Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Tancuj, tancuj...

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Tancuj, tancuj...

 Tancuj, tancuj...

Pod názvom Tancuj, tancuj... sa v sobotu 26. 4. 2014 v MsDK vo Vranove uskutočnili dve okresné súťažné prehliadky v oblasti folklóru. Diváci mali možnosť vidieť nové choreografie z dielní našich folklórnych kolektívov z okresu a sólistov tanečníkov v ľudovom tanci z vranovského okresu. Hlavným organizátorom podujatia bolo Hornozemplínske osvetové stredisko a spoluorganizátorom MsDK vo Vranove.

Trojčlenná porota odborníkov vo folklóre z Michaloviec a Košíc pod vedením Milana Hvižďáka, umeleckého vedúceho a choreografa FS Zemplín, celkom vzhliadla a hodnotila 8 choreografií troch folklórnych súborov Vranovčan, Orgonina a Rovina a tanečné umenie 14 párov z týchto kolektívov v druhej časti súťažnej prehliadky. 
 
V kategórii malých - komorných choreografií sa predstavili dva súbory s 3 choreografiami. Zlaté pásmo v tejto kategórii a priamy postup na krajskú súťaž získal FS Vranovčan s choreografiou „Vlašiko z Petrovian“, ktorého autorom je Peter Kocák.
 
V kategórii choreografií veľkých foriem sa predstavili tri súbory s 5 choreografiami. V nej najvyššie ocenenie s priamym postupom do vyššej súťaže opäť získal FS Vranovčan s choreografiou „Zbohom, kamaraci...“, ktorej autorom je Peter Kocák. V striebornom pásme s návrhom na postup sa umiestnil FS Orgonina s choreografiou „Mazurky a ľapkana“ od autora Martina Ťaska. 
 
Oba kolektívy budú reprezentovať náš okres na krajskej súťaži choreografií folklórnych kolektívov, ktorá sa uskutoční 14. septembra 2014 vo Vranove nad Topľou.
 
Druhá časť prehliadky patrila sólistom tanečníkom v ľudovom tanci, ktorí sa prezentovali v troch kategóriách: D, B a C. V kategórii D zlaté pásmo a priamy postup obsadil pár Lenka Krištanová – Dominik Švarný (z DFS Cifroško), strieborné pásmo a návrh na postup do krajského kola si vytancoval pár Barbora Miltáková – Ľubomír Hajník (taktiež z DFS Cifroško). Kategóriu B v krajskom kole súťaže bude reprezentovať zo strieborného pásma Erik Korytko (z FS Rovina). Prvenstvo s priamym postupom v najpočetnejšej kategórii C patrilo páru Simone Baschierovej – Ondrejovi Vargovi (z FS Vranovčan), porota do krajského kola súťaže odporučila aj páry Alexandra Ťasková – Ján Bezek (z FS Orgonina), Diana Vasiľová – Patrik Majerník (z FS Rovina), Katka Hlavatá – Erik Korytko (z FS Rovina) a Lenka Joneková – Juraj Tušim (taktiež z FS Rovina), ktorí sa umiestnili v striebornom pásme.
 
Všetkým postupujúcim prajeme veľa šťastia vo vyšších kolách jednotlivých súťaží a veríme, že všetkým sólistom z nášho okresu budeme môcť držať palce aj na celoslovenskej prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha v Dlhom Klčove, ktorá sa uskutoční 23. – 25. mája 2014.
Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Tancuj, tancuj...

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Tancuj, tancuj...

 Tancuj, tancuj...

Pod názvom Tancuj, tancuj... sa v sobotu 26. 4. 2014 v MsDK vo Vranove uskutočnili dve okresné súťažné prehliadky v oblasti folklóru. Diváci mali možnosť vidieť nové choreografie z dielní našich folklórnych kolektívov z okresu a sólistov tanečníkov v ľudovom tanci z vranovského okresu. Hlavným organizátorom podujatia bolo Hornozemplínske osvetové stredisko a spoluorganizátorom MsDK vo Vranove.

Trojčlenná porota odborníkov vo folklóre z Michaloviec a Košíc pod vedením Milana Hvižďáka, umeleckého vedúceho a choreografa FS Zemplín, celkom vzhliadla a hodnotila 8 choreografií troch folklórnych súborov Vranovčan, Orgonina a Rovina a tanečné umenie 14 párov z týchto kolektívov v druhej časti súťažnej prehliadky. 
 
V kategórii malých - komorných choreografií sa predstavili dva súbory s 3 choreografiami. Zlaté pásmo v tejto kategórii a priamy postup na krajskú súťaž získal FS Vranovčan s choreografiou „Vlašiko z Petrovian“, ktorého autorom je Peter Kocák.
 
V kategórii choreografií veľkých foriem sa predstavili tri súbory s 5 choreografiami. V nej najvyššie ocenenie s priamym postupom do vyššej súťaže opäť získal FS Vranovčan s choreografiou „Zbohom, kamaraci...“, ktorej autorom je Peter Kocák. V striebornom pásme s návrhom na postup sa umiestnil FS Orgonina s choreografiou „Mazurky a ľapkana“ od autora Martina Ťaska. 
 
Oba kolektívy budú reprezentovať náš okres na krajskej súťaži choreografií folklórnych kolektívov, ktorá sa uskutoční 14. septembra 2014 vo Vranove nad Topľou.
 
Druhá časť prehliadky patrila sólistom tanečníkom v ľudovom tanci, ktorí sa prezentovali v troch kategóriách: D, B a C. V kategórii D zlaté pásmo a priamy postup obsadil pár Lenka Krištanová – Dominik Švarný (z DFS Cifroško), strieborné pásmo a návrh na postup do krajského kola si vytancoval pár Barbora Miltáková – Ľubomír Hajník (taktiež z DFS Cifroško). Kategóriu B v krajskom kole súťaže bude reprezentovať zo strieborného pásma Erik Korytko (z FS Rovina). Prvenstvo s priamym postupom v najpočetnejšej kategórii C patrilo páru Simone Baschierovej – Ondrejovi Vargovi (z FS Vranovčan), porota do krajského kola súťaže odporučila aj páry Alexandra Ťasková – Ján Bezek (z FS Orgonina), Diana Vasiľová – Patrik Majerník (z FS Rovina), Katka Hlavatá – Erik Korytko (z FS Rovina) a Lenka Joneková – Juraj Tušim (taktiež z FS Rovina), ktorí sa umiestnili v striebornom pásme.
 
Všetkým postupujúcim prajeme veľa šťastia vo vyšších kolách jednotlivých súťaží a veríme, že všetkým sólistom z nášho okresu budeme môcť držať palce aj na celoslovenskej prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha v Dlhom Klčove, ktorá sa uskutoční 23. – 25. mája 2014.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok