Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prečo som na svete rád/rada

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Prečo som na svete rád/rada

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínske osvetové stredisko so sídlom vo Vranove nad Topľou Vás srdečne pozýva v mene hlavného organizátora – Národného osvetového centra, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Občianskeho združenia Prečo som na svete rád/rada a Občianskeho združenia Prima na prehliadku výtvarných prác 17. ročníka celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou – Prečo som na svete rád/rada.

Putovná výstava vybraných prác bude od 19.9 do 30.9.2011 vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove n/T v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. Výstava predstaví najlepšie (finálové) diela mladých slovenských, poľských, uzbeckých, maďarských, talianskych autorov a autorov z Malty.

Do výtvarného projektu sa tento rok zapojili aj školy nášho regiónu a mesto Vranov úspešne reprezentovala SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ktorej žiaci pod vedením PaedDr. Márie Križalkovičovej, oslovili svojou tvorbou aj porotu. A tak medzi vybranými prácami môžeme vidieť aj produkciu našich mladých výtvarníkov, Lenky Súkeľovej, Nikolety Kocúrovej a Inés Andučičovej. Prvá menovaná získala zároveň mimoriadne ocenenie - Cenu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka.

Týmto výtvarným projektom dostali detí a mladí ľudia možnosť vyjadriť svoj postoj a vlastný názor na zdravý spôsob života bez drogy. Príďte ich v tomto ich negatívnom postoji k droge podporiť svojou účasťou na výstave aj Vy!

-tk-

Prečo som na svete rád/rada

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Prečo som na svete rád/rada

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínske osvetové stredisko so sídlom vo Vranove nad Topľou Vás srdečne pozýva v mene hlavného organizátora – Národného osvetového centra, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Občianskeho združenia Prečo som na svete rád/rada a Občianskeho združenia Prima na prehliadku výtvarných prác 17. ročníka celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou – Prečo som na svete rád/rada.

Putovná výstava vybraných prác bude od 19.9 do 30.9.2011 vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove n/T v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. Výstava predstaví najlepšie (finálové) diela mladých slovenských, poľských, uzbeckých, maďarských, talianskych autorov a autorov z Malty.

Do výtvarného projektu sa tento rok zapojili aj školy nášho regiónu a mesto Vranov úspešne reprezentovala SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ktorej žiaci pod vedením PaedDr. Márie Križalkovičovej, oslovili svojou tvorbou aj porotu. A tak medzi vybranými prácami môžeme vidieť aj produkciu našich mladých výtvarníkov, Lenky Súkeľovej, Nikolety Kocúrovej a Inés Andučičovej. Prvá menovaná získala zároveň mimoriadne ocenenie - Cenu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka.

Týmto výtvarným projektom dostali detí a mladí ľudia možnosť vyjadriť svoj postoj a vlastný názor na zdravý spôsob života bez drogy. Príďte ich v tomto ich negatívnom postoji k droge podporiť svojou účasťou na výstave aj Vy!

-tk-

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok