Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Osud laboratórií je spečatený, mikrobiológia odchádza do Stropkova

Správy / Ostatné / Osud laboratórií je spečatený, mikrobiológia odchádza do Stropkova

Aké sú môžnosti reklamy?

Spoločnosti Svet zdravia, a.s., a Alpha medical, a.s. uzavreli rokovania o budúcnosti prevádzkovania laboratórií v nemocniciach vo Vranove nad Topľou, Humennom a Svidníku. V hre bol osud oddelení mikrobiológie, biochémie a hematológie. Generálny riaditeľ Vranovskej nemocnice, n. o. Norbert Schellong ešte v júli vysvetlil, že ich budúcnosť bude závisieť od konsolidácie metodiky, čo znamená, že definitívne rozhodnutie padne až po uzavretí novej centrálnej koncepcie zoznamu vyšetrení v jednotlivých nemocniciach. Zároveň prejudikoval rušenie maximálne jednej tretiny laboratórií, čo sa nakoniec aj stalo realitou. Biochémia s hematológiou budú naďalej súčasťou portfólia všetkých troch nemocníc a mikrobiologické vzorky bude vyšetrovať Alpha medical, a. s. so sídlom v Stropkove. Konsolidácia laboratórií sa dotkne jedenástich zo štyridsiatichôsmich pracovníkov, ktorí budú k 30. septembru prepustení. „Dohoda o prevzatí prevádzky laboratórií je výsledkom dlhodobého procesu reštrukturalizácie laboratórií a úvah o ich ďalšom, efektívnejšom fungovaní. Alpha medical bude v reštrukturalizácii laboratórií pokračovať tak, aby pacienti i lekári využívajúci služby laboratórií dostávali rýchlejšie, kvalitnejšie a presnejšie výsledky spolu so zásadným rozšírením poskytovaných služieb,“ vysvetľoval N. Schellong. Ďalej doplnil, že v rámci  manažmentu nemocníc dlhodobo hľadajú všetky možné spôsoby ako optimalizovať ich náklady. V súčasnej ekonomickej situácii, pri úhradovom mechanizme za poskytovanú zdravotnú starostlivosť a redukciách lôžkového fondu zo strany zdravotných poisťovní, považuje prevádzkovateľ Svet zdravia, a. s. zefektívnenie obslužných, podporných a komplementárnych činností za jedinú cestu k tomu, aby udržali a zvyšovali  štandard. „Naša spoločnosť rozhodne nechce voliť cestu niektorých  súkromných poskytovateľov, ktorí sa rozhodli eliminovať kľúčové oddelenia, ako napríklad gynekologicko-pôrodnické, detské a podobne, ktoré nie sú vždy ziskové. Považujeme ich z hľadiska pacienta za primárne a práve efektívnejším manažmentom komplementárnych činností nemocníc vieme prevádzkovať aj tieto typy ekonomicky menej zaujímavých oddelení, aby sme ich pre pacienta udržali,“ dodal N. Schellong.

Skúšobná prevádzka mikrobiológie začne v pondelok s tým, že vzorky budú odoberané trikrát denne o 7.30, 11.00 a 15.30 hod. „Spätné výsledky budú prichádzať elektronicky, pričom máme avizované, že niektoré analýzy budeme mať k dispozícii skôr ako z našich laboratórií,“ dovysvetlil výkonný riaditeľ Vranovskej nemocnice, n. o. J. Suchý.

Vyhlásením petície za zachovanie všetkých troch laboratórií reagovalo na vývoj vo Vranovskej nemocnici, n. o. aj Združenie miest a obcí Vranovského regiónu. Členovia petičného výboru predseda ZMO VR Andrej Kullík, primátor mesta Vranov Ján Ragan a podpredseda ZMO VR Michal Duda odovzdali v piatok do rúk Jaroslava Suchého 377 petičných hárkov so 7 573 podpismi. Do petície sa zapojili mestá Vranov, Hanušovce a 66 obcí. „K petícii nás motivovali naše obavy o zachovanie rozsahu a kvality poskytovanej starostlivosti v nemocnici vo Vranove. Hoci sa s prijatým rozhodnutím akcionára nestotožňujeme, veríme, že prísľub, na základe ktorého minimálne súčasný štandard neutrpí, bude naplnený,“ konštatoval Ján Ragan a zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí petíciu zabezpečili organizačne alebo ju podporili podpisom.

Výkonný riaditeľ J. Suchý zástupcom samosprávy deklaroval, že vedenie nemocnice má v termíne do konca roka pripravenú sériu pozitívnych krokov smerujúcich práve k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Tento týždeň sme odovzdali Onko Centrum a na budúci týždeň spustíme zrekonštruovanú rehabilitáciu. Do konca roka chceme ukončiť prestavbu radiológie a verím, že aj s pomocou ZMO VR zakúpime nový mamograf. Ak sa nám podaria ďalšie aktivity, namiesto analogového uvažujeme so zakúpením digitálneho mamografu, ktorý by dával záruku, že v budúcom roku by mohlo vzniknúť scriningové pracovisko. Kým cena analógoveho prístroja je 70 tis., digitálny stojí 250 tis. EUR a preto vyvíjame aj ďalšie kroky, aby sme si ho mohli dovoliť,“ predstavil vízie J. Suchý.  

 

Osud laboratórií je spečatený, mikrobiológia odchádza do Stropkova

Správy / Ostatné / Osud laboratórií je spečatený, mikrobiológia odchádza do Stropkova

Aké sú môžnosti reklamy?

Spoločnosti Svet zdravia, a.s., a Alpha medical, a.s. uzavreli rokovania o budúcnosti prevádzkovania laboratórií v nemocniciach vo Vranove nad Topľou, Humennom a Svidníku. V hre bol osud oddelení mikrobiológie, biochémie a hematológie. Generálny riaditeľ Vranovskej nemocnice, n. o. Norbert Schellong ešte v júli vysvetlil, že ich budúcnosť bude závisieť od konsolidácie metodiky, čo znamená, že definitívne rozhodnutie padne až po uzavretí novej centrálnej koncepcie zoznamu vyšetrení v jednotlivých nemocniciach. Zároveň prejudikoval rušenie maximálne jednej tretiny laboratórií, čo sa nakoniec aj stalo realitou. Biochémia s hematológiou budú naďalej súčasťou portfólia všetkých troch nemocníc a mikrobiologické vzorky bude vyšetrovať Alpha medical, a. s. so sídlom v Stropkove. Konsolidácia laboratórií sa dotkne jedenástich zo štyridsiatichôsmich pracovníkov, ktorí budú k 30. septembru prepustení. „Dohoda o prevzatí prevádzky laboratórií je výsledkom dlhodobého procesu reštrukturalizácie laboratórií a úvah o ich ďalšom, efektívnejšom fungovaní. Alpha medical bude v reštrukturalizácii laboratórií pokračovať tak, aby pacienti i lekári využívajúci služby laboratórií dostávali rýchlejšie, kvalitnejšie a presnejšie výsledky spolu so zásadným rozšírením poskytovaných služieb,“ vysvetľoval N. Schellong. Ďalej doplnil, že v rámci  manažmentu nemocníc dlhodobo hľadajú všetky možné spôsoby ako optimalizovať ich náklady. V súčasnej ekonomickej situácii, pri úhradovom mechanizme za poskytovanú zdravotnú starostlivosť a redukciách lôžkového fondu zo strany zdravotných poisťovní, považuje prevádzkovateľ Svet zdravia, a. s. zefektívnenie obslužných, podporných a komplementárnych činností za jedinú cestu k tomu, aby udržali a zvyšovali  štandard. „Naša spoločnosť rozhodne nechce voliť cestu niektorých  súkromných poskytovateľov, ktorí sa rozhodli eliminovať kľúčové oddelenia, ako napríklad gynekologicko-pôrodnické, detské a podobne, ktoré nie sú vždy ziskové. Považujeme ich z hľadiska pacienta za primárne a práve efektívnejším manažmentom komplementárnych činností nemocníc vieme prevádzkovať aj tieto typy ekonomicky menej zaujímavých oddelení, aby sme ich pre pacienta udržali,“ dodal N. Schellong.

Skúšobná prevádzka mikrobiológie začne v pondelok s tým, že vzorky budú odoberané trikrát denne o 7.30, 11.00 a 15.30 hod. „Spätné výsledky budú prichádzať elektronicky, pričom máme avizované, že niektoré analýzy budeme mať k dispozícii skôr ako z našich laboratórií,“ dovysvetlil výkonný riaditeľ Vranovskej nemocnice, n. o. J. Suchý.

Vyhlásením petície za zachovanie všetkých troch laboratórií reagovalo na vývoj vo Vranovskej nemocnici, n. o. aj Združenie miest a obcí Vranovského regiónu. Členovia petičného výboru predseda ZMO VR Andrej Kullík, primátor mesta Vranov Ján Ragan a podpredseda ZMO VR Michal Duda odovzdali v piatok do rúk Jaroslava Suchého 377 petičných hárkov so 7 573 podpismi. Do petície sa zapojili mestá Vranov, Hanušovce a 66 obcí. „K petícii nás motivovali naše obavy o zachovanie rozsahu a kvality poskytovanej starostlivosti v nemocnici vo Vranove. Hoci sa s prijatým rozhodnutím akcionára nestotožňujeme, veríme, že prísľub, na základe ktorého minimálne súčasný štandard neutrpí, bude naplnený,“ konštatoval Ján Ragan a zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí petíciu zabezpečili organizačne alebo ju podporili podpisom.

Výkonný riaditeľ J. Suchý zástupcom samosprávy deklaroval, že vedenie nemocnice má v termíne do konca roka pripravenú sériu pozitívnych krokov smerujúcich práve k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Tento týždeň sme odovzdali Onko Centrum a na budúci týždeň spustíme zrekonštruovanú rehabilitáciu. Do konca roka chceme ukončiť prestavbu radiológie a verím, že aj s pomocou ZMO VR zakúpime nový mamograf. Ak sa nám podaria ďalšie aktivity, namiesto analogového uvažujeme so zakúpením digitálneho mamografu, ktorý by dával záruku, že v budúcom roku by mohlo vzniknúť scriningové pracovisko. Kým cena analógoveho prístroja je 70 tis., digitálny stojí 250 tis. EUR a preto vyvíjame aj ďalšie kroky, aby sme si ho mohli dovoliť,“ predstavil vízie J. Suchý.  

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok