Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

L. Jakubová k prvákom: V škole vás čaká mnoho krásnych chvíľ

Správy / Mesto Vranov / L. Jakubová k prvákom: V škole vás čaká mnoho krásnych chvíľ

Aké sú môžnosti reklamy?

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa 5. septembra začal nový školský rok, ktorý v Základných školách Bernolákova a Juh vo Vranove nad Topľou slávnostne otvoril primátor mesta Ján Ragan. Ako zdôraznil, prvý deň v škole je významnou udalosťou predovšetkým v živote prvákov, no jedným dychom vyjadril tiež presvedčenie, že s pomocou okolia zvládnu váhu povinností nielen k svojej radosti, ale aj k spokojnosti učiteľov a rodičov. „Pripadám si ako jeden z vás, keď ma pani riaditeľka vyvolala a mám teraz niečo povedať. Podobne sa cítite aj vy pred tabuľou. Preto vám chcem zaželať, aby sa vám pred ňou darilo a svojimi odpoveďami ste získavali samé jednotky. Prajem vám, aby ste mali z nových informácií radosť a cítili sa v škole príjemne,“ prihovoril sa žiakom J. Ragan.

Poverená riaditeľka ZŠ Bernolákova Anna Brcková vyjadrila vo svojom príhovore nádej, že vďaka usilovnosti, dobrému správaniu, ústretovému prístupu k plneniu povinností, tvorivosti a aktivite pod vedením skúsených učiteľov bude mať každý zo žiakov príležitosť zažiť úspech. K naplneniu tejto vízie by mali napomôcť nové učebne pre výučbu informatiky, či predmety v zmysly hesla „učíme hravo a moderne“. „V minulom školskom roku sme boli úspešní v mnohých olympiádach, vedomostných a športových súťažiach, preto verím, že ste si počas prázdnin oddýchli a načerpali dostatok síl, aby sme aj v tomto školskom roku úspešne zvládli úlohy, ktoré na nás počas nasledujúcich desiatich mesiacov čakajú,“ dodala A. Brcková.

Riaditeľka ZŠ Juh Zlatica Halajová žiakom zaželala, aby počas školského roka našli správny pomer medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom, pretože práve táto kombinácia ich dovedie k tomu, aby mohli mať  sami zo seba radosť. Zároveň zdôraznila, že učitelia nebudú stáť za katedrou iba s motiváciou učiť novým vedomostiam, ale ich záujmom bude tiež vypočuť, poradiť a pomôcť. Rodičom pripomenula, že aj oni sú pedagógmi a preto sa k ním obrátila s prosbou, aby svojim deťom vytvorili podnetné prostredie z lásky, porozumenia a istoty. „Verím, že tento školský rok vám ubehne rýchlo, lebo máme pre vás pripravených množstvo informácií, zaujímavostí, vedomostí. Ani si neuvedomíte a budeme končiť posledným zvonením,“ poznamenala s úsmevom Z. Halajová.

Najviac pozornosti sa dostalo prvákom, ktorí v sprievode rodičov vykročili za novým dobrodružstvom. Ako to už býva, pri zoznámi sa s pani učiteľkou nechýbali ani slzičky, ale po pár minútach zavládla v triedach uvoľnená atmosféra a priateľská nálada s náznakmi prvých úsmevov. „Aj tí, čo dnes majú trošku strach, veľmi rýchlo zistia, že sa nemajú čoho báť. Čaká vás tu mnoho krásnych chvíľ na vyučovaní, aj v školskom klube. O pár mesiacov budete vedieť čítať, písať prvé písmenka a objavíte svet plný zázrakov. Prajem vám v mene všetkých žiakov našej školy, aby sa vám darilo, aby ste mali zošity plné usmievavých slniečok a aby ste mali učiteľov a rodičov plných pochopenia a lásky,“ privítala na ZŠ Bernoláková nových spolužiakov Lucia Jakubová.

Imrich Makó

Súvisiace fotogalérie

L. Jakubová k prvákom: V škole vás čaká mnoho krásnych chvíľ

Správy / Mesto Vranov / L. Jakubová k prvákom: V škole vás čaká mnoho krásnych chvíľ

Aké sú môžnosti reklamy?

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa 5. septembra začal nový školský rok, ktorý v Základných školách Bernolákova a Juh vo Vranove nad Topľou slávnostne otvoril primátor mesta Ján Ragan. Ako zdôraznil, prvý deň v škole je významnou udalosťou predovšetkým v živote prvákov, no jedným dychom vyjadril tiež presvedčenie, že s pomocou okolia zvládnu váhu povinností nielen k svojej radosti, ale aj k spokojnosti učiteľov a rodičov. „Pripadám si ako jeden z vás, keď ma pani riaditeľka vyvolala a mám teraz niečo povedať. Podobne sa cítite aj vy pred tabuľou. Preto vám chcem zaželať, aby sa vám pred ňou darilo a svojimi odpoveďami ste získavali samé jednotky. Prajem vám, aby ste mali z nových informácií radosť a cítili sa v škole príjemne,“ prihovoril sa žiakom J. Ragan.

Poverená riaditeľka ZŠ Bernolákova Anna Brcková vyjadrila vo svojom príhovore nádej, že vďaka usilovnosti, dobrému správaniu, ústretovému prístupu k plneniu povinností, tvorivosti a aktivite pod vedením skúsených učiteľov bude mať každý zo žiakov príležitosť zažiť úspech. K naplneniu tejto vízie by mali napomôcť nové učebne pre výučbu informatiky, či predmety v zmysly hesla „učíme hravo a moderne“. „V minulom školskom roku sme boli úspešní v mnohých olympiádach, vedomostných a športových súťažiach, preto verím, že ste si počas prázdnin oddýchli a načerpali dostatok síl, aby sme aj v tomto školskom roku úspešne zvládli úlohy, ktoré na nás počas nasledujúcich desiatich mesiacov čakajú,“ dodala A. Brcková.

Riaditeľka ZŠ Juh Zlatica Halajová žiakom zaželala, aby počas školského roka našli správny pomer medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom, pretože práve táto kombinácia ich dovedie k tomu, aby mohli mať  sami zo seba radosť. Zároveň zdôraznila, že učitelia nebudú stáť za katedrou iba s motiváciou učiť novým vedomostiam, ale ich záujmom bude tiež vypočuť, poradiť a pomôcť. Rodičom pripomenula, že aj oni sú pedagógmi a preto sa k ním obrátila s prosbou, aby svojim deťom vytvorili podnetné prostredie z lásky, porozumenia a istoty. „Verím, že tento školský rok vám ubehne rýchlo, lebo máme pre vás pripravených množstvo informácií, zaujímavostí, vedomostí. Ani si neuvedomíte a budeme končiť posledným zvonením,“ poznamenala s úsmevom Z. Halajová.

Najviac pozornosti sa dostalo prvákom, ktorí v sprievode rodičov vykročili za novým dobrodružstvom. Ako to už býva, pri zoznámi sa s pani učiteľkou nechýbali ani slzičky, ale po pár minútach zavládla v triedach uvoľnená atmosféra a priateľská nálada s náznakmi prvých úsmevov. „Aj tí, čo dnes majú trošku strach, veľmi rýchlo zistia, že sa nemajú čoho báť. Čaká vás tu mnoho krásnych chvíľ na vyučovaní, aj v školskom klube. O pár mesiacov budete vedieť čítať, písať prvé písmenka a objavíte svet plný zázrakov. Prajem vám v mene všetkých žiakov našej školy, aby sa vám darilo, aby ste mali zošity plné usmievavých slniečok a aby ste mali učiteľov a rodičov plných pochopenia a lásky,“ privítala na ZŠ Bernoláková nových spolužiakov Lucia Jakubová.

Imrich Makó

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok