Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poďakovanie obce Kvakovce

Správy / Obce / Poďakovanie obce Kvakovce

Aké sú môžnosti reklamy?

Vedenie obce Kvakovce chce touto cestou poďakovať za pomoc pri úspešnom zvládnutí tohtoročnej letnej turistickej sezóny v rekreačnom stredisku Domaša Dobrá týmto osobám a organizáciám: Štefanovi Šalapovi  – za OR PZ vo V.n.T., Ľubošovi Hricíkovi – za ODI PZ vo V.n.T., Jozefovi Bakovi a Viliamovi Jevčákovi za OO PZ v Slovenskej Kajni, Jozefovi Ondrejovi za HaZZ vo V.n.T. vrátne všetkým hasičov, ktorí pomáhali pri cyklotúre, Marcelovi Mataninovi – za úrad práce vo V.n.T, Eve Kolesárovej a Vladimírovi Bratkovi za Povodie Bodrogu a Bodvy, Martinovi Pipovi – organizátorovi cyklopodujatia Okolo Domaše, Jozefovi Petriľákovi – organizátorovi SUN DANCE 2011, Štefanovi Vilcegovi – starostovi obce Jasenovce, Jozefovi Durkajovi – starostovi obce Slovenská Kajňa, Štefanovi Velikému – za SaÚC PSK vo V.n.T., Jaroslavovi Babjakovi – za PD Kvakovce. Rovnako ďakujem zamestnancom obce Kvakovce a mnohým iným, ktorí prispeli k vyššej kultúre a bezpečnosti v stredisku Dobrá.  Ďakujeme všetkým turistom a rekreantom, ktorí zavítali do nášho rekreačného strediska a tešíme sa na ich návštevu v letnej turistickej sezóne 2012.

Obec Kvakovce

Poďakovanie obce Kvakovce

Správy / Obce / Poďakovanie obce Kvakovce

Aké sú môžnosti reklamy?

Vedenie obce Kvakovce chce touto cestou poďakovať za pomoc pri úspešnom zvládnutí tohtoročnej letnej turistickej sezóny v rekreačnom stredisku Domaša Dobrá týmto osobám a organizáciám: Štefanovi Šalapovi  – za OR PZ vo V.n.T., Ľubošovi Hricíkovi – za ODI PZ vo V.n.T., Jozefovi Bakovi a Viliamovi Jevčákovi za OO PZ v Slovenskej Kajni, Jozefovi Ondrejovi za HaZZ vo V.n.T. vrátne všetkým hasičov, ktorí pomáhali pri cyklotúre, Marcelovi Mataninovi – za úrad práce vo V.n.T, Eve Kolesárovej a Vladimírovi Bratkovi za Povodie Bodrogu a Bodvy, Martinovi Pipovi – organizátorovi cyklopodujatia Okolo Domaše, Jozefovi Petriľákovi – organizátorovi SUN DANCE 2011, Štefanovi Vilcegovi – starostovi obce Jasenovce, Jozefovi Durkajovi – starostovi obce Slovenská Kajňa, Štefanovi Velikému – za SaÚC PSK vo V.n.T., Jaroslavovi Babjakovi – za PD Kvakovce. Rovnako ďakujem zamestnancom obce Kvakovce a mnohým iným, ktorí prispeli k vyššej kultúre a bezpečnosti v stredisku Dobrá.  Ďakujeme všetkým turistom a rekreantom, ktorí zavítali do nášho rekreačného strediska a tešíme sa na ich návštevu v letnej turistickej sezóne 2012.

Obec Kvakovce

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok