Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovčania sa môžu oficiálne tešiť z nového centra mesta

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania sa môžu oficiálne tešiť z nového centra mesta

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov začalo s  Urbanisticko–architektonickou úpravou centra v júli 2009 s tým, že práce boli rozdelené do troch etáp – realizačných úsekov Sever, Stred a Juh. Cieľom projektu nebolo iba skrášliť centrálnu zónu modernými prvkami architektúry, ale jeho autori si kládli za cieľ aj zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel. Po ukončení prvej etapy v júni 2010 sa začalo s realizáciou úseku Stred, vymedzeného priestorom od križovatky pred bývalým hotelom Rozkvet po križovatku pri OD COOP Jednota (vrátane križovatky).

Po dvoch rokoch intenzívnych prác prišla pre Vranovčanov slávnostná chvíľa v piatok popoludní, kedy primátor mesta Ján Ragan, štátny tajomník ministerstva dopravy Ján Hudacký a riaditeľ závodu Eurovia SK, a. s. Košice Štefan Bálint prestrihnutím pásky odovzdali vynovené centrum do užívania verejnosti. „Krátko predtým, ako som prišiel na toto milé podujatie, som si pozrel staré fotografie centra a pousmial som sa. Centrum Vranova prešlo v minulosti viacerými zmenami, no som však presvedčený, že táto súčasná úprava sa do histórie zapíše veľkými písmenami, preto z nej mám dobrý pocit. Nie je to tak dávno, keď Vranovčania právom v porovnaní s inými mestami kritizovali vzhľad nášho centra. Dovolím si tvrdiť, že dnes sa už môžeme pochváliť aj my. Hoci celková investícia nebola malá, občania nášho mesta si zaslúžia moderné centrum, kde si aspoň na chvíľu oddýchnu od každodenných starostí, odreagujú sa so svojimi deťmi  a popri tom im možno príde na um aj zaujímavá myšlienka, ako ďalej skrášľovať mesto Vranov,“ uviedol vo svojom príhovore primátor Vranova Ján Ragan, ktorý sa pri tejto príležitosti nezabudol poďakovať  bývalému primátorovi Tomášovi Lešovi.    

Súčasťou dva roky trvajúcich rekonštrukčných prác bola úprava všetkých povrchov spevnených plôch, výstavba cyklistického chodníka, verejného osvetlenia, sadové úpravy, úprava povrchov komunikácií a  úprava križovatky pri OD COOP Jednota na okružnú. Celkový charakter priestoru dotvára drobná architektúra: parkové lavičky, odpadkové koše, fontánky s pitnou vodou, nová výsadba zelene s uložením kobercových trávnikov. Mimoriadne atraktívnym prvokom je fontána s tryskami. Súčasťou zhromažďovacej plochy je nové pódium. V parku pred budovou Slovenskej sporiteľne a. s. sa osadila na zrealizovanom podstavci obloženom zelenou leštenou žulou socha B. Bendu, čím sa vytvorilo malé útulné námestie. Autormi úpravy centra mesta sú Ing. arch. Jozef – Los Chovanec a Ing. arch. Michal Šimurda. Stavbu realizovala spoločnosť EUROVIA SK a. s., Košice. Na realizáciu úpravy centra získal Vranov nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na oprávnené náklady vo výške 1 600 tis. EUR a  z vlastných prostriedkov mesta sa na neoprávnené náklady preinvestovalo 800 tis. EUR. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto stavbe podieľali, lebo bez súzvuku jednotlivých činností a veľmi dobrej spolupráce by sa nám toto dielo zrealizovať nepodarilo. Bol by som veľmi rád, keby táto naozaj pekná stavba bola občanmi Vranova prijatá, aby ju využívali na oddych a cítili sa tu príjemne. Mestu Vranov chcem popriať, aby stále malo takýto správny cieľ a nebálo sa ísť do podobných projektov. Budem rád, ak sa podarí ukončiť aj tretiu etapu, pri ktorej by sme opäť nechceli chýbať,“ dodal s úsmevom  riaditeľ závodu Eurovia SK, a. s. Košice Štefan Bálint.

Imrich Makó
                                                                                                                                                                       

Súvisiace fotogalérie

Vranovčania sa môžu oficiálne tešiť z nového centra mesta

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania sa môžu oficiálne tešiť z nového centra mesta

Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov začalo s  Urbanisticko–architektonickou úpravou centra v júli 2009 s tým, že práce boli rozdelené do troch etáp – realizačných úsekov Sever, Stred a Juh. Cieľom projektu nebolo iba skrášliť centrálnu zónu modernými prvkami architektúry, ale jeho autori si kládli za cieľ aj zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel. Po ukončení prvej etapy v júni 2010 sa začalo s realizáciou úseku Stred, vymedzeného priestorom od križovatky pred bývalým hotelom Rozkvet po križovatku pri OD COOP Jednota (vrátane križovatky).

Po dvoch rokoch intenzívnych prác prišla pre Vranovčanov slávnostná chvíľa v piatok popoludní, kedy primátor mesta Ján Ragan, štátny tajomník ministerstva dopravy Ján Hudacký a riaditeľ závodu Eurovia SK, a. s. Košice Štefan Bálint prestrihnutím pásky odovzdali vynovené centrum do užívania verejnosti. „Krátko predtým, ako som prišiel na toto milé podujatie, som si pozrel staré fotografie centra a pousmial som sa. Centrum Vranova prešlo v minulosti viacerými zmenami, no som však presvedčený, že táto súčasná úprava sa do histórie zapíše veľkými písmenami, preto z nej mám dobrý pocit. Nie je to tak dávno, keď Vranovčania právom v porovnaní s inými mestami kritizovali vzhľad nášho centra. Dovolím si tvrdiť, že dnes sa už môžeme pochváliť aj my. Hoci celková investícia nebola malá, občania nášho mesta si zaslúžia moderné centrum, kde si aspoň na chvíľu oddýchnu od každodenných starostí, odreagujú sa so svojimi deťmi  a popri tom im možno príde na um aj zaujímavá myšlienka, ako ďalej skrášľovať mesto Vranov,“ uviedol vo svojom príhovore primátor Vranova Ján Ragan, ktorý sa pri tejto príležitosti nezabudol poďakovať  bývalému primátorovi Tomášovi Lešovi.    

Súčasťou dva roky trvajúcich rekonštrukčných prác bola úprava všetkých povrchov spevnených plôch, výstavba cyklistického chodníka, verejného osvetlenia, sadové úpravy, úprava povrchov komunikácií a  úprava križovatky pri OD COOP Jednota na okružnú. Celkový charakter priestoru dotvára drobná architektúra: parkové lavičky, odpadkové koše, fontánky s pitnou vodou, nová výsadba zelene s uložením kobercových trávnikov. Mimoriadne atraktívnym prvokom je fontána s tryskami. Súčasťou zhromažďovacej plochy je nové pódium. V parku pred budovou Slovenskej sporiteľne a. s. sa osadila na zrealizovanom podstavci obloženom zelenou leštenou žulou socha B. Bendu, čím sa vytvorilo malé útulné námestie. Autormi úpravy centra mesta sú Ing. arch. Jozef – Los Chovanec a Ing. arch. Michal Šimurda. Stavbu realizovala spoločnosť EUROVIA SK a. s., Košice. Na realizáciu úpravy centra získal Vranov nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na oprávnené náklady vo výške 1 600 tis. EUR a  z vlastných prostriedkov mesta sa na neoprávnené náklady preinvestovalo 800 tis. EUR. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto stavbe podieľali, lebo bez súzvuku jednotlivých činností a veľmi dobrej spolupráce by sa nám toto dielo zrealizovať nepodarilo. Bol by som veľmi rád, keby táto naozaj pekná stavba bola občanmi Vranova prijatá, aby ju využívali na oddych a cítili sa tu príjemne. Mestu Vranov chcem popriať, aby stále malo takýto správny cieľ a nebálo sa ísť do podobných projektov. Budem rád, ak sa podarí ukončiť aj tretiu etapu, pri ktorej by sme opäť nechceli chýbať,“ dodal s úsmevom  riaditeľ závodu Eurovia SK, a. s. Košice Štefan Bálint.

Imrich Makó
                                                                                                                                                                       

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok