Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nový nájomca kúpaliska vzíde z obchodnej verejnej súťaže

Správy / Mesto Vranov / Nový nájomca kúpaliska vzíde z obchodnej verejnej súťaže

Aké sú môžnosti reklamy?

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom a prevádzkovanie letného kúpaliska. Kritériami sú výška nájomného min. 1,- €/rok, doba nájmu 5 rokov a úhrada režijných nákladov prevádzky kúpaliska nájomcom bez účasti mesta. MsZ  k tomuto kroku motivoval fakt, že 30. septembra 2011 sa končí nájomná zmluva súčasnému nájomcovi firme Aquareal, s. r. o.

Proces prenájmu letného kúpaliska vo Vranove však komplikuje fakt, že jeho areál je dvoma zmluvami rozdelený na dve časti. Bývalé zastupiteľstvo totiž rozhodlo prenajať prevádzku letného kúpaliska na 3 roky a priľahlú budovu na 25 rokov s podmienkou, že do troch rokov preinvestuje nájomca v rámci projektu Vodný svet viac ako 800 tis. EUR. Ľubomír Pidaný pripomenul, že firma Aquareal, s. r. o. investovala do infraštruktúry kúpaliska aj vlastné prostriedky a preto by podľa neho bolo pred vyhlásením súťaže potrebné vyšpecifikovať, s akým vybavením môže nový potenciálny nájomca reálne počítať. „Stratovú prevádzku kúpaliska sme kompenzovali nájmom budovy za jedno euro. Ak náhodou Aquareal nevyhrá, ponecháme výšku nájmu v nezmenenej podobe?,“ opýtal sa Ľ. Pidaný. Investícií so súhlasom vlastníka, teda Mesta Vranov, sa dotkla aj Lýdia Ondrušová, ktorá upozornila, že nájomca si ich po ukončení nájomného vzťahu môže nárokovať. 

Marek Molčan ideový zámer prenájmu letného kúpaliska s priľahlou budovou jednému nájomcovi nespochybňuje, no za problém považuje dve existujúce zmluvy so špecifikovaním doby nájmu na 3., resp. 25 rokov. V tejto súvislosti odporučil preveriť plnenie záväzkov súvisiacich s investíciou do ďalšieho rozvoja wellnes služieb. Štefan Topľanský uviedol, že trojročná lehota na zrealizovanie zmluvne garantovaných záväzkov uplynie 30. septembra 2011. „Pokiaľ nebude zmluva naplnená, navrhujem využiť klauzulu, zmluvu zrušiť a vypísať novú súťaž,“ predniesol Š. Topľanský. S myšlienkou celoročného využitia trávnatej časti areálu napr. vranovskými futbalistami vystúpil Marián Smolák.

Nový nájomca kúpaliska vzíde z obchodnej verejnej súťaže

Správy / Mesto Vranov / Nový nájomca kúpaliska vzíde z obchodnej verejnej súťaže

Aké sú môžnosti reklamy?

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom a prevádzkovanie letného kúpaliska. Kritériami sú výška nájomného min. 1,- €/rok, doba nájmu 5 rokov a úhrada režijných nákladov prevádzky kúpaliska nájomcom bez účasti mesta. MsZ  k tomuto kroku motivoval fakt, že 30. septembra 2011 sa končí nájomná zmluva súčasnému nájomcovi firme Aquareal, s. r. o.

Proces prenájmu letného kúpaliska vo Vranove však komplikuje fakt, že jeho areál je dvoma zmluvami rozdelený na dve časti. Bývalé zastupiteľstvo totiž rozhodlo prenajať prevádzku letného kúpaliska na 3 roky a priľahlú budovu na 25 rokov s podmienkou, že do troch rokov preinvestuje nájomca v rámci projektu Vodný svet viac ako 800 tis. EUR. Ľubomír Pidaný pripomenul, že firma Aquareal, s. r. o. investovala do infraštruktúry kúpaliska aj vlastné prostriedky a preto by podľa neho bolo pred vyhlásením súťaže potrebné vyšpecifikovať, s akým vybavením môže nový potenciálny nájomca reálne počítať. „Stratovú prevádzku kúpaliska sme kompenzovali nájmom budovy za jedno euro. Ak náhodou Aquareal nevyhrá, ponecháme výšku nájmu v nezmenenej podobe?,“ opýtal sa Ľ. Pidaný. Investícií so súhlasom vlastníka, teda Mesta Vranov, sa dotkla aj Lýdia Ondrušová, ktorá upozornila, že nájomca si ich po ukončení nájomného vzťahu môže nárokovať. 

Marek Molčan ideový zámer prenájmu letného kúpaliska s priľahlou budovou jednému nájomcovi nespochybňuje, no za problém považuje dve existujúce zmluvy so špecifikovaním doby nájmu na 3., resp. 25 rokov. V tejto súvislosti odporučil preveriť plnenie záväzkov súvisiacich s investíciou do ďalšieho rozvoja wellnes služieb. Štefan Topľanský uviedol, že trojročná lehota na zrealizovanie zmluvne garantovaných záväzkov uplynie 30. septembra 2011. „Pokiaľ nebude zmluva naplnená, navrhujem využiť klauzulu, zmluvu zrušiť a vypísať novú súťaž,“ predniesol Š. Topľanský. S myšlienkou celoročného využitia trávnatej časti areálu napr. vranovskými futbalistami vystúpil Marián Smolák.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok