Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie Fyzikálnej olympiády kat. E, F - obvodové kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie Fyzikálnej olympiády kat. E, F - obvodové kolo

Aké sú môžnosti reklamy?

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou bolo poverené Okresným úradom v Prešove zorganizovať dňa 14. 3. 2014 obvodové kolo 55. ročníka Fyzikálnej olympiády kat. E, pre žiakov 9. ročníka a kat. F, pre žiakov 8. ročníka ZŠ. Poslaním FO je vyhľadávať talentovaných žiakov vo fyzike, podporovať ich rast a vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnanie schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia a tvorivej spolupráce. V našom okrese súťažili súťažiaci troch okresov z Humenného, Sniny a Vranova nad Topľou. Súťaže sa zúčastnilo 37 súťažiacich z 17 základných škôl. Súťažiaci riešili 4 úlohy. Za každú úlohu súťažiaci mohol získať 10 bodov, spolu 40 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 15 bodov a z jednej úlohy minimálne 5 bodov. Úlohy súťažiacich vyhodnotila komisia v zložení: predseda komisie Mgr. Alena Mihóková, členovia - Ing. Eva Mihočová a PaedDr. Marek Hermanovský. Každý okres a kategória boli hodnotení osobitne. Víťazi budú obmenení na Slávnostnom vyhodnotení olympiád cenou a diplomom začiatkom júna. Súťažiaci kategórie E postupujú do krajského kola (16.4.2014 Prešov).

Víťazom blahoželáme.

Umiestnenie súťažiacich z okresu Vranov nad Topľou
kat. F
- 1. miesto Patrik Sabol (ZŠ Bernolákova, pripr. Mgr. Mohóková!, 2. miesto Zuzana Petrová (ZŠ Bernolákova, pripr. Mgr. Mihóková), 3. miesto Katarína Kochanová (ZŠ Sídlisko II, pripr. PaedDr. Hermanovský).

kat. E - 1. miesto Samuel Baran (ZŠ Hanušovce, pripr. Mgr. Malatová), 2. miesto Jaroslav Hudacký (ZŠ Sídlisko II, pripr. PaedDr. Hermanovský), 3. miesto Marek Poliak (ZŠ Hanušovce, pripr. Mgr. Malatová).

Valéria Petrášová prac. CVČ

Vyhodnotenie Fyzikálnej olympiády kat. E, F - obvodové kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie Fyzikálnej olympiády kat. E, F - obvodové kolo

Aké sú môžnosti reklamy?

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou bolo poverené Okresným úradom v Prešove zorganizovať dňa 14. 3. 2014 obvodové kolo 55. ročníka Fyzikálnej olympiády kat. E, pre žiakov 9. ročníka a kat. F, pre žiakov 8. ročníka ZŠ. Poslaním FO je vyhľadávať talentovaných žiakov vo fyzike, podporovať ich rast a vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnanie schopností, zručností a vedomostí formou súťaženia a tvorivej spolupráce. V našom okrese súťažili súťažiaci troch okresov z Humenného, Sniny a Vranova nad Topľou. Súťaže sa zúčastnilo 37 súťažiacich z 17 základných škôl. Súťažiaci riešili 4 úlohy. Za každú úlohu súťažiaci mohol získať 10 bodov, spolu 40 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 15 bodov a z jednej úlohy minimálne 5 bodov. Úlohy súťažiacich vyhodnotila komisia v zložení: predseda komisie Mgr. Alena Mihóková, členovia - Ing. Eva Mihočová a PaedDr. Marek Hermanovský. Každý okres a kategória boli hodnotení osobitne. Víťazi budú obmenení na Slávnostnom vyhodnotení olympiád cenou a diplomom začiatkom júna. Súťažiaci kategórie E postupujú do krajského kola (16.4.2014 Prešov).

Víťazom blahoželáme.

Umiestnenie súťažiacich z okresu Vranov nad Topľou
kat. F
- 1. miesto Patrik Sabol (ZŠ Bernolákova, pripr. Mgr. Mohóková!, 2. miesto Zuzana Petrová (ZŠ Bernolákova, pripr. Mgr. Mihóková), 3. miesto Katarína Kochanová (ZŠ Sídlisko II, pripr. PaedDr. Hermanovský).

kat. E - 1. miesto Samuel Baran (ZŠ Hanušovce, pripr. Mgr. Malatová), 2. miesto Jaroslav Hudacký (ZŠ Sídlisko II, pripr. PaedDr. Hermanovský), 3. miesto Marek Poliak (ZŠ Hanušovce, pripr. Mgr. Malatová).

Valéria Petrášová prac. CVČ

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok