Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Stromy vyrúbal a spôsobil vysokú škodu

Správy / Policajné správy / Stromy vyrúbal a spôsobil vysokú škodu

Aké sú môžnosti reklamy?

Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Neznámy páchateľ  v jarných mesiacoch roka 2011 vyťažil z parcely vedenej ako trvalo trávnatý porast, nachádzajúcej sa v k. ú. obce Bystré, okres Vranov n/T celkovo 8 ks stromov /po 2ks buk, hrab, jelša a breza/, pričom na vyťaženie drevnej hmoty nemal potrebný súhlas správcu pozemku. Vyrúbaním stromov  spôsobil spoločenskú škodu vo výške takmer 5.000,- EUR.

Stromy vyrúbal a spôsobil vysokú škodu

Správy / Policajné správy / Stromy vyrúbal a spôsobil vysokú škodu

Aké sú môžnosti reklamy?

Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Neznámy páchateľ  v jarných mesiacoch roka 2011 vyťažil z parcely vedenej ako trvalo trávnatý porast, nachádzajúcej sa v k. ú. obce Bystré, okres Vranov n/T celkovo 8 ks stromov /po 2ks buk, hrab, jelša a breza/, pričom na vyťaženie drevnej hmoty nemal potrebný súhlas správcu pozemku. Vyrúbaním stromov  spôsobil spoločenskú škodu vo výške takmer 5.000,- EUR.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok