Samosprávy dostávajú opravené zálohové faktúry. Oproti pôvodným sú vyššie

  • Obce
  • Dátum: 01.02.2023
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Samosprávy predychávajú nepríjemné prekvapenie. Opravené zálohové faktúry za plyn sú vyššie ako pôvodné. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. argumentuje, že postupuje podľa toho, ako rozhodla vláda.

Samosprávy hovoria o ďalšej rane. Vlnu nevôle spôsobili najnovšie opravené zálohové faktúry za zemný plyn. Napríklad obec Nižný Hrušov. V roku 2022 zaplatila za zemný plyn za všetky odberné miesta v obci 16 011 eur. K 17. januáru 2023 dostala miestna samospráva informáciu o zálohových platbách vo výške 45 305 eur. Už toto bol dôvod prečo sa zapojila do protestnej iniciatívy Mestám a obciam zhasína nádej.

O to väčšie prekvapenie pre starostu Jána Fenčáka bolo, keď otvoril tento týždeň poštu a opravené zálohové platby boli k 31. januáru navýšené na 54 146 eur. Rozdiel predstavuje nárast o 8 841 eur. „Podľa medializovaných informácií sme zálohové faktúry zo 17. januára mali hodiť do koša a neplatiť. Očakávali sme, že nové budú nižšie a pomôžu nám vyriešiť vysoké preddavky,“ netajil sklamanie starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák.

Upozornil, že v balíku, s ktorým si budú musieť s touto situáciou s kolegami starostami poradiť, sú všetky subjekty a organizácie, ktoré patria pod samosprávu, vrátane materských a základných škôl. „Toto nie sme schopní zaplatiť. Pokiaľ sa nám nedostane pomoci, budeme musieť obmedziť služby. Vypnúť verejné osvetlenie, zavrieť materské školy, obmedziť kultúru a šport…“ vymenoval J. Fenčák.

Z pozície tajomníka Združenia miest a obcí vranovského regiónu pripomenul, že mestá a obce počas pandémie, ani utečeneckej krízy štát nesklamali. Neistota, akou si teraz prechádzajú, blokuje perspektívu viazanú na rozvojové programy. „Máme aj iné výdaje, ktoré musíme platiť. Dnes preto hovoríme o tom, že budeme musieť zastaviť akýkoľvek rozvoj. Veď my nebudeme mať z čoho zaplatiť projektanta, geodeta…“ pokračoval J. Fenčák.

Starostu Nižného Hrušova mrzí táto situácia o to viac, že sa v obci snažili správať k vlastným financiám férovo a zodpovedne. S cieľom šetriť obecné peniaze zaviedli viaceré smart riešenia, pričom napr. vďaka vykurovaniu obecných budov tepelnými čerpadlami ušetrili 73% ročnej spotreby zemného plynu. Rovnako platí, že verejné osvetlenie regulujú od októbra minulého roka. „Nie je reálne, aby samosprávy zaplatili tak vysoké preddavkové faktúry a čakali na refundáciu dva, tri, štyri mesiace. Čakať môžeme tak štrnásť dní. Pokiaľ sa nám nedostane pomoci od štátu, budeme musieť prijať opatrenia, aby sme to v rámci kalendárneho roka ustáli,“ zdôraznil J. Fenčák.

V reakcii na vzniknutú situáciu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) vysvetlil, že pri vyúčtovaní roka v skupine neregulovaného segmentu vychádzal v decembri 2022 z informácie, že ceny energií pre tento segment by mali byť zastropované na úrovni 199 €/MWh elektrina a 99 €/MWh plyn. Z tohto dôvodu poslali vo vyúčtovaní aj základnú informáciu o predpokladaných platbách v roku 2023, tzv. rozpis záloh na tejto úrovni. „Vláda v priebehu januára 2023 rozhodla, že táto skupina odberateľov sa k cenám na úrovni 199 €/MWh elektrina a 99 €/MWh plyn dostane tak, že týmto zákazníkom má byť fakturovaná cena energie podľa zmluvy a schváleného a platného cenníka dodávateľa a zároveň si títo odberatelia môžu spätne požiadať o kompenzáciu Ministerstvo hospodárstva SR,“ uviedol riaditeľ odboru korporátnej komunikácie SPP Ondrej Šebesta.

V nadväznosti na to SPP zaslal odberateľom upravený harmonogram zálohových platieb, ktorý zohľadňoval platný cenník SPP pre neregulovaný segment maloodberu v dodávke plynu aj elektriny. „Zároveň by MHSR malo v priebehu februára spustiť prvé kolo spätných kompenzácií pre túto skupinu a odberatelia tak budú žiadať o kompenzácie na dosiahnutie nami predpokladaných cien,“ doplnil O. Šebesta.

Ako dodal, SPP cenník podľa vývoja na trhu s energiami pravidelne aktualizuje a vzhľadom na súčasný vývoj ceny SPP pre neregulovaný segment maloodberu v dodávke plynu aj elektriny od 1. februára klesnú. „Následne na to môžu zákazníci požiadať o zníženie zálohových platieb na zvyšné obdobie roka,“ načrtol pozitívnejší scenár O. Šebesta.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!