluprácu mesta s náboženskými ustanovizňami, politickými
stranami a hnutiami, ako aj záujmovými združeniami pôsobiacimi na území mesta.
2. počas neprítomnosti primátora a 1. zástupcu primátora alebo jeho nespôsobilosti na
výkon funkcie dlhšej ako 3 mesiace vykonávať povinnosti primátora v rozsahu § 13 ods. 4
písm. a), b), c) a e) zákona o obecnom zriadení v platnom znení.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok