Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prax v rámci etického monitoringu na východnom Slovensku

Správy / Ostatné / Prax v rámci etického monitoringu na východnom Slovensku

Inštitút filozofie a etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove sa rozhodol sledovať a analyzovať činnosti verejných a štátnych inštitúcií na základe verejne dostupných dokumentov, v regiónoch východného Slovenska. K tomuto rozhodnutiu došlo aj v dôsledku toho, že si verejnosť dostatočne neuvedomuje etický rozmer pôsobenia inštitúcií. Média sa vo svojej práci viac menej zameriavajú a sústreďujú na vonkajšie prejavy bez známky etických analýz daných činnosti inštitúcií. Preto cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem o riešenie etických problémov. Ako aj vytvorením kladného prístupu ku každoročným etickým seminárom pre pracovníkov týchto inštitúcií, ktorý bude najpodstatnejším výsledkom celého projektu.

V rámci tohto projektu som ako študentka 2.ročníka magisterského stupňa na Filozofickej fakulte odboru Etika absolvovala prax na úrade Košického samosprávneho kraja v Košiciach. V priebehu dvoch týždňov bolo mojou snahou preskúmať názory klientov a zamestnancov formou dotazníkov; výskum regionálnej tlače; analyzovať fungovanie konkrétneho úradu týkajúcich sa etických a morálnych aspektov fungovania verejnej správy; ako aj analyzovať etické kódexy jednotlivých inštitúcií. Prístup zo strany zamestnancov a klientov bol voči mne a voči vyplneniu daných dotazníkov ústretový a lojálny. Zamestnanci vo väčšine prípadov odpovedali v daných veciach kladne až na menšie nezhody v názoroch, kedy bolo z ich strany vyčítané klientom to, že sú občas arogantní. Dôraz by som v tomto prípade kládla na to, že zamestnanci vedia o existencií etických pravidiel, noriem a regulatív, ktoré aj dodržujú, avšak samí si už nie sú až takí istí ako by riešili konflikty, či už vo vzťahu medzi spolupracovníkmi alebo klientmi. Aj napriek tomu, že sa väčšina z nich nestretla počas svojho pôsobenia na Úrade s etickými dilemami a nemá ani dostatočné informácie o ich prípadných riešeniach, väčšina z nich odpovedala kladne v tom, že sú prípady kedy sa zamýšľajú nad etickými otázkami. V rámci tejto inštitúcie nemožno vo väčšej miere ani čo vyčítať, pretože sa nepotvrdilo ani ,,rodinkárstvo“, ale ani vyžadovanie úplatkov, či už zo strany zamestnancov alebo riadiacich pracovníkov. Všimla som si aj celkový kladný, prajný a ústretový vzťah medzi samotnými zamestnancami. Za najpozitívnejšou skutočnosť považujem to, že prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti, ktorý je podľa mňa v každom prípade potrebný.

V dnešnej dobe sa práve prostredníctvom masmediálnych prostriedkov dokážu efektívnejšie dostať otázky potreby etiky nášho každodenného žitia ku konzumnej spoločnosti, a tým si tú potrebu dokážeme aj uvedomovať. A práve tu sa vyžaduje ešte väčší záujem zo strany regionálnych novín, o problematiku týkajúcu sa etiky, etických kódexov a celkových vzťahov, ktoré vznikajú vo verejnej správe. Dúfam, že tento projekt splní svoje očakávania a dopomôže nám nájsť ľudskú stránku vecí.

Bc. Katarína Tomkovičová

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Prax v rámci etického monitoringu na východnom Slovensku

Správy / Ostatné / Prax v rámci etického monitoringu na východnom Slovensku

Inštitút filozofie a etiky Filozofickej fakulty PU v Prešove sa rozhodol sledovať a analyzovať činnosti verejných a štátnych inštitúcií na základe verejne dostupných dokumentov, v regiónoch východného Slovenska. K tomuto rozhodnutiu došlo aj v dôsledku toho, že si verejnosť dostatočne neuvedomuje etický rozmer pôsobenia inštitúcií. Média sa vo svojej práci viac menej zameriavajú a sústreďujú na vonkajšie prejavy bez známky etických analýz daných činnosti inštitúcií. Preto cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem o riešenie etických problémov. Ako aj vytvorením kladného prístupu ku každoročným etickým seminárom pre pracovníkov týchto inštitúcií, ktorý bude najpodstatnejším výsledkom celého projektu.

V rámci tohto projektu som ako študentka 2.ročníka magisterského stupňa na Filozofickej fakulte odboru Etika absolvovala prax na úrade Košického samosprávneho kraja v Košiciach. V priebehu dvoch týždňov bolo mojou snahou preskúmať názory klientov a zamestnancov formou dotazníkov; výskum regionálnej tlače; analyzovať fungovanie konkrétneho úradu týkajúcich sa etických a morálnych aspektov fungovania verejnej správy; ako aj analyzovať etické kódexy jednotlivých inštitúcií. Prístup zo strany zamestnancov a klientov bol voči mne a voči vyplneniu daných dotazníkov ústretový a lojálny. Zamestnanci vo väčšine prípadov odpovedali v daných veciach kladne až na menšie nezhody v názoroch, kedy bolo z ich strany vyčítané klientom to, že sú občas arogantní. Dôraz by som v tomto prípade kládla na to, že zamestnanci vedia o existencií etických pravidiel, noriem a regulatív, ktoré aj dodržujú, avšak samí si už nie sú až takí istí ako by riešili konflikty, či už vo vzťahu medzi spolupracovníkmi alebo klientmi. Aj napriek tomu, že sa väčšina z nich nestretla počas svojho pôsobenia na Úrade s etickými dilemami a nemá ani dostatočné informácie o ich prípadných riešeniach, väčšina z nich odpovedala kladne v tom, že sú prípady kedy sa zamýšľajú nad etickými otázkami. V rámci tejto inštitúcie nemožno vo väčšej miere ani čo vyčítať, pretože sa nepotvrdilo ani ,,rodinkárstvo“, ale ani vyžadovanie úplatkov, či už zo strany zamestnancov alebo riadiacich pracovníkov. Všimla som si aj celkový kladný, prajný a ústretový vzťah medzi samotnými zamestnancami. Za najpozitívnejšou skutočnosť považujem to, že prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti, ktorý je podľa mňa v každom prípade potrebný.

V dnešnej dobe sa práve prostredníctvom masmediálnych prostriedkov dokážu efektívnejšie dostať otázky potreby etiky nášho každodenného žitia ku konzumnej spoločnosti, a tým si tú potrebu dokážeme aj uvedomovať. A práve tu sa vyžaduje ešte väčší záujem zo strany regionálnych novín, o problematiku týkajúcu sa etiky, etických kódexov a celkových vzťahov, ktoré vznikajú vo verejnej správe. Dúfam, že tento projekt splní svoje očakávania a dopomôže nám nájsť ľudskú stránku vecí.

Bc. Katarína Tomkovičová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok