Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na srdci záleží

Správy / Oznamy / Na srdci záleží

Srdce je už každoročne v septembri stredobodom záujmu v rámci kampane MOST – Mesiac O Srdcových Témach.
V tomto mesiaci, Svetová federácia srdca už po jedenásty krát, určila jeden zo septembrových dní za Svetový deň srdca, tohto roku 29.september.  Je to významný medzinárodný deň, venovaný vždy prevencii, diagnostike a zvládaniu srdcovocievnych chorôb, na ktoré sa dnes tak často a predčasne umiera.
Choroby obehovej sústavy sú už dlhodobo najčastejšími závažnými chronickými ochoreniami v Slovenskej populácii. Smutnou pravdou je, že im patrí dominantné postavenie nielen v príčinách chorobnosti, ale predstavujú aj najväčší podiel zo všetkých príčin smrti a to až 54%.  V Európe sú za nami už len Rumunsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko. 
Je to stav nelichotivý, ktorý mrzí našich kardiológov, epidemiológov a preventológov o to viac, že týmto chorobám sa dnes už dá  aj účinne predchádzať. Nuž preto, nielen v politike, či kultúre vznikajú nové mosty, ale aj kardiológovia sa usilujú o „most“ medzi odbornou verejnosťou a občanmi v záujme toho najpodstatnejšieho cieľa – populácie so zdravým srdcom.
A preto „so srdcom“ aj tohto roku Slovenska kardiologická spoločnosť a Slovenská nadácia srdca, vyhlásila veľkú celonárodnú kampaň MOST, ktorej cieľom je oboznámiť našu verejnosť o najznámejších rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení, ako sú vysoký krvný tlak, fajčenie, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, nadmerná hmotnosť a obezita, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatočná telesná aktivita, psychosociálne faktory a pod.
Mať zdravé srdce, znamená, že sa oň musíme starať. Napríklad tým, že nefajčíme, nekonzumujeme nadmerné množstvo alkoholu, vyhýbame   sa tučným jedlám, prejedaniu sa, čiže obezite.  Že si svoje srdce pravidelne zaťažujeme primeraným pohybom a športom, že sa vyhýbame stresom a konfliktom, neprimeranej psychickej a fyzickej záťaži.  A napokon, že si sledujeme hladinu cholesterolu i cukru v krvi a výšku krvného tlaku u lekára, alebo v našej poradni.  Len vtedy, ak tieto odporúčania začneme brať vážne, budeme mať toto prípadné ochorenie pod kontrolou.
Riaďme sa preto kódom zdravého života nielen počas kampane MOST:

0 – 30 – 5 – 120/80

ktorý symbolizuje úplnú abstinenciu fajčenia, 30 minút fyzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu do 5 mmol/l a krvný tlak 120/80 mmHg.
Lebo srdce by nemalo pracovať v krízovom režime, ani v krízových časoch.
Do kampane MOST sa zapája aj naša Poradňa zdravia pri RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou. V záujme Vášho zdravia, Vám z príležitosti Svetového dňa srdca (29.september 2011 - štvrtok ) poskytne bezplatné vyšetrenie tlaku krvi, hladiny cholesterolu a cukru v krvi a BMI (index hmotnosti). Na vyšetrenie je potrebné  prísť nalačno !

Upozorňujeme zároveň  na zmenu pracovných priestorov. Od 1.8.2011 pracujeme v budove RÚVZ (bývala hygiena) so sídlom vo Vranove nad Topľou, na Pribinovej ulici 95, na prízemí vľavo. Telefonický kontakt: 057/4464966, klapka 111.

MUDr. Kvetoslava Pižemová, RÚVZ  so sídlom   vo Vranove nad Topľou

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber Zelená Lagúna

Na srdci záleží

Správy / Oznamy / Na srdci záleží

Srdce je už každoročne v septembri stredobodom záujmu v rámci kampane MOST – Mesiac O Srdcových Témach.
V tomto mesiaci, Svetová federácia srdca už po jedenásty krát, určila jeden zo septembrových dní za Svetový deň srdca, tohto roku 29.september.  Je to významný medzinárodný deň, venovaný vždy prevencii, diagnostike a zvládaniu srdcovocievnych chorôb, na ktoré sa dnes tak často a predčasne umiera.
Choroby obehovej sústavy sú už dlhodobo najčastejšími závažnými chronickými ochoreniami v Slovenskej populácii. Smutnou pravdou je, že im patrí dominantné postavenie nielen v príčinách chorobnosti, ale predstavujú aj najväčší podiel zo všetkých príčin smrti a to až 54%.  V Európe sú za nami už len Rumunsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko. 
Je to stav nelichotivý, ktorý mrzí našich kardiológov, epidemiológov a preventológov o to viac, že týmto chorobám sa dnes už dá  aj účinne predchádzať. Nuž preto, nielen v politike, či kultúre vznikajú nové mosty, ale aj kardiológovia sa usilujú o „most“ medzi odbornou verejnosťou a občanmi v záujme toho najpodstatnejšieho cieľa – populácie so zdravým srdcom.
A preto „so srdcom“ aj tohto roku Slovenska kardiologická spoločnosť a Slovenská nadácia srdca, vyhlásila veľkú celonárodnú kampaň MOST, ktorej cieľom je oboznámiť našu verejnosť o najznámejších rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení, ako sú vysoký krvný tlak, fajčenie, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, nadmerná hmotnosť a obezita, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatočná telesná aktivita, psychosociálne faktory a pod.
Mať zdravé srdce, znamená, že sa oň musíme starať. Napríklad tým, že nefajčíme, nekonzumujeme nadmerné množstvo alkoholu, vyhýbame   sa tučným jedlám, prejedaniu sa, čiže obezite.  Že si svoje srdce pravidelne zaťažujeme primeraným pohybom a športom, že sa vyhýbame stresom a konfliktom, neprimeranej psychickej a fyzickej záťaži.  A napokon, že si sledujeme hladinu cholesterolu i cukru v krvi a výšku krvného tlaku u lekára, alebo v našej poradni.  Len vtedy, ak tieto odporúčania začneme brať vážne, budeme mať toto prípadné ochorenie pod kontrolou.
Riaďme sa preto kódom zdravého života nielen počas kampane MOST:

0 – 30 – 5 – 120/80

ktorý symbolizuje úplnú abstinenciu fajčenia, 30 minút fyzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu do 5 mmol/l a krvný tlak 120/80 mmHg.
Lebo srdce by nemalo pracovať v krízovom režime, ani v krízových časoch.
Do kampane MOST sa zapája aj naša Poradňa zdravia pri RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou. V záujme Vášho zdravia, Vám z príležitosti Svetového dňa srdca (29.september 2011 - štvrtok ) poskytne bezplatné vyšetrenie tlaku krvi, hladiny cholesterolu a cukru v krvi a BMI (index hmotnosti). Na vyšetrenie je potrebné  prísť nalačno !

Upozorňujeme zároveň  na zmenu pracovných priestorov. Od 1.8.2011 pracujeme v budove RÚVZ (bývala hygiena) so sídlom vo Vranove nad Topľou, na Pribinovej ulici 95, na prízemí vľavo. Telefonický kontakt: 057/4464966, klapka 111.

MUDr. Kvetoslava Pižemová, RÚVZ  so sídlom   vo Vranove nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok